Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

9 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Nunspeet: dr. C. A. Tukker te Kamerik; Stellendam: B. M. Meyndert te Lunteren, die bedankte voor Barneveld en Haaften; Stad aan 't Haringvliet: J. Willemsen te Eethen en Drongelen; Haren (Gr.) voor de stichting Beatrixoord aldaar: T. H. L. Beernink te Hengelo (O.); Ermelo (toez.): G. A. Cnossen te Nijverdal; Westbroek: J. den Dikken te Benthuizen; Nieuw-Buinen (toez.): drs. A. van der Lingen, kand te Usquert; Zuilichem en Nieuwaal: A. Vlietstra te Doornspijk; Deil en Enspijk: G. D. Vossers te Vaassen; Monster (toez.): J. den Hoed te Sliedrecht, die bedankte voor IJsselmuiden; Nieuw Stadskanaal: J. L. W. Koppenhol te Huizen (N.H.).

AANGENOMEN NAAR:

Ede: J. den Besten te Huizen; Zijderveld: I Hoornaar, kand te Utrecht, die bedankte voor Tiendeveen-Nieuw Balinge en Noordhorn ca.; Westkapelle: J. Bezemer te Beverwijk.

BEDANKT VOOR:

Elim (toez.): J. Roebers te Baambrugge; Sommelsdijk: L. Roetman te Ermelo.

OVERLEDEN:

Ds. G. den Duyn (67), em. pred. van Wapenveld.

DRS. MEIJERS TE ERMELO OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TE UTRECHT.

Drs. S. Meijers, Ned. Hervormd predikant te Ermelo en part-time docent aan de Gereformeerde Soc. Akademie te Ede, is verleden week woensdag in het zienkenhuis te Utrecht opgenomen, waar hij onder behandeling staat van prof. Verbiest.

Ds. Meijers, die al enige jaren tobt met ernstige rugklachten, zal na een week van onderzoek, een rugoperatie door prof. Verbiest moeten ondergaan. Momenteel wordt gerekend dat hij een maand in het ziekenhuis zal verblijven. Het is mede daardoor zo'n tegenslag voor drs. Meijers, omdat hij nu door medewerking van zijn kerkeraad en kerkvoogdij en bijstand van de beide emeriti-predikanten ds. De Looze en ds. Poldervaart de weg vrijkwam, zich voor de eindspurt gereedmaakte en in de zomer van het volgende jaar hoopte te promoveren.

Het is te hopen dat de behandeling die ds. Meijers moet ondergaan gezegend zal worden zodat hij weer spoedig zal mogen herstellen. De Heere zij hem en zijn familie in deze dagen en weken nabij!

UTRECHT

Het bestuur van de 'Morgenlandzending' deelt mede, dat prof. C. G. Baart, hoogleraar aan de Protestants Theologische Hogeschool in Beyroet (Libanon) door bijzondere omstandigheden tot medio februari in het land is. Hij is bereid gedurende die periode kerkdiensten te leiden.

Telefoon 030-712843 (tussen half zes en half zeven 's avonds).

Namens het bestuur van de 'Morgenlandzending'. W. Bouwmeester, secr.

EPE

Door de hervormde gemeente Epe is, ten behoeve van de groepering 'Sionskerk' (v.h. 'Waarheid en Genade') een toezegging van beroep tot predikant voor bijzondere werkzaamheden gedaan aan dr. C. A. Tukker te Kamerik.

Er is grote blijdschap dat na jarenlange besprekingen de Heere het zo heeft geleid dat tot beroepen kan worden overgegaan. Moge Hij het in Zijn gunst daartoe leiden dat dr. Tukker als eerste herder en leraar deze predikantsplaats zal vervullen.

DS. G. DEN DUYN OVERLEDEN

Juist twee dagen voordat hij zijn 40-jarig ambtsjubileum zou gedenken en twee dagen na zijn 40-jarig huwelijksjubileum, is in het ziekenhuis te Zwolle nog plotseling overleden ds. G. den Duyn, emerituspredikant van Wapenveld. Ds. Den Duyn werd bijna 67 jaar oud. Tevoren diende hij de gemeente Vinkeveen (1935-1942) en Oud-Alblas (1942-1948). In 1948 kwam hij naar Wapenveld. In mei 1971 moest ds. Den Duyn om gezondheidsedenen zijn ambt neerleggen en ging hij met vervroegd emiraat na de gemeente Wapenveld bijna 23 jaar te hebben gediend. Ds. Den Duyn was enkele jaren consulent van de gemeente Vorchten en quaestor van de Ring Heerde.

In de rouwdienst, die woensdag, 19 november in de hervormde kerk van Wapenveld werd gehouden, bediende de plaatselijke predikant, ds. H. Veldhuizen, het Woord uit Openb. 22 : 3b: En Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. Ds. Veldhuizen onderstreepte dat ds. Den Duyn een dienstknecht is geweest; in de eerste plaats een Verbi Divini Minister, Dienaar van het Goddelijke Woord zoals elke predikant dat heeft te zijn. Het Woord alleen moet het doen. In de tweede plaats ook dienstknecht in de gemeente. Zie ook het artikel in dit no. 'In memoriam'.

Ds. Den Duyn heeft de zorgen van het denstknechtzijn volop gekend, méér dan vele andere dienstknechten; er was een ziekteproces dat zich jarenlang voortsleepte, er waren de moeite der oorlogsjaren, er waren ook moeiten in de gemeente. Het dienen van de dienstknechten in de hemel is echter een ander dienen dan het dienen hier op aarde: op aarde is het altijd in dienstknechtsgestalte; in de hemel is het een priesterlijk dienen en een als koningen heersen in alle eeuwigheid. Ds. Den Duyn heeft het profetisch ambt neergelegd om nu te beginnen aan het priesterlijke en koninklijke ambt, aldus ds. Veldhuizen.

Na de rouwdienst werd het woord gevoerd door ouderling H. Nitrauw namens de gemeente en kerkeraad, door dr. F. de Graaf uit Hattum namens de Ring, door drs. J. C. van Nieukerken namens de classis Harderwijk en door ds. W. J. Hottinga uit Vorchten. Een zoon van de overledene dankte voor de goede zorgen die ds. Den Duyn in Wapenveld mocht ontvangen. Aan het graf werd nog het woord gevoerd door ds. J. Ch. Plaat uit Zwolle, een neef van de overledene.

BRIELLE

Op D.V. woensdag 3 december 1975 te 20.00 uur zal een bijeenkomst worden gehouden door de afdeling van de Geref. Bond 'Brielle en Omstreken' in gebouw Langestraat 78, Brielle. Spreker: ds. G. van Estrik van Dordrecht.

WILLEMSTAD

Zondag 9 november werd ds. Anth. Schipper bevestigd tot predikant van de Hervormde gemeente te Willemstad (N.-Br.).

Gedurende 10 jaar was ds. Schipper studentenpredikant te Ujung Pandang, het vroegere Makassar op Celebes in Indonesië.

Dit in opdracht van de G.Z.B. Ook gaf hij lessen op de Theologische School. Tijdens zijn verblijf woonde hij in Bennekom.

Ds. Schipper werd in de morgendienst bevestigd door zijn vader ds. I. Schipper, em. predikant te Ede. In de prediking bracht hij in herinnering dat Gods genade in staat stelde in allerlei moeilijkheden, samen met zijn vrouw de opdracht in Indonesië te volbrengen. Hij herdacht het heengaan van ds. Vollebregt die zich zozeer over deze dag verheugd zou hebben. Hij prees de goedheid Gods waardoor de ouders met hun kinderen en kleinkinderen herenigd mochten worden.

De tekst voor de bevestiging was Matth. 8 : 8 '...maar spreek slechts een woord'.

Thema van de prediking was voor gemeente en predikant:. Geloofsverwachting

In de middagdienst deed ds. Anth. Schipper intree in de fraaie koepelkerk van Willemstad, de eerste kerk in Nederland voor de Protestantse eredienst gebouwd.

Zijn tekst was Hand. 8 : 35 '...en uitgaande van dat Schriftwoord, predikte hij hem Jezus'.

Veel vrienden uit het zendingswerk en het jeugdwerk waren aanwezig. Duidelijk was de prediking betrokken op het zendingswerk.

In de toespraken werden veel goede woorden gesproken tot de nieuwe predikant en zijn vrouw, in het bijzonder door ouderling Versteeg die bemoedigende woorden mocht spreken niet alleen vanuit de gemeente maar in de eerste plaats vanuit het Woord van God dat de predikant deze middag in de prediking lerend en troostend duidelijk centraal stelde.

Tevoren had ouderling Versteeg na de gemeenschappelijke maaltijd voor de genodigden in gebouw Bethel op onderhoudende wijze verteld uit de rijke historie van de door Prins Maurits gestichte vestigingstad.

EVANGELISATIE VLEDDERVEEN (Dr.)

7 december 1975 14.00 uur ds.Vlijm uit IJsselmuiden. 14 december 1975 10.00 uur dhr. Mulder uit IJsselmuiden. 21 december 1975 10.00 uur dhr. Snel uit Mastenbroek. 25 december 1975 (1ste Kerstdag) 10.00 uur dhr. Mulder uit IJsselmuiden 28 december 1975 10.00 uur dhr. de Vries uit Hoogeveen. 31 december 1975 19.30 uur dhr. Dorrepaal uit Oosterwolde (Fr.).

YERSEKE

7 december 1975 14.30 uur ds. H. Harkema uit St. Philipsland. 18.30 uur ds. J. Blom uit St. Maartensdijk. 14 december 1975 14.30 uur ds. R. van Kdoten uit Goedereede. 18.30 uur ds. E. F. Vergunst uit MiddeUiarnis. 21 december 1975 14.30 en 18.30 uur dhr. J. van Woerden uit Rotterdam. 25 december 1975 (Istc Kerstdag) 14.30 en 18.30 uur dhr. J. de Boer uit Dordrecht. 28 december 1975 14.30 en 18.30 uur ds. G. van Estrik uit Dordrecht. 31 december 1975 19.30 uur dhr. J. van Woerden uit Rotterdam.

NIJKERK

In de Nieuwbouwwijk alhier wordt een tweede kerk gebouwd, n.l. de Opstandingskerk.

Op woensdag 17 december zal deze kerk D.V. geopend worden.

De wijkpredikant en tevens voorzitter van de Bouwcommissie ds. S. P. van Assenbergh, zal 's avonds de eerste kerkdienst leiden.

Financieel ervaart de kerkvoogdij veel steun, omdat: a. Door het Rijk 20 pet. van de totale bouwsom wordt vergoed.

b. De generale Financiële Raad ƒ35.000, — toezegde, waarvan later weer 20 pet. moet worden terugbetaald.

c. Door de Bouwcommissie en hun helpers ruim een ton — in één keer — werd opgehaald, terwijl daarna de giften blijven binnenkomen.

Na de opening van de Opstandingskerk worden in de Oude Kerk en in de Opstandingskerk des zondags een morgen-en avonddienst belegd. Samen vier kerkdiensten op verschillende tijden.

Gezien de grote uitbreiding is de Opstandingskerk zeer hard nodig en met veel enthousiasme en warmte ziet men te Nijkerk de 17e december tegemoet.

IJSSELSTEIN

Ds. Kooien uit IJsselstein ontving een gift van ƒ 2000, — voor Kenia het werk van de G.Z.B.

LEO TERLOUW CONCERTEERT IN GROOT-AMMERS

In de reeks zaterdagavondconcerten in de Ned. herv. kerk te Groot-Ammers hoopt op zaterdag 29 november de jonge talentvolle organist Leo Terlouw uit Bleskensgraaf een orgelbespeling te verzorgen. Het programma omvat werken van Johann Pachclbel, Joh. Seb. Bach, Cor Kee. (Thema met variaties over: 'Merck toch hoe sterck'). Jan Zwart en Max Reger.

Van laatstgenoemde heeft Leo Terlouw gekozen diens Fantasie over het koraal: 'Ein feste Burg ist unser Gott', een magistrale compositie, die tot de moeilijkste uit de orgelliteratuur gerekend mag worden.

Deze orgelvoordracht begint om 20.00 uur, terwijl u van 19.30 uur af aan dê ingang van de kerk programma's kunt krijgen a ƒ2, —.

ORGELBESPELING N.H. KERK SLIEDRECHT

Op zaterdag 29 november a.s. zal in de Hervormde Kerk te Sliedrecht een orgelbespeling worden georganiseerd door konsertkommissie 'Organum'. Deze bespeling zal worden verzorgd door organist Frans van Tilburg. Aanvang 20.00 uur.

Het programma voor deze avond vermeldt o.a. de volgende werken:

Fantasie over 'De Heer is God en niemand meer' van Feike Asma, Preludium en fuga in G-dur van J. S. Bach, een Concerto van G. F. Handel, Tune for the tuba vart E. Thiman, Scherzo van Arie van Opstal en als laatste programmapunt Koraalbewerking en trio over Gezang 171 van Feike Asma (met samenzang).

Volledige programma's zijn 's avonds aan de kerk te verkrijgen.

Kerk open 19.30 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken