Bekijk het origineel

De zegen van de Godsvrucht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De zegen van de Godsvrucht

5 minuten leestijd

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3:6

Wat zijn de spreuken van Salomo toch vol van de ware wijsheid. De zegen van de Godsvrucht, schreven wij boven deze meditatie: Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Salomo zegt eigenlijk: Ken de Heere erin. Waarin? In al uw wegen. Heel uw leven moet u leren wentelen op de Heere. Dat is ware wijsheid. Niets doen, niets besluiten, niets ondernemen buiten de Heere. Geen stap doen zonder Zijn goedkeuring. Geen besluit nemen zonder Zijn raad. Ken Hem in al uw wegen. In al uw wegen. Tot in de kleinste dingen van uw leven, zegt Salomo, moet u de Heere kennen. Daar hoeft u zich niet voor te schamen. Daarin komt juist de vreze des Heeren openbaar. Het is de Heere aangenaam als wij Hem in alles kennen. Hem er Deelgenoot van maken, met het enige oogmerk: Heere, ik wens en wil niets buiten U om doen. Hierin ligt nu voor ons allen zo'n rijke les. Kinderen, ken de Heere in al de wegen van jullie leven. Als je met vragen loopt. Als je moeite hebt met leren op school. Vraag Hem om het onderwijs van Zijn Woord en Geest tot ware bekering. Jeugd, ken de Heere in al uw wegen. Alle dingen mag je voor de Heere neerleggen. De keuze van een baan. De keuze van een levenspartner. De zorgen en het onbekende verdriet waarmee je over de wereld gaat, waarvan je niemand deelgenoot kunt maken. Vertel het ootmoedig aan de Heere.

Ouders, ken de Heere in al uw wegen. Bij de opvoeding van uw kinderen. In de zorg ten aanzien van verloren zonen en dochters, die met God en Zijn dienst hebben gebroken of een godsdienst aanhangen waarin zij bedrogen worden op weg naar de eeuwigheid. Ken Hem, in wegen van ziekte, in wegen van rouw, in wegen van eenzaamheid, in wegen van allerhande tegenspoed. Laat de Heere uw Leidsman wezen. Ken Hem bovenal in de nood van uw vervreemding van God. In de nood van uw zonde en schuld voor de Heere. Ken Hem in de grote levensvraag: Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ken Hem in de worsteling van uw ziel: Hoe krijg ik deel aan Christus? Hoe word ik met God verzoend? Hoe raak ik ooit mijn schuld kwijt? Hoe komt God in mijn leven aan Zijn eer? Erken de Heere evenzeer voor al het goede wat Hij u naar lichaam en ziel schenkt. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

Hij zal uw paden recht maken. Wat een rijke belofte. Maar wij zullen het aan de Heere moeten overlaten op welke wijze Hij dat doet. Immers, wij hebben daar vaak zo onze eigen gedachten over, hoe de Heere onze paden recht zal maken. Het gaat echter in het leven dienaangaande heel anders dan wij gedacht hadden. Dit geldt zeker in het leven der genade en des geloofs. Hij zal uw paden recht maken. Wees dan stil en weet dat hij God is, als de Heere uw paden recht maakt, ook al is het niet overeenkomstig uw gedachten. Als dat recht maken tegen vlees en bloed ingaat. Onderwerp u zich dan aan Zijn soevereine handelingen in uw leven. Hij maakt alle dingen recht op Zijn tijd en tot Zijn eer, en daarin ligt uw zegen en troost verklaard.

Thomas Boston schrijft in zijn boekje "Het kromme in het levenslot": „Het is beter voor de Voorzienigheid te zwichten dan maar te blijven tegenstreven, al zouden wij winnen. Het is niet alleen onze plicht om te zwichten voor de soevereine beschikking -dit past onsmaar het is ook ons grootste belang. Indien wij kruisen in ons levenslot ervaren, begeer dan liever dat uw geest wordt vernederd en in de vallei van ootmoed wordt gebracht dan uw kruis verwijderd te krijgen. De wegneming van het kruis is alleen nodig tot voordeel van onze ziel, om haar te genezen, om haar te reinigen, en in staat van gezondheid te brengen." Hij zal uw paden recht maken. Erken de Heere in al uw wegen. Erken Hem in alles wat u ontving in voorzienigheid en genade. Ken Hem en erken Hem. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Tien melaatsen kenden de Heere in hun ziek zijn, maar slechts één erkende Hem. En deze was een Samaritaan. Erken Hem als gij moogt delen in de genade van God en de liefde van Christus. In het kennen en erkennen tot eer van God en tot heil van ons leven hebben wij allen de Heilige Geest onmisbaar nodig. Smeek daarom, jong en oud, om die Geest.

Bij zal uw paden recht maken, dat betekent tenslotte ook: De Heere zal u besturen naar Zijn Wil en Wet en u recht daarnaar leiden, opdat u tot het gewenste einde van uw leven moogt geraken. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Dat is de zegen der Godsvrucht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 augustus 1996

Terdege | 72 Pagina's

De zegen van de Godsvrucht

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 augustus 1996

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken