Bekijk het origineel

De Hervormde Kerk en de IKON

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Hervormde Kerk en de IKON

4 minuten leestijd

De vrijdagavond was ter synode gereserveerd voor een gedachtewisseling over de verhouding tussen de Hervormde Kerk en de IKON. Op tafel lag van IKON-zijde een reorganisatievoorstel getiteld 'IKON 2000'; verder hadden de Hervormde leden van het IKON-bestuur een nota geschreven waarin de verhouding van de IKON met de Hervormde Kerk uitvoerig wordt belicht.

Het besluitvoorstel bij dit agendapunt bevatte onder meer de volgende punten: 'De generale synode besluit de hervormde bestuursleden van de IKON te verzoeken al het mogelijke te blijven doen om te bevorderen dat de kerk in haar totale breedte bij het werk van de IKON betrokken wordt.' Voorts zal de IKON verzocht worden om te bevorderen 'dat zijn programma's voor de kerkelijke achterban (nog) beter herkenbaar worden'. Een hervormde beraadsgroep krijgt de opdracht om gedurende een halfjaar de IKON-programma's systematisch te volgen en daarover aan de synode te rapporteren.

Van IKON-zijde werd door de nieuwe directeur Lejo Schenk benadrukt dat de IKON in een veranderend media-bestel moet overleven. Het is wezenlijk om door te gaan met programma's die berichten over Heil en heil/onheil in deze wereld. Daarin heeft de IKON veel gestalten, net zoals de kerken vele gestalten hebben. 'Help ons dat vol te houden!'

Bestuurslid E. Mathies wees op het rapport van de commissie-Ververs waar door de hele omroepwereld met spanning wordt uitgezien. (Dit rapport verschijnt woensdag 26 juni en heeft vermoedelijk verstrekkende gevolgen voor het medialandschap). Om de band met de kerken te versterken is een nieuwe afdeling in-en externe betrekkingen opgericht onder leiding van P. Halma (tot voor kort hoofd voorlichting van de NHK/GKN/ELK). Ook roemde hij het goede gesprek dat met enkele afgevaardigden van de Geref. Bond was gevoerd.

Door verschillende synodeleden (o.a. de predikanten Van Vreeswijk, Baan en diaken Hunink) werd het positief gewaardeerd dat er serieuze aandacht bij de IKON wordt besteed aan de breedte van de kerk en dat de communicatie is verbeterd. Anderzijds bleven zij wel zorgen houden over de identiteit van de IKON en de vormgeving van de programma's. In het hervormde IKON-rapport werd namelijk ook gesteld dat 'een al te nadrukkelijk christelijk programma aan de communicatie van het evangelie meer kwaad dan goed kan doen'.

Ds. Van der Laan leefde met hoop in zijn hart dat er sprake is van bekering bij de IKON. Met belangstelling zag hij nu uit naar de vruchten van die bekering. Overigens stelde hij ook naar de gehele synode toe dat er bekering nodig is: er moet meer naar de programma's van de IKON worden gekeken en geluisterd. (Bijna niemand bleek een regelmatige afnemer van de IKON-programma's te zijn.)

Ouderling Burggraaf signaleerde dat de stellige uitspraken uit het verleden over de onmogelijldieid van verkondiging in de moderne media nu danig waren afgezwakt. Verder pleitte hij voor een goede herkenbaarheid van de IKON. In het nieuwe mediabestel is herkenbaarheid een zaak van 'to be or not to be'. Een kerkelijke profilering vanuit Bijbelse opdracht is noodzaak.

Adviseur ds. C. Fieren vond het vanzelfsprekend dat de IKON rekening houdt met de verschillende richtingen in de kerk. Het gaat er veeleer om dat deze omroep herkenbaar en met Richting in deze geseculariseerde wereld staat. Zodat het Evangelie gecommuniceerd kan worden aan mensen die niet meer weten wat Pasen en Pinksteren inhoudt. Daartoe moeten wij uit de bunkers van onze schaamte komen. Fieren pleitte verder voor een rol van de organen van bijstand om de band met de kerken te representeren.

Ds. E. Westrik was benieuwd naar het resultaat van het gesprek dat met de Geref. Bond was gevoerd (en waarover uitbundig de loftrompet werd gestoken). E. Mathies zei over dit punt dat er naar elkaar is geluisterd. Misverstanden zijn uit de weg geruimd. Er was na afloop aan weerskanten sprake van grote voldaanheid. Hij hield verder een pleidooi om het gesprek voort te zetten. 'U bent in Hilversum van harte welkom'.

Onder andere bestuurslid dr K. Blei ging in op wat door de synodeleden was aangedragen. Ook hij benadrukte dat er herkenbaarheid nodig is. Wat betreft de identiteit van de IKON zei hij dat er ook nu wel degelijk sprake is van communicatie van het Evangelie. Het gaat echter altijd om een spanning tussen identiteit en relevantie. De dialoog met nieuwe religiositeit past daar ook in.

Directeur Schenk was blij met dit kritische gesprek. 'Blijf de beleids-en programmamakers bevragen!' Over het eigene van de IKON zei hij onder meer: 'Wij kennen de Bron, die vergeten we niet, ook al begeven we ons ver in het veld.' Uiteindelijk werd het besluitvoorstel inzake de IKON unaniem door de synode aanvaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1996

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

De Hervormde Kerk en de IKON

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1996

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken