Bekijk het origineel

Zoveel hoofden,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

8 minuten leestijd

Natuurgeneeskunde (5)
Met belangstelling las ik uw reportage over natuurgeneeswijzen. Ter waarschuwing laat ik graag onderstaand recept volgen, uitgeschreven door een erkend "arts voor homeopathie". „Een nieuw flesje van 100 ml, uitspoelen met kokend iivater. Voor de helft vullen met jenever. Medicijn erin doen. 's Ochtends '/^ uur voor het ontbijt 5x krachtig schudden, 5 sekonden ruiken of inhaleren. Na 100 schudslagenflesje leeggooien. Bijvullen met jenever, enz. Umag 5x bijvullen. Ustopt zodra er verergering of snelle verbetering optreedt." Tot zover het recept. Volgens mij puur bedrog!
Naam en adres bij de redactie bekend

Natuurgeneeskunde (5)
Hartelijk dank aan de redactie voor het stuk van 7 februari over de geneeskunde. Dat de natuurgeneeskunde en de medische geneeskunde allemaal het werk van de duivel is dat is iets wat zeker is. Want de duivel heeft Adam en Eva met het ganse nageslacht geestelijk en lichamelijk in de grootste ellende gebracht, want waren er geen zonden dan waren er geen wonden. En voor het behoud van onze ziel hebben we Gods Woord en leraars. En voor onze lichaamskwalen hebben we artsen en natuurgeneeskunde. Dat er onder beide groepen kaf onder het koren is, dat is ook iets dat zeker is. En nu geloof ik voor mezelf niet dat er de duivel nu zozeer op uit is om iemand van zijn kwalen te genezen. Hoe dikwijls leest men in Gods Woord: van de duivel bezeten. De Heere Jezus zei tegen de schare niet: Deze, die een dochter Abrahams is, heeft 18 jaar hernia, maar: welke de satan 18 jaar gebonden heeft. En nu moeten ze mij eens Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. verklaren dat al die instrumenten in het ziekenhuis geoorloofd zijn, want wie zijn daar de uitvinders van, en dat acupunctuur, en andere, ongeoorloofd zijn. Ze worden alle gebruikt om iemand van zijn kwalen te genezen. En of dat ze het bij mij doen met iriscopie of door een scanner, dat maakt mij niet uit. Vanaf mijn 18e ben ik mankerende. Na vijfjaar en allerlei "geoorloofde" onderzoeken wisten de doktoren me te vertellen dat ik een gezwel in de ruggewervel had. Het zou operatief verwijderd moeten worden, maar dat wilde ik niet. Toen ben ik naar een homeopaat geweest die iriscopie toepast en die ontdekte dat ik reuma had. Met kruiden en medicijnen was ik na een halfjaar genezen. En nu kan men wel gauw schrijven „Ik ben de Heere uw heelmeester", maar daar staat toch niet bij: Blijf maar op uw stoel zitten en het betert wel. We zullen toch de middelen moeten gebruiken. Hizkia moest ook een middel gebruiken, een klomp vijgen op het gezwel. Het was nog een zuiver natuurproduct ook. Lees 1 Korinthe 12:9 en 28 maar eens, met de kanttekening.
M.A. Noorloos, Babyloniënbroek

Ik ben anders (2)
Innerlijk bewogen reageer ik op het ingezonden stukje "Ik ben anders" in de Terdege van 10 maart 1996. Opnieuw ben ik getroffen door de ontzettende nood, de grote angst en het diepe verdriet van homofielen in onze kringen! Beste N.N., je schrijft dat je nergens (!) je opgekropte spanningen kon luchten. Als ik zou weten wie je bent, zou het bij mij (gelijkgeaarde) kunnen. Kon ik jou maar helpen...! Van harte heel veel sterkte en vooral de nabijheid van de Heere toegebeden!

Ik ben anders (3)
Ook ik wil reageren op het verhaal van mw. A. Vermeulen-Kalle, maar ook op de reactie op "Ik ben anders". Zoals de briefschrijver opmerkt kunnen wij onze gevoelens die je soms huizenhoog overheersen niet bij anderen uitspreken. Ik weet zeker als het bekend zou worden, dat ik mijn baan kwijt zou raken, nog nooit met iemand heb ik er over gesproken, dus ook nu moet ik mijn naam onvermeld laten. Menigmaal leeft het bij mij: wat zou het toch heerlijk zijn als je andere mensen ermee kon helpen door erover te spreken. Misschien is dit een mogelijkheid om anoniem te reageren, zodat je weet dat er ook anderen zijn die dit mee moeten maken, maar ik mag niet onvermeld laten dat al is de aanvechting nog zo groot en nog zo zwaar, en de verleiding vaak aanzwezig om toe te geven; om dan met al je nood voor de Heere te komen. Gaat het dan over? Nu misschien wel een strijd tot de dood toe, maar dit mag ik zeker weten: God geeft mij de kracht om voort te gaan en de strijd te voeren tegen vlees en bloed. Mogen deze woorden tot troost zijn ook bij hen die er mee moeten worstelen.

Zoek hulp!
We kregen ook telefonische reacties, waaruit opnieuw bleek hoe groot de eenzaamheid van homofielen kan zijn. Er zijn mogelijkheden om er in vertrouwen over te spreken. Maak daar gebruik van! Neem contact op met je dominee, wijkouderling en/of met Gliagg De Poort, Postbus 490, 3300 AL Dordrecht, 078-6315040. Bezoekadres: Spuiboulevard 366368.
Hoofdredactie

Samen onderweg
Broeder Dankers, wat een liefde en medeleven straalt er uit uw schrijven. Zelf mag ik ook soms verwonderd zijn over het SoWproces. Zal dit de zuivering zijn in de Ned. Herv. kerk. Zo heb ik het mogen zien en heb er de Heere voor mogen danken. Maar wat een teleurstelling in de laatste alinea. U kerkt in de Oud. Ger. Gem. en geniet van de catechismus verklaring van ds. A. Vergunst. Een paar straten verder in Den Helder genieten mensen in de Geref Gem. misschien wel van dezelfde catechismus. Zijn de noodwoningen in Den Helder echt zo klein? Of moeten we nog iets uiterlijks instandhouden op aarde. Wat een teleurstelling voor Christus als Hij wederkomt op aarde. Zal de Heere ook de rechterflank, of lees Zijn volk, nog naar elkaar moeten slaan. Of gaan we op Christus' smeekbede uit Joh. 17 (Vader ik wil dat ze één zijn) met de hulp des Heeren proberen de éénheid te zoeken. Ik zie er naar uit. In Oost-Europa begint de dienst altijd met: De Heere is waarlijk opgestaan.
H. de Groot, Lisse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 maart 1996

Terdege | 88 Pagina's

Zoveel hoofden,

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 maart 1996

Terdege | 88 Pagina's

PDF Bekijken