Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Globaal bekeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Globaal bekeken

4 minuten leestijd

'Weet gij, waarom "aanhalingsteekens" bestaan uit vier komma 's?

Rondom de jaren '20 maakte ene Rotterdamse pater dr. J. van Ginneken furore met een actie 'tot verroomsing van Nederland'. Ik lees dit in een brochure van dr. F. J. Krop, getiteld 'Ons antwoord aan den Paus' uit die dagen. De brochure bevat een 'rede uitgesproken namens het ministerie van Hervormde predikanten' (Rotterdam). Deze brochure lezende, is er nogal iets veranderd in de stellingname van protestanten tegenover Rome. Op de titelpagina staat het volgende rijm van P. A. de Génestet:

'Men zegt: de strijd
Van onzen tijd
Voert, zoetjes an, naar - Romen.

Ai, welk een gril!
Profeet, zwijg stil!

Eer wordt Sint-Peters Stoel verbrand,
Eer ooit een volk - zóó protestant,
Daar rust en heil gaat zoeken!'

Uit de brochure verder de volgende passage:

'Rome een bolwerk tegen de revolutie; Rome, een waarborg voor geleidelijke, maatschappelijke ontwikkeling! Ja, wij kennen die klanken. Aan dat sprookje zijn wij gewend. En als wij lezen of hooren van mannen, die in het openbaar den Protestantennaam blijven dragen, doch in het geheim, uit laffe, onberedeneerde vrees, de Roomsche actie steunen, finantiëel of op andere wijze, inzonderheid de actie waaraan pater Van Ginneken S. J. zijn naam heeft verbonden, dan komen ons onwillekeurig de striemende dichtregelen van de Génestet uit het revolutiejaar 1848 in de gedachten; dichtregelen aan het adres van die "bevende alarmisten", die "pruiken en podagristen", die van dwaasheid niet wisten wat ze doen moeten; en met den dichter zouden wij willen concludeeren:

Ook ik beken het garen:
Wat onze tijden baren
Is ver van amusant, 
't Is vreeslijk en 't is ijselIjk,
't Is schrikk'lijk en afgrijselijk...
En ik heb ook het land.

Maar 't ergst van alle plagen,
Zijn toch in onze dagen
Die kennissen van Job!
Het zijn je die meneeren,
Die steeds jeremiëeren,
Die altijd lamenteeren,
Die 't weinig goeds negeeren
En eeuwig redeneeren
Als kippen zonder kop!'

In de rede van dr. Krop worden verder alle leringen opgesomd die afwijken van de 'apostolischen oorsprong' .

'Gebeden voor de dooden (5e eeuw); Monnikendom en kloosters (5e eeuw); Vereering van "heiligen" en engelen (609); Vereering der Maagd Maria (431); Vereering der reliquieën (787); Vagevuur (978 en 1439); Onthouding van vleesch. Vasten (5e eeuw); Aflaat (1300); Pausdom (606); Vereering der beelden (787); Vereering van het kruis (4e eeuw); Verplichte ongehuwde staat der priesters (1074); Oorbiecht (1215); Laatste oliesel (1439); Allerheiligen (835); Transubstantiatie (1050 en 1215); Misoffer (1545); Rozenkrans (12e eeuw); Zeven sacramenten vastgesteld (1547); Afschaffing van den beker (1415); H. Sacramentsdag (1310); Onbevlekte ontvangenis (1854); Onfeilbaarheid van den Paus (1870).

***

Het is dunkt me weinig bekend dat er in Nederland een vereniging bestaat van 'Jezus als Messias belijdende Joden!' De vereniging heet Hadderech (De Weg). Men spreekt en schrijft de naam van Jezus-Messias in de Joodse taal: Jesjoea Hammasjiach. De grondslag en het doel der vereniging luiden:

'HADDERECH heeft als grondslag het Woord Gods, zoals dit is geopenbaard in de Bijbel, en stelt zich ten doelde Jesjoea als Masjiach belijdende Joden in Nederland samen te brengen.

a. ter versterking van de band der gemeenschap met Jesjoea hammasjiach en van de onderlinge band;

b. als getuigen van de verlossende kracht, welke uitgaat van het geloof in Jesjoea hammasjiach, de meest geliefde zoon van God, de Koning der Joden;

c. om het besef te wekken of te versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan;

d. om de verbinding met de Jesjoea hammasjiach belijdende Joden in het buitenland te onderhouden.'

***

Uit het boekje 'Spranken' van de Amerikaanse dr. De Witt Talmage (1892), waaruit we enkele weken geleden iets weergaven, nog de volgende drie citaten:

• 'Weet gij, waarom "aanhalingsteekens" bestaan uit vier komma 's, twee aan het begin, en twee aan het einde van den zin, dien men aan een ander ontleent? Deze komma 's beteekenen, dat gij u viermaal bedenken moet, eer gij iets steelt uit de hersens van andere menschen.'

• 'Wij komen er nooit over heen - wij blijven altijd jongens en meisjes. Een flink man van zestig jaren oud is slechts een jongen met wat verkregen ervaring. Eene vrouw is slechts een ouder meisje. Zomer is slechts eene oudere lente; Augustus is Mei in lange kleeren.'

• 'Egyptisch topaas, te voorschijn gebracht van onder de puinhoopen van Herculanum en Pompeji, vertoont denzelfden onuitwischbaren glans, dien het had, toen het honderden jaren te voren onder de asch en de aarde der verwoeste stad begraven werd. Zoo komen ook Gods kinderen te voorschijn uit de puinhoopen van hunne tegenspoeden en rampen, even glansrijk als toen zij er onder bedolven werden.'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1984

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Globaal bekeken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 oktober 1984

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken