Bekijk het origineel

VAKANTIEDIENSTEN BUITENLAND

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAKANTIEDIENSTEN BUITENLAND

6 minuten leestijd

We willen nog eenmaal vragen of predikanten, die in de vakantietijd in het buitenland een kerkdienst willen leiden, dit willen doorgeven aan ondergetekende. Met name voor Oostenrijk en Italië hebben we nog weinig opgave.

HERV.-GEREF. DIENSTEN ASSEN

Ned. hervormde kerk:8 mei Jozefkerk 10 uur, kand. W. Roos; Hemelvaartsdag 19 mei Jozefkerk, 10 uur, dr. W. Balke - Den Ham; 12 juni Anker 9.30 uur, ds. P. Koeman - Gene.

Evangelisatie:24 april Schulp 10uur, ds. G. Würsten, Veenendaal; Anker 17 uur ds. G. Würsten Veenendaal; 1 mei Schulp 10 uur: r. J. G. van Stormbroek - Lunteren; Anker 17 uur kand. H. C. Marchand - Dorkwerd; 8 mei Anker 17 uur kand. W. Roos; 15 mei Schulp lOuurds. J. C. Stelwagen - Lunteren; Anker 17 uur ds. J. C. Stelwagen - Lunteren; 22 mei Schulp 10 uur kand. W. Roos; Anker 17 uur kand. W. Roos; 29 mei Schulp 10 uur hr. J. G. van Stormbroek-Lunteren; Anker 17 uur hr. J. G. van Stormbroek - Lunteren; 5 juni Schulp geen dienst; Anker 17 uur ds. L. v.d. Beek - Genemuiden; 12 juni Anker 17 uur ds. P. Koeman - Oene; 19 juni Schulp 10 uur kand. W. Roos; Anker 17 uur kand. W. Roos; 26 juni Schulp 10 uur ds. C. Snoei - Amersfoort; Anker 17 uur ds. C. Snoei - Amersfoort.

Kinderoppas in alle morgendiensten; in de vakantietijd in alle diensten. Inlichtingen bij: L. Lammers, Reggestraat 17, Assen, tel. 05920 - 5 20 03.

WEZEP

De Vereniging van Christelijke Onderwijzers houdt op zaterdag 7 mei 1977 D. V. haar jaarvergadering.

Deze vereniging wil in één organisatie onderbrengen allen die naar de norm der Schriften onderwijs geven willen in welke tak van onderwijs ook. De ochtend is gewijd aan huishoudelijke zaken. De middag heeft een meer open karakter. Dan hoopt de heer R. H. Matzken een referaat te houden onder de titel: 'De psycho-nauten zijn geland'. Het is een belangrijk onderwerp, want het gaat over de boze geesten, die zich opmaken om zich van ons volk meester te maken. Eén van de middelen waardoor zij dat doen is de sensitivity-training of groeps-dynamica.

Een ieder die het Reformatorisch karakter van de Christelijke school ter harte gaat is van harte welkom.

De jaarvergadering wordt gehouden in de aula van de Beatrix-school aan de Kerkhoflaan teLunteren. De ochtendvergadering begint om half elf. De middagvergadering begint om twee uur.

Voor eventuele inlichtingen : E. van den Ham te Wezep, tel. 05207-1237.

REGIONALE INSTRUCTIEDAGEN IZB

Op de laatstgehouden ledenvergadering van de IZB heeft drs. Iz. Kok uit Zoetermeer gesproken over 'De evangeliserende gemeente'. Ditzelfde voor ieder belangrijke onderwerp zal op vier regionale instructiedagen nader aan de-orde worden gesteld, te weten in Amersfoort, Amsterdam, Zoetermeer en Zwolle. Op deze bijeenkomsten zal zowel een predikant als een evangeüst spreken. De predikant zal een aantal bijbelse grondlijnen aangeven, terwijl de evangelist zal vertellen wat je daarmee in de praktijk kunt doen. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Kosten zijn aan deze instructie niet verbonden; wel dient men een lunchpakket mee te nemen. Het programma ziet er als volgt uit:

7 mei Zwolle - plaats: Scheppingskerk, Mozartlaaii (omgeving Zwarte Water Allee). Sprekers: ds. L. J. Geluk; J. Hannessen, evangelist. Leiding; ds. J. Vroegindeweij, Emmeloord.

7 mei Zoetermeer - Plaats: Kruispunt, Osylaan (V^^ AFSLAG Nutricia, langs Oude Kerk). Sprekers: drs. Iz. Kok; A. Schaap, evangeüst. Leiding: ds. C. Snoei.

14 mei Amersfoort-Plaats: Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74 (afslag Hoevelaken). Sprekers: drs. B. J. Wiegeraad; J. Edelman, evangelist. Leiding: drs. A. Noordegraaf, Utrecht.

14 mei Amsterdam-Plaats: WesterWijk, Adm. de Ruyterweg 148 (tram 7 en 13; bus 15, 21 en 23). Sprekers: ds. W. C. J. v.d. Sluys; A. Alblas, evangelist. Leiding: ds. C. Snoei.

Evangelisatiecommissies, kerkeraadsleden, maar vooral ook gemeenteleden worden uitgenodigd deze bijeenkomsten te bezoeken, teneinde elkaar te helpen in het verstaan en uitvoeren van onze evangelisatorische roeping. Nadere inlichtingen: Bureau IZB, J. v. Oldenbarneveltlaan 10, Amersfoort, tel. 033 - 1 19 49.

BONDSDAG 1977

Op de Hemelvaartsdag (19 mei a.s.) wordt DV de jaarlijkse Bondsdag van de HGJB weer gehouden in 'De Doelen' te Roterdam. Het thema van deze dag is: 'Christus regeert!'

De hemelvaartsmeditatie, gehouden door ds W. G. J. van der Sluys (Amsterdam), heeft als titel: 'Wij hebben een Koning!'. Ds. J. Vroegindewey (Emmeloord) zal spreken over : 'Een nieuwe regering !'. Verder zullen aan deze dag meewerken o.a. de heer Arie J. Keijzer, organist van het Doelenorgel en het orkest en koor van het chr. Streeklyceum te Ede, o.l.v. de heer Jan van Rossem.

Tijdens de twee laatstgehouden Bondsdagen bleek de grote Doelenzaal te klein geworden. Pogingen om een grotere maar voor dit doel even goede akkomodatie te vinden mislukten. Daarom wordt de Bondsdag dit jaar opnieuw in 'De Doelen' gehouden, maar dan zo, dat het hoofdprogramma (zij het iets verkort) in de grote Doelenzaal twee keer wordt gegeven, 's Morgens van 9.30 uur (precies) tot plus minus 12.30 uur (onderbroken door een korte pauze); 's Middags van 14.00 uur (precies) tot plus minus 17.00 uur (eveneens met een korte pauze).

Naast dit hoofdprogramma kan men zowel 's morgens als 's middags nevenprogramma's meemaken in verschillende andere zalen van 'De Doelen'. Zo is het mogelijk, ' dat men bijv. 's morgens het hoofdprogramma in de grote zaal volgt en 's middags nog 1 of 2 nevenprogramma's meemaken en 's middags het hoofdprogramma. Men moet echter wel tevoren via het aanmeldingsformulier (zie hieronder) zijn keuze bekend maken.

De nevenprogramma's zijn: 's morgens van 10.30-11.20; en (na wisselpauze) van 11.40-12.30. 's middags van 14.00-14.50; en (na wisselpauze) van 15.10 - 16.00 uur.

Erzijn4nevenprogramma'snl. 1. een'deklamatorium' (met muziek en lied) over het bonds-thema 2. een klankbeeld over het thema 3. kreatieve verwerking van het thema 4. een kwis.

Om deelnemers zo goed mogelijk over de grote zaal en de andere beschikbare zalen te kunnen verdelen, is het nodig dat toegangskaarten door middel van een aanmeldingsformulier worden besteld. Dit formulier wordt aan de aangesloten verenigingen toegezonden en kan verder door ieder > aangevraagd worden bij het Landelijk Centrum. Op het aanmeldingsformulier kan men aangeven of men voorkeur heeft voor het morgen-of het middagprogramma en welke nevenprogramma's men zou willen meemaken. Met de uitgesproken voorkeur wordt in principe rekening gehouden, maar mocht de verdeling tussen de verschillende programma's niet evenwichtig zijn, dan zal gevraagd worden of men wil en kan verschuiven. Tegelijk met het aanmeldingsformuher (inzenden voor 6 mei 1977), moet de toegangsprijs d f 7, — per persoon worden overgemaakt. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en de girooverschrijving, worden de toegangskaarten toegezonden met daarop aangegeven welke programma's en welke tijden van toepassing zijn.

Het lijkt alles wat ingewikkeld, maar de bondsdagkommissie rekent op begrip voor de situatie en op aller medewerking om het mogelijk te maken dat niemand, zoals vorige jaren, teleurgesteld behoeft te worden, en ieder die dit wenst, kan deelnemen aan de HGJB - Bondsdag 1977.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

VAKANTIEDIENSTEN BUITENLAND

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken