Bekijk het origineel

Ouders, verwekt uw kinderen niet tot toorn!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ouders, verwekt uw kinderen niet tot toorn!

5 minuten leestijd

Kinderen moeten hun ouders eren, èn ouders dienen al hun kinderen even lief te hebben. Zodra er sprake is van voortrekken, groeien er scheve verhoudingen in een gezin. De gezinnen van de aartsvaders tonen dat duidelijk.

De brieven die ik ontvangen heb, bevatten vragen van kinderen over moeilijkheden met ouders. Paulus spreekt in de brief zowel aan Efeze als aan de Colossenzen, eerst over het eren van ouders en daarna over de plaats die de ouders tegenover kinderen dienen in te nemen: Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, Efeze 6:1-4. Die orde van de Bijbel moeten we vasthouden. De kanttekening zegt onder andere naar aanleiding van deze tekst: „Dat is, door te grote hardheid tot zulk een toorn, waaruit mismoedigheid zou rijzen of een weerzin der kinderen tegen de ouders; anders gebiedt God ook soms behoorlijke strengheid te gebruiken tegen de grote gebreken der kinderen." Paulus noemt op dezelfde plaats, wat van ouders wèl verwacht mag worden: „maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren." Ook noemt Paulus in Colossenzen 3:21 eigenlijk hetzelfde woord: „Tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden." Daarin zien we dat de Bijbel ons voorhoudt dat de kinderen leengoed zijn van de Heere. Ouders mogen niet doen met hun kinderen wat ze willen. Ze zijn duidelijk gebonden door het gebod Gods.

Ontaarde ouders
Kinderen dienen ouders te eren, maar ouders dienen hun kinderen hef te hebben. Hoewel we, naar het Woord van Jezus, boos zijn, zullen we onze kinderen geen stenen voor brood geven. Dan zouden we de meest ontaarde ouders zijn die er op aarde bestaan. Een dier doet dan zelfs nog beter met zijn jongen. Toch gebeurt het dat kinderen misbruikt worden door hun ouders. Zeer ernstig is het wanneer ouders kinderen seksueel misbruiken. Ik noem dit uitdrukkelijk, omdat helaas bewezen is dat deze vreselijke zonde ook voorkomt in gereformeerde kring, waarbij dan vaak op een farizeese wijze deze zonde verstopt wordt. Mij is gebleken, dat de dader van incest vaak weinig schuldbesef heeft.

Littekens
Eigenlijk zijn er geen woorden voor deze zonde. Een vader verwordt tot de geestelijke moordenaar van zijn kind. Erger is nog dat het kind op deze wijze voor het leven wordt geschonden. Psychisch zijn de gevolgen zo groot, dat het kind vaak niet in staat is de vader die het kind misbruikt heeft te ontmoeten. In het Oude Testament bleef voor bloedschande alleen de doodstraf over, wat de ernst van deze verschrikkelijke zonden laat zien. Alleen in een weg van waarachtige schuldbelijdenis kan de verhouding hersteld worden, maar de littekens blijven. Waakt en bidt, dat ge niet in verzoeking komt. Wat kan juist de naam Gods gelasterd worden, wanneer deze ergelijke zonden binnen de kring van de kerkelijke gemeente plaats heeft.

Onrechtvaardig
We dienen als ouders altijd te bedenken dat we mensen met gebreken zijn. We kunnen veel fouten opnoemen die we als ouders maken. We dienen de kinderen rechtvaardig te behandelen. De Bijbel laat ons daarvan duidelijke waarschuwende voorbeelden zien. Wat een breuk heeft het voortrekken van Ezau door Izak en van Jakob door Rebekka gegeven. Het heeft duidelijk het geestelijk leven van dit gezin in de ouderdom verschraald. Er ontstond door de gebreken van dit ouderpaar een muur van onbegrip, zowel tussen de ouders als tussen deze tweeling. Begrijpelijk was het wel, maar niet goed, dat vader Jakob na de dood van Rachel het kind Jozef voortrok, door hem een veelvervige rok te geven. Maar hoe diep is die breuk niet geslagen in dat gezin, zodat zelfs nog door de broers, die Jozef uit jaloezie zoveel kwaad hadden aangedaan, na de dood van vader Jakob het wantrouwen jegens Jozef gevoeld werd.

Een les
Dit alles gebeurde niet in de eerste plaats bij de goddelozen, maar wel in gezinnen van godvruchtige aartsvaders. Daarin ligt een les voor nu: Hoeveel moeilijkheden kunnen ook niet door godvruchtige ouders veroorzaakt worden door bepaalde kinderen voor te trekken, die zij op een voetstuk plaatsen. Waarbij dan vergeten wordt dat al onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. De ouders kunnen zelfde oorzaak ervan zijn dat de band met kinderen langzaam maar zeker totaal verbroken wordt. Daarom dienen we onze kinderen eerlijk en gelijkwaardig te behandelen. Eerlijkheid duurt het langst in natuurlijk en geestelijk opzicht. Laten we vooral de Heere vragen, dat we hen maar voortdurend mogen heenwijzen naar het goed, dat nooit vergaat!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1992

Terdege | 48 Pagina's

Ouders, verwekt uw kinderen niet tot toorn!

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1992

Terdege | 48 Pagina's

PDF Bekijken