+ Meer informatie

Kastijding uit Iiefde gebeurt alleen aan zonen

5 minuten leestijd

"Want dien de Heere liefheeft, kastijd Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, dien Hij aanneemt." Hebreeën 12:6

Maar een hoogst enkele keer heb ik het eerste gedeelte van Hebreen 12 tijdens mijn gesprekken met zieken of met hen die een moeilijke weg moesten gaan, gelezen. En dan nog alleen als zij er zelf over begonnen. Dan heel graag zelfs. De aangehaalde bijbelwoorden worden zo gauw verkeerd begrepen. Roepen ook nogal eens weerstand op. Daarom is het zo belangrijk goed op het verband te letten waarin zij staan. Dan beseffen we dat het hier over zonen gaat en wordt het duidelijk: zonder kastijding geen zonen. „Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen", vers 8. Dat is heel erg, een bastaard genoemd te worden. Dat wil zeggen: er niet bij te behoren. In dit licht wil het kind van de Heere de kastijding, de tuchtiging, niet missen. Voor geen prijs. Ze behoren bij het kindzijn. Het is gemakkelijker om over kastijding te praten dan om kastijding te ondergaan. Want dat gaat niet zonder tranen.

Hier wordt iets gezegd over de opvoeding, maar dan vooral met betrekking tot het doel daarvan. Een vader voedt zijn kind op (waarin de kastijding een plaats heeft) met een bepaald doel voor ogen. Een rechtgeaarde vader kastijdt niet zomaar. Hij doet dit alleen als het nodig is om het doel te bereiken. Dus uit liefde voor zijn kind. Zo doet de Heere ook. In vers 10 kunnen wij over Zijn opvoedingsdoel lezen: „opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden." Is dit niet een geweldig opvoedingsdoel? Zo verstaan we dat kastijding genade is, al is zij een moeilijke genade, zoals iemand schreef „Kastijding is winst, al is zij een winst met veel verlies. Kastijding is vreugde, al is zij een pijnlijke vreugde." God Zelf slaat ons tot ons bestwil. Dit moeten wij maar goed vasthouden, willen wij niet vastlopen. Want waar zouden we anders de kracht vandaan moeten halen om de nood van het leven te kunnen dragen en te verwerken? Wat ons ook overkomt, de Heere geve dat we er door het geloof Zijn hand in mogen zien. Alleen het geloof zal het beamen. „Elk verlies in de breedte maakt God tot winst in de diepte."

En als we er Hebreen 12 nog eens goed op nalezen, dan bemerken we ook dat God in de kastijding blijk geeft van Zijn heilige interesse. Dat is wat, te bemerken dat God om je geeft. Als ik daarom in het geloof Gods kastijding in mijn leven waarneem, dan bemerk ik dat God in mijn leven bezig is. Dan is de tuchtiging die ik moet ondergaan een uiting van de vele zorg, die de Heere aan mij besteedt. „Want die de Heere liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt een iegelijke zoon, die Hij aanneemt." Het is genade zich niet te verzetten tegen de kastijding des Heeren. Want dat laatste kan natuurlijk ook. Dat kan niet alleen, maar dat gebeurt ook als God het niet verhoedt. Nogmaals, het is genade als we ons in geloof aan de Heere mogen overgeven en belijden: Wat Gij doet is goed. Gij weet het allerbeste wat wij nodig hebben. Weet u, tucht te moeten ondergaan, hoe dan ook, is voor het vlees verre van aangenaam. Het kan een pijnlijke, zeer pijnlijke zaak zijn. Gelukkig zijn we als we verstaan dat het voorlopig is. Als God Zijn opvoedingsdoel bereikt heeft, geeft Hij er wat anders voor in de plaats.

„En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, die dezelve geoefend zijn." De vrucht is dus vrede en gerechtigheid. Dus alleszins de moeite waard. Zo geve de Heere dat wij door de beproevingen heen zien naar Hem, Die beproeft tot zegen. Dan zullen we ertegen strijden om hard van de Heere te denken. Dan vertellen we graag veel goeds van Hem, heel veel goeds. „Want de Heere is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.