Bekijk het origineel

Bethanië, de woonplaats van Lazarus, nu armelijk Arabisch dorp

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bethanië, de woonplaats van Lazarus, nu armelijk Arabisch dorp

4 minuten leestijd

Bethanië ligt 3 à 4 km ten oosten van Jeruzalem op de oostelijke helling van de Olijfberg aan de weg naar Jericho. In het huis van Lazarus en zijn twee zusters Maria en Martha was Jezus een welkome gast. Hij bezocht hen vaak en als Hij in de buurt van Jeruzalem was, was dit praktisch gezien zijn tehuis.

In Lucas 10:39-40 lezen we over beide zusters: „En deze (Lazarus) had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.

Jezus antwoordde Martha: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden" (Luc. 10:41-42).

Opwekking
In dit plaatsje verrichtte Jezus ook een van zijn meest opmerkelijke wonderen: de opwekking van Lazarus. „Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek." (Joh. 11:39-44).

Zalving
In dit plaatsje heeft, in het huis van Simon de melaatse (misschien de vader van Lazarus, Martha en Maria), eveneens de zalving plaats gevonden: „Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, den melaatse, kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.

En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. (...)

Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft" (Matt. 26:6-13).

Sinds onheugelijke tijden is de weg die van Bethanië door de woestijn van Judea naar het oosten liep, ook de pelgrimsroute geweest tussen Jeruzalem en Jericho.

Kerken
Bethanië is nu een armelijk Arabisch dorp met de naam El-'Azir (= Lazarus) en dankt zijn bekendheid uitsluitend aan de hierboven genoemde geschiedenissen.

Boven het vermeende graf van Lazarus werden twee Byzantijnse kerken gebouwd. Deze werden door een aardbeving en een inval van de Perzen in 614 verwoest. Op de ruïnes van de oude kerken werd in 1952 een nieuwe gebouwd. Momenteel kan men het "graf van Lazarus" bezoeken door twaalf treden in een spelonk af te dalen.

Reeds in de vierde eeuw werd deze spelonk door pelgrims bezocht en in 333 wordt hij door Hiëronymus genoemd. Het enige wat we met zekerheid kunnen stellen is dat dit het bijbelse Bethanië is en dat de hierboven genoemde geschiedenissen "hier ergens hebben moeten plaatsgevonden". De rest is "vroom bedrog".

                              ------------------------------

Litho's bestellen

U kunt een prachtige afdruk van de litho van Roberts op groot formaat en op stevig papier (170 grams) bestellen. De afbeelding zelf meet ca. 33 x 23 cm, met rand 50 x 40 cm. Niet-abonnees betalen de adviesprijs: ƒ 24,95 + ƒ 5,00 verzendkosten; abonnees betalen ƒ 19,50 + verzendkosten ƒ 5,-. Bestelnr "Bet.78".

Wilt u hem compleet ingelijst in een goudkleurige (champagnoise) lijst (materiaal aluminium) met glas, dan kost hij voor abonnees ƒ 59,50 + ƒ 10,00 verzendkosten; niet-abonnees betalen de adviesprijs: ƒ 69,50 + verzendkosten ƒ 10,—. Bestelnr. Bet.78L.

Maak het juiste bedrag incl. verzendk. over op rek.nr. 65.33.15.309 van Terdege te Apeldoorn onder vermelding van het bestelnr. Hebt u alleen een girorekening, maak dan het juiste bedrag over op giro 3185151 van Terdege in Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 januari 1995

Terdege | 68 Pagina's

Bethanië, de woonplaats van Lazarus, nu armelijk Arabisch dorp

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 januari 1995

Terdege | 68 Pagina's

PDF Bekijken