+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

2 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Saskia (2)
Dankzij uw inkortingen kwam de bedoeling van ons stukje (Saskia) wel heel anders over. Wij meenden er namelijk totaal, helemaal niks van! 

De licht ironische humor van Etage 4 zal voor veel Terdegelezers helaas te hoog gegrepen zijn. Daar had het wèl meenemen van de ene zin met illustratiesuggesties (die we vanwege de ruimte moesten schrappen) weinig aan veranderd. Wie een brief instuurt voor deze rubriek moet bereid zijn de consequenties te dragen. Aankomende leerkrachten basisonderwijs doen er overigens verstandig aan zich afzijdig te houden van allerlei suggestieve brieven. We hopen dat jullie deze opbouwende kritiek ter harte willen nemen, f ullie hebben een etage hoog te houden!
Hoofdredactie

Toen alles beter was...
Het artikel van dr. WJ. op  't Hof komt bij mij toch wel erg negatief over, wat betreft de kerk in de Gouden eeuw. Historisch onderzoek moet wel in het juiste kader worden geplaatst. Als het gaat over censuurgevallen, zonden bestraffen enz. moet dit wel op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. In: Het wonder van de negentiende eeuw, door H. Algra, vinden we op pag. 23 dit weergegeven van dr. S. Cuperus, terwijl het daar beschrevene van dr. S.D. van Veen, voor mij -gevoelsmatig althansdichter bij de inhoud van genoemd artikel komt. Laten we niet vergeten, dat er vaak ook vele zéér goede dingen waren, die we echter niet bij de censuurgevallen vinden! Wat te denken van de tijd toen H. Witsius predikant te Goes was (1666-1668) en 's zaterdagsavonds de vóórsabbath werd gehouden. Het psalmgezang uit de woningen was dan op de straten te horen. Mij dunkt, toch heel wat anders dan in onze dagen.
D. Roozemond, Stavenisse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.