Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Manifest bij oprichting Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Manifest bij oprichting Gereformeerde Bond

3 minuten leestijd

De procedure 'Bahler' heeft bij vernieuwing de aandacht gevestigd op den diep treurigen, maar ook diep zondigen toestand, waarin onze Kerk verkeert.

Tot vrijmaking der Kerken

De procedure 'Bahler' heeft bij vernieuwing de aandacht gevestigd op den diep treurigen, maar ook diep zondigen toestand, waarin onze Kerk verkeert. De ellende onzer Kerk brengt voortdurend een onberekenbaar groote schade toe aan de godsdienstige ontwikkeling van ons volk. Duizenden zijn door haar een prooi geworden van het ongeloof, dat onder de vigeerende Organisatie vrij spel heeft, terwijl zij die naar Gods Woord begeeren te leven, stelselmatig in hun diepste levensovertuigingen zich gekrenkt moeten gevoelen, omdat er voor alle wind van leer plaats is, maar niet voor handhaving en toepassing van de wettige belijdenis der Kerk.

Het is daarom dat de ondergeteekenden, door den nood der tijden saamgebracht, zich hebben aaneengesloten om eene Vereeniging te cónstituëeren, die onder opzien tot den Koning der Kerk den strijd zal aanbinden voor de vrijmaking der Hervormde Gemeenten van de zoogenaamde Synodale Organisatie, zonder een nieuwe scheiding of doleantie in het leven te roepen. Zij wenscht daartoe den weg, door Groen van Prinsterer aangewezen, in te slaan. Daarom hebben zij besloten een algemene vergadering bijeen te roepen, waartoe worden uitgenoodigd die leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, die de formulieren van Enigheid als regel des geloofs aanvaarden en met ons VRIJMA­KING DER KERKEN noodzakelijk achten. Voor een goeden gang van zaken achten zij het noodig als voorwaarde van toegang tot deze vergadering het lidmaatschap der Vereeniging te stellen, de verplichting om vooraf door handteekening te doen blijken van instemming met de belijdenis der Kerk en met het doel, dat nagestreefd wordt.

Vóór den aanvang der vergadering zal gelegenheid gegeven worden daaraan te voldoen. Zonder dat aan deze verplichting voldaan is, kan niemand worden toegelaten.

De vergadering zal plaats hebben D.V. op WOENSDAG DEN 18den APRIL e.k.; te Utrecht, waarvan èn de plaats van samenkomst èn de agenda later, doch tijdig, zullen worden bekend gemaakt in het Gereformeerd Weekblad.

Het Bestuur van den Gereformeerden Bond tot vrijmaking der Kerken:

Ds. E. E. GEWIN, V.D.M, te Utrecht, Voorzitter Dr. H. VISSCHER, Hoogl. te Utrecht, Vice-Voorz.

L. F. DUYMAER VAN TWIST, lid Tweede Kamer te 's Gravenhage, Secretaris.

H. A. VAN DE WESTERINGH, Burgemeester te Veenendaal, Vice-Secretaris.

Mr. C. S. S. VAN DOBBEN DE BRUUN, Burgemeester van Hazerswoude, Penningmeester.

Dr. J. D. DE LIND VAN WIJNGAARDEN, V.D.M, te Utrecht.

Ds. L. VAN MASTRIGT, V.D.M, te Barneveld.

Ds. M. JONGEBREUR, V.D.M, te Veenendaal.

Ds. M. VAN GRIEKEN, V.D.M, te Ameide.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1981

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Manifest bij oprichting Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1981

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken