Bekijk het origineel

Matthéüs blijkt vol te zijn van de gave van God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Matthéüs blijkt vol te zijn van de gave van God

Week 2

3 minuten leestijd

„En Levi richtte Hem een grote maaltijd aan; en er was een grote schare van tollenaren en anderen die met hen aanzaten. (Lukas 5:29) Lezen: Matthéüs 9:9-17

Levi was dus door de Heere weggeroepen uit zijn tolhuis. Hij had alles verlaten en was een nieuwe mens geworden, Matthéüs, vol van de Gave van God in Christus. Van die nieuwe rijkdom moest hij nog veel leren. Dat gaf niet: hij werd immers discipel, leerling van de hoogste Leraar en Profeet.
Andere discipelen hadden hem mogelijk aanvankelijk argwanend bekeken. Simon de Zeloot had als nationalistische vrijheidsstrijder niets op met zo’n tollenaar, die in dienst stond van de Romeinse bezetter. En Petrus zag Levi als de man die altijd de winst afroomde van de visvangst.
Maar Levi/Matthéüs is meteen geslaagd voor het examen als leerling. Want wat is typerend voor Jezus’ leerlingen? Ze ontdekken allemaal iets in Jezus, dat ze aan anderen mee willen delen. Kijk Johannes 1 er maar op na. Zo is het ook bij Matthéüs.
Hij breekt niet zonder meer met zijn vroegere leven. Hij richt een grote maaltijd aan en de hele tollenarenclub met aanhang is present. Wie is het Middelpunt: Jezus. Voor Hem heeft de ex-tollenaar de maaltijd aangericht. De andere discipelen zijn er ook. Zij hebben misschien een beetje bevreemd rondgekeken. Maar Jezus heeft de ereplaats en Matthéüs houdt zijn mond. Zijn vrienden zitten bij Jezus aan tafel, bij Jezus, Die alles wil worden voor tollenaren en zondaren.
Zo gaat het later ook.
Eén ding heeft Matthéüs meegenomen uit het tolhuis: zijn pen. Met die pen heeft hij, geleid door Gods Geest, het Evangelie van Matthéüs geschreven. Zo heeft hij aan zijn volk willen boodschappen: alles wat God gesproken heeft, is in Jezus vervuld. We lezen telkens in zijn Evangelie: „Opdat vervuld zou worden het Woord...” Daar zien we de man die het oor niet langer leent aan satan, wereld of eigen hart, maar aan Jezus, Die onderwijst door Zijn Geest. Dat heeft hij gehoord op de school van de grote Profeet. Gods beloften zijn en worden vervuld in Christus. Ze zijn met Hem zo vol geworden, dat zelfs een tollenaar uit die volheid kan ontvangen genade voor genade.
Koning Jezus verwekt uit tollenaren getuigen. Dat is Zijn heerlijkheid en onze zaligheid.


1. Jongens en meisjes, zoek een paar teksten in Matthéüs waar staat: „Opdat vervuld zou worden...” Wat betekent dat?
2. Jongelui, in het gezelschap van Jezus kom je soms wonderlijke gasten tegen. Hoe leer je zulke mensen te accepteren?
3. Hoe is het te verklaren dat de Farizeeën zich ergeren aan de mensen rondom Jezus. In welk opzicht zijn zij een waarschuwend voorbeeld?
4. Vat u moed uit het voorbeeld en wat we lezen van Matthéüs? Licht dat eens toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 februari 2017

Terdege | 92 Pagina's

Matthéüs blijkt vol te zijn van de gave van God

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 februari 2017

Terdege | 92 Pagina's

PDF Bekijken