+ Meer informatie

Zoveel hoofden...zoveel zinnen

5 minuten leestijd

Internet
Na het lezen van het interview met professor J. Blaauwendraad in Terdege van 9 juli vraag ik me af waarom deze hooggeleerde heer na 20 jaar ambtsdrager te zijn geweest in de Gereformeerde Gemeenten de negatieve benadering ten opzichte van tv en Internet niet begrijpt. Als techneut is hij blijkens het interview zeer gecharmeerd van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en vindt hij dat de gereformeerde gezindte daar niet "verkrampt" mee moet omgaan.
De huidige verwarring rond Internet is volgens hem het gevolg van kerkelijke regelgeving. „Eerst leverde het standpunt over tv hyprocrisie op, nu nervositeit", aldus Blaauwendraad. Wat hij daarmee bedoelt zou ik graag eens toegelicht willen zien. Ik denk namelijk dat juist dit soort kreten verwarring gaat stichten, ook omdat hij het rijden op twee sporen lijkt aan te bevelen. Concreet: Internet wél en tv niet. Ook vind ik het jammer en zeer slecht beargumenteerd dat Blaauwendraad een scheiding tussen privé en zakelijk gebruik van Internet "uitgesloten" acht. Ik zou niet weten waarom dat uitgesloten is. Stel dat ik op een timmerfabriek werk en mijn baas zegt tegen me: „Het is erg druk, er moet overgewerkt worden. Ik zal ervoor zorgen dat er een zaagmachine bij je thuis in de garage wordt geïnstalleerd, dan kun je ook thuis werken." Mijn reactie zou zijn: „Laat maar, ik heb een gezin, veel te gevaarlijk! Als het nodig is, kom ik wel naar de werkplaats om te zagen."
Een scheiding tussen zakelijk en privé-gebruik waar volgens mij niks mis mee is. Ze is ook toepasbaar op het werken met Internet. Dat Blaauwendraad graag wil horen over de overwinnende kracht van genade is goed. Een teken dat hijzelf behoort tot degenen die Zijn Naam beminnen. Via Internet zal echter, voor zover ik het gezien en gehoord heb, de kans klein zijn dat daar iets van terechtkomt. Ten slotte haalt Blaauwendraad het hogepriesterlijk gebed uit Joh. 17 aan. Daar bidt de Heere Jezus voor Zijn discipelen. Inderdaad, niet dat ze uit de wereld worden weggenomen, maar dat ze bewaard zullen worden van de boze. En dan volgt de passage: „Gelijkerwijs (!) Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid."
Dr. C.P. Polderman, Middelburg

Gods diamant
"Joods leed in Antwerpen" kopt Terdege (nr. 21, 9 juli 1997). Om in de beeldspraak te blijven: Is dit leed niet zeer doeltreffend? Mijns inziens zit hier veel meer achter. Net zo goed als de val van de SowjetUnie doel treft, is dit joodse leed doeltreffend. God is namelijk bezig Zijn volk thuis te halen. Vele joden uit Oekraïne keren terug. Vandaar de val van de Sowjet-Unie. Het ziet ernaar uit dat dit ook in België gaat gebeuren. God zendt vissers en jagers om Zijn diamant thuis te brengen (Jeremia 16 : 16). In de weg van strijd zal God Zijn diamant slijpen. Dit geschiedt niet in Antwerpen maar in Jeruzalem. Jeruzalem zal belegerd worden (Zacharia 12). Toch zal God Zijn volk bijstaan. Voor de vijand zal Jeruzalem een lastige steen zijn. Diegene die Jeruzalem wil optillen en verplaatsen, snijdt zich in de vingers. En ook al zullen de volkeren van rondom Jeruzalem geweld aandoen, Jeruzalem zal blijven bestaan. Jeruzalem zal dan zijn als een diamant en de inwoners zullen de facetten zijn en Christus het Licht welke deze diamant beschijnt. De volkeren zullen de glans zien van deze diamant en zullen in Hem geloven, die het Licht der wereld is en die Zijn volk beschijnt (en dus indirect licht verspreidt). Het leed in Antwerpen is voor de joden precair en dubieus, doch voor een ieder die de profetische gedeelten van de Schrift kent... wellicht lumineus!!
Hans Reinders, Emmeloord

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.