Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De februari-collecte Werelddiakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De februari-collecte Werelddiakonaat

4 minuten leestijd

In een serie van drie artikelen, waarvan de eerste in dit nummer is geplaatst, besteden we aandacht aan het diakonaat en in dat kader ook aan het Werelddiakonaat. Het werelddiakonaat kwam onder ons met name op gang toen bij de watersnoodramp van 1953 uit andere landen spontaan hulp werd geboden. Terecht werd gevoeld dat we als christenen mede verantwoordelijk zijn wanneer elders in de wereld nood is.

Vanuit onze kerk is zo het werelddiakonaat opgezet, ressorterende onder de Generale Diakonale Raad middels de Sectie Internationale Hulpverlening.

Kritiek

Enkele jaren geleden werd de deelname van de Herv. Geref. gemeenten in het Hervormd Werelddiakonaat twijfelachtig vanwege projecten die omstreden waren, bijvoorbeeld door politieke vooringenomenheid. Enkele jaren was de bijdrage uit Hervormd Gereformeerde gemeenten miniem. Gevoeld werd echter dat dit een ongezonde situatie was. Voor ons allen is er de roeping om nood te lenigen, veraf en dichtbij, als daarbij maar duidelijk is dat de hulpverlening kerkelijk (verantwoord) is.

Commissie G.B./G.Z.B.

Door de hoofdbesturen van de Gereformeerde Bond en de Gereformeerde Zendings Bond is derhalve een commissie ingesteld die zich bezig zou houden met het bijeenbrengen van verantwoorde projecten en deze zou indragen bij de S.I.H., zodat de Herv. Geref. gemeenten de mogelijkheid zouden hebben om-naast projecten van S.I.H. die men verantwoord achtte - een keuze te doen voor het geven van materiële hulp. Deze regeling heeft tot heden naar tevredenheid gefunctioneerd. Door de commissie werden bij de S.I.H. projecten ingedragen uit Kenya (via G.Z.B.), het Midden-Oosten (via de Morgenlandzending), Oost Europa (via een commissie van de G.B. die zich bezig houdt met hulpverlening aldaar), en andere wisselende projecten (b.v. via de Ref. Hulpactie Woord en Daad). Door S.I.H. werden de projecten overgenomen en opgenomen in het projectenboekje, voorzien van de aanduiding 'commissie G.B./G.Z.B.', Het resultaat is geweest dat de Herv. Geref. gemeenten over 1975 een bedrag van ƒ 450.000, - bijeen brachten voor het Werelddiakonaat. Wederzijds kon met dankbaarheid worden vastgesteld dat de eenheid van het diakonaat zo in onze kerk ook gehandhaafd kon blijven (in de Generale Diakonale Raad hebben ook Hervormd Gereformeerden zitting). Even werd deze eenheid aangevochten vanwege een voorgenomen oecumenisering van het Werelddiakonaat, wat op principiële bezwaren onzerzijds stuitte, maar de realise-- ring daarvan lijkt thans op de langebaan te zijn geschoven.

Februari-collecte

Ook voor 1976 zijn door de commissie G.B./G.Z.B, weer projecten ingediend. We wekken de gemeenten dringend op deze collecte te houden en één van de projecten te kiezen, die in het projectenboekje van S.I.H. zijn opgenomen en die van de commissie ) (B.G./G.Z.B.) in het volgende nr. worden opgenomen. De collecten moeten worden overgemaakt op het gironummer van S.I.H., 8685, Postbus 14100, Maliebaan 26, Utrecht, onder vermelding van het gekozen project en/of van 'één van de projecten van de commissie G.B./G.Z.B.’.

Volledigheidshalve merken wij op d^t, uiteraard volgens afspraak, collecten voor het werelddiakonaat, die worden overgemaakt op het gironummer van de G.Z.B, worden overgemaakt naar het nummer van S.I.H., omdat daar de bijdragen voor het werelddiakonaat komen moeten en vandaaruit ook worden verdeeld.

Oost Europa

Enige tijd geleden hebben we vermeld dat het gironummer van de G.Z.B, open stond voor bedragen t.b.v. hulpverlening in Oost Europa. Dit werd gedaan omdat op gemeenteavonden en verenigingsavonden vaak behoefte wordt gevoeld om iets voor de broeders en zusters achter het ijzeren gordijn te doen.

Het is thans echter zo dat de eerder genoemde commissie van de Gereformeerde Bond voor het Oost Europa werk omgezet is in een stichting met een eigen gironummer, 3649057, t.n.v. St. Hulp Oost-Europa, Utrechtseweg 117, Zeist. Door de werkzaamheden van de Stichting zijn allerlei individuele acties enigszins gebundeld en - wat belangrijker is - niet bona-fide organisaties ingedamd. Voor Oost Europa blijken emotioneel gemakkelijk de beurzen open te gaan maar helaas is het geld lang niet altijd verantwoord besteed (geweest).

De Stichting ontvangt voor haar werkzaamheden jaarlijks een bedrag van minstens ƒ 80.000, - uit het werelddiakonaat. De Stichting kan zelf derhalve geen februaricollecte accepteren. Ook die zullen worden doorgezonden naar S.I.H. Welkom zijn echter giften en bijdragen van gemeenteavonden e.d., waarvoor men misschien voorheen geen adres wist of slechts omstreden adressen. De stichting is deze jaren in staat geweest om veel en goed werk in Oost Europa te doen. Vanuit de Stichting worden ook dia-avonden belegd om aan het werk bekendheid te geven (contactadres: J. de Ruiter, Baarn).

Conclusie

We besluiten met nog eens een hartelijke oproep om de februari-collecte voor het Werelddiakonaat te houden en de gelden over te maken naar S.I.H., gironr. 8685, Maliesingel 26, Utrecht. Als Hervormd Gereformeerden mogen we wat de besteding der gelden betreft een zodanige bijdrage leveren dat we er van harte achter kunnen staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

De februari-collecte Werelddiakonaat

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken