Bekijk het origineel

BONDSNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

BONDSNIEUWS

3 minuten leestijd

van Secretaris, Ie en 2e Penningm

Candidaten.

C. den Boer, Julianastraat 24, Puttershoek, telef. K 1820—3497 (Gouda).

J. Groenenboom, Clemensstraat 71a, Rotterdam, tel. 70544. P. Kolijn, Beatrysstraat 32a, Rotterdam.

W. van Hennekeler, Vetkamp 38, Nijkerk.

R. T. Huizinga, Diephuisstraat 53, Groningen, telef. 30734.

M., J. G. v. d. Velden, Emmalaan 13, Soestdijk.

A. J. Mulder, A. de Gelderstraat 13, Dordrecht. Tel. 5415. A. Kool, B 61, Gouderak. J. van 't Ende, Oudestraat 128, Kampen, tel. 618.

J. Vos, Valkenaarstraat 111, Huizen N., telef. 02952—601. Deze laatste vier zijn thans op het Seminarium in Driebergen.

Laten de kerkeraden deze candidaten eens aanschrijven. De Secretaris zet niemand onder de lijst van hen, die preekbeurten willen vervullen, d£in nadat hem dit eerst schriftelijk verzocht is.

Geachte Lezers !

te nieuwe lezer kreeg ik heer Verheul te Rotterde Jong te Kootwij- 4 nieuwe lezers. M d J t

Het verheugt mij, dat we ook in Kootwijkerbroek wat nieuwe lezers krijgen. Ds. van Rennes won weer een nieuwe lezer in Rouveen. Van ds. Langhout kreeg ik het adres van een lezer in Sliedrecht. Voor de aanwinst van 7 nieuwe lezers ben ik dankbaar.

Met voortdurende aanbeveling,

de secretaris, J. J. Timmer.

De heer H. Visscher, Westerkaai 38, Genemuiden heeft zidh tot onze blijdschap bereid verklaard om de gelden voor de Waarheidsvriend en de contributies te innen. Gaarne zal ik de heer Visscher een viertal weken een aantal proefnummers van de Waarheddsvriend doen toekomen. We hopen, dat het succes zal heb­

ben.

Timmer.

Contribuanten.

Als ds. Arendsen mij geen schrijven had doen toekomen met de namen en adressen van 9 nieuwe contribuanten in Blauwkapel, dan zou ik ditmaal niets te vermelden hebben gehad. Moge dit voorbeeld navolging vinden.

Boekenfonds.

Tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen, dat ik van mej. D. te Wemeldinge 'n pakket met goede boeken voor onze studenten heb ontvangen.

VAN DE PENNINGMEESTER.

De maand December leverde toch nog weer wat collecten op. Hierdoor kwam nog, vermeerderd met wat giften en contributies, een aardig bedrag binnen.

Ziet u maar eens. Collecte Hoogeveen ƒ 181.13 Teruggave studiegeld - 7.75 Bruins Slot, Zwartsluis, contr. plus gift - 5.—• W. V. Oostende, Onstwedde, contr. '55 - 3.—

Via G. Spek van Herv. Geref. Ev. Shedredht - 26.85 Contr. afd. Zoetermeer - 1.50 Uit collecte Dirksland - 20.— Via ds. Vreugdenhil, Gorinchem, gift uit dankb. - 10.-—• Van verkochte brochures - 30.25 Contr. burg. Zwart, Oud Alblas - 3.—

Contr. ds. Bolkestein, Ermelo, '55 - 2.50 Contr. ids. Kranendonk, Driesum, "55 - 2.— Totaal ƒ 353.98

Van de 2e Penningmeester ontving ik ƒ 1000.'—, die reeds door hem verantwoord zijn.

OnZe harteUjke dank aan allen, die ons wat overmaakteri. Met heilbede.

Ds. Jac. Vermaas.

Giro 138421 van Penningm. Geref. Bond, Bodegraven.

2e PENNINGMEESTER 127ste Verantwoording.

Met grote dank, mede voor de hulp en medewerking van onze correspondenten, vermelden wij te hebben ontvangen van de heren en dames :

Ds. P. Westland te Waarder (Z. H.) van contribunten en van hemzelf ƒ 27.—• ej. A. Balke te Amsterdam, contr. 1955 - 10..— . H. V. d. Vooren te Zeten van contribuanten aid. - 25.—

J. Mans te Eindhoven van contribuanten aldaar - 13.— H. Sempel te Hoogeveen, contr. 1954 van de afd. aid. - 95.25 N.N. te V., bijdrage Studiefonds -10.—

Mej. A. Bolkestein te Ermelo, contr. 1955 - 2.50 E. Visser te Rotterdam (C) d.b.v. mej. Smeulers - 1.-— Totaal ƒ 183.75

Met Warme aanbeveling. '

J. L. Verbeek Wolthuys.

Zeist, giro 562894. 11 Dec. 1954.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1954

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

BONDSNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1954

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken