Bekijk het origineel

Ingezonden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingezonden.

2 minuten leestijd

Ned Herv. Jongel. Vereeniging op Geref. grondslag

ledere gereformeerde in de Ned. Herv. Kerk weet toch wel, dat er den 9en November 1910 te Utrecht de Bond van Ned. Herv. J. V. op G. G. werd opgericht? Het doel van den Bond is: werkzaam te zigu in het belang der bij hem aangesloten vereenigingen en mede te werken dat meerdere vereenigingen worden opgericht, opdat onze jongelingen alzoo kannen worden toegerust voor de levenstaak, welke zg weldra naar uitwqzeB van Gods Woord zullen hebben te volbrengen in Kerk, Staat en Maatschappij. De Bond heeft tot grondslag Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Eenigheid. Organisatie is heden ten dage het wachtwoord. Alleen in den weg van aaneensluiting en samenwerking, kan die krachtsontwikkeling verkregen worden, welke noodig is, om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Dan kunnen we eerst van elkanders krachten, gaven, inzichten en ervaringen een nuttig gebruik maken, elkander tot eei; i steun zqn. Alle jongelingsvereenigingen, welke denzelfden gronddag hebben en naar hetzelfde doel .streven, behooren bgeen. Daarom is het ïoo jammer, dat vele Ned. Herv. J. V. in ons vaderland hun roeping niet verstaan. Zq zoeken hun kracht in hun isolement, ze zijn wars van elke aaneensluiting of ze scharen zich order het vaandel van een Bond met een algemeenchristelijken grondslag.

Waarom? Zien zij het nut van den nieuwen Bond niet in ? Hebben zij reeds inlichtingen gevraagd? Al met zijn statuten kennisgemaakt? Komt, gereformeerde jongelingen in de Ned. Herv. Kerk, waakt op en slaapt niet langer. Indien gij lid zgt eener J. V., welke op dezelfde grondslagen rust als genoemde Bond, sluit u dan bij hem aan.

Alleen deze Bond kan u het dichtst big het voorgestelde doel brengen. Indien gq nog geen lid zijt eener zoodanige vereeniging, geeft u dan terstond daartoe op; of wilt gij geen nuttige leden van Kerk, Staat en Maatschappij worden? IniUen er geen J. V. op G. G. in uw plaats bestaat, zorgt er dan voor dat er een komt, al of niet met behulp van het Bondsbestuur. Ouders, ziet toe, dat uwe zonen niet vervreemden van de oude en beproefde waarheid uwer gereformeerde voorvaderen. Geref. predikanten in de Ned. Herv. Kerk, op U rust mede een zware doch aangename taak. Geeft leiding aan de jongelingschap, opdat zij zich niet op verkeerde paden begeeft. Wekt de Jongelingen tot krachtsinspanning op. Sluit u allen nauw aaneen en strijdt om in te gaan.

O.-B.

M. N.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1919

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Ingezonden.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1919

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken