Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

5 minuten leestijd

NIEUWE ZATERDAGCURSUS OVER ZENDING/EVANGELISATIE

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB) starten binnenkort een nieuwe cursus voor gemeenteleden, die geïnteresseerd zijn in de vragen van zending en evangelisatie. De cursus wordt één keer per maand gegeven in gebouw 'Rehoboth' te Barneveld (dichtbij het station).

De cursus bestaat uit twee blokken, het eerste van september t/m december 1993, het tweede van januari t/m april 1994. In het eerste blok gaat het over 'Kerk in de grote stad', in het tweede blok over 'Allochtone kerken in Nederland'. Aanmelding is mogelijk voor één van beide blokken of voor de hele cursus. De kosten zijn ƒ 30, — per blok, inclusief thee/koffie en cursusmap.

De cursus wordt gegeven door medewerkers Van GZB en IZB, terwijl ook een aantal gastsprekers is uitgenodigd. Er is elke cursusdag gelegenheid om met de inleiders en met elkaar Van gedachten te wisselen. Behalve het doornemen van enige leesstof uit de cursus-"lap, vergt deelname aan de cursus geen thuisstudie. Elke cursusdag begint om 9.45 uur en eindigt om 15.00 uur. Het volledige programma is te vinden in een folder, die aangevraagd kan worden bij het bureau van de IZB, Joh. van Oldenbameveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, tel. 033-611949.

GEDENKDAGEN PREDIKANTEN IN DE MAAND AUGUSTUS

Op zondag 1 augustus a.s. is het 45 jaar geleden dat ds. J. Wieman te Hoogblokland tot predikant werd bevestigd. Hij hoopt op die dag in Zwijndrecht, zijn huidige woonplaats, dit ambtsjubileum te vieren. Ds. H. J. Smit wonend in Heerde hoopt donderdag 19 augustus zijn 70-jarige geboortedag te vieren. Ds. P. Oosterom emeritus-predikant te Hoogeveen viert op 31 augustus zijn 40-jarig ambtsjubileum.

AFSCHEID GZB/IZB TOERUSTINGSPREDIKANT

Ds. D. Ph. C. Looijen heeft een beroep aangenomen van de hervormde gemeente te Oostwold (Gr.) en zal in verband daarmee afscheid nemen als predikant voor het gezamenlijke toerustingswerk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending.

Deo Volente maandag 16 augustus 1993 is er om 16.00 uur een bijeenkomst van Woord, zang en gebed in 't Hoge Licht, Klaproos 2 te Driebergen (in de nabijheid van het bureau van de GZB). Ieder is daar hartelijk welkom. In aansluiting op deze samenkomst is er van 17.00 tot 18.30 uur gelegenheid de familie Looijen te groeten.

JAARVERSLAG IZB 1992

Wat kunnen wij voor u doen? Deze vraag werd eens gesteld aan een gemeentelid uit het toenmalige Oost-Duitsland. Antwoord: 'Gebet und gebet'.

Deze boeiende woordspeling staat te lezen in het Woord voOraf van het zojuist verschenen jaarverslag over 1992 van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag (IZB). 'Uw gebed en uw bijdrage. We hebben ze beide nodig, in die volgorde', zo schrijft secretaris G. J. van Steeg.

Een van de centrale punten bij de IZB is het werk van de evangelisten. Daarvan zijn er nu 15 in dienst. Zij werken in Amsterdam (2), Arnhem, Capelle aan den IJssel, Delft, Ede, Groningen, Kampen, Leiden, Oude Pekela. Ridderkerk, Rotterdam (2), Utrecht (2), Veenendaal en Wieringerwaard. Zij worden door de IZB aangesteld in samenwerking met de centrale kerkeraden ter plaatse. Hun taak is drieledig: werken aan de motivatie van de gemeenten met het oog op het missionaire gemeente-zijn, het werven en begeleiden van medewerkers en het zelf betrokken zijn bij diverse vormen van evangelisatorisch werk. Een kort overzicht van ieders werk is in het jaarverslag opgenomen.

Verslag wordt gedaan over de totstandkoming van het missionair-diakonaal centrum 'De Herberg' in Oosterbeek, waarbij nauw wordt samengewerkt rriet de Generale Diakonale Raad.

Samen met de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB) worden vele activiteiten ontplooid op het terrein van toerusting, voorlichting, fondswerving, publiciteit en instructie.

Op het gebied van het vormingswerk vindt studie en bezinning plaats, onder meer via de Werkgroep Evangelie en Cultuur, waarin verder participeren de sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken in Nederland, de Nederlandse Zendingsraad, het Hervormd Evangelisatorisch Beraad, het Hendrik Kraemer Instituut en het Centrum voor gemeenteopbouw van de GKN.

Voor jonge gemeenteleden zijn er conferenties en vormingsweken onder de naam '254-werk'. Daarnaast wordt — samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken — het evangelisatieblad Echo verspreid. De IZB beschikt voorts over een eigen uitgeverij en boekhandel.

Ook worden in het jaarverslag een aantal vormen van samenwerking genoemd, met de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), de Stichting Evangelie en Moslims en IFES-Nederland (reformatorisch-evangelische studentenbeweging).

De kerkelijke positie van de IZB

De IZB is een hervormde vereniging, die voluit in de kerk wil staan. Dat geeft wel een spanningsveld, te karakteriseren door de woorden: zelfstandigheid en kerkelijke medeverantwoordelijkheid.

Tegen deze achtergrond is uitvoerig overleg gaande met onder meer de commissie Structuurvragen van de drie SoW-kerken. Samen met de GZB wil de IZB bij de toekomstige ontwikkeling van het bovenplaatselijk werk werkzaam blijven conform de grondslag en doelstelling van beide organisaties, het werk verrichten namens en ten behoeve van de circa 450 (wijk)gemeenten binnen de NHK, waarmee IZB en GZB zich verbonden voelen, en tenslotte continuering van de huidige kerkelijke erkenning van dit werk met verantwoording naar de synode.

Ook bereidt de IZB samen met de GZB een reactie voor op het ontwerp voor de nieuwe kerkorde.

Nauw overleg is er voorts met de Generale Diakonale Raad, het Hervormd Evangelisato-

risch Beraad, de Beleidsadviescommissie en de Nederlandse Zendingsraad.

(Hervormd Persbureau)

ZINGEN IN MIDDELBURG

De commissie Zingen in Middelburg organiseert D.V. zaterdag 7 augustus 1993 weer een zangavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Dit keer is het een muziek-en samenzangavond met medewerking van verschillende koperblazers, violisten, een gitarist en de organisten Jos Vogel en Rien Zandee. De leiding is in handen van ds. L. Wüllschleger. De avond begint om half acht en duurt tot ongeveer kwart voor negen. De toegang is vrij.

Kom zelf en... neem ook anderen mee!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 1993

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 1993

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken