Bekijk het origineel

Een groot licht voor een verduisterd volk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een groot licht voor een verduisterd volk

6 minuten leestijd

In de straten van Bennekom hangen lichtreclames: 'Volg de ster'. Wie aan deze oproep gehoor geeft, komt terecht in een tuincentrum met een overweldigende hoeveelheid kerstartikelen. Elke kooplustige kan hier te kust en te keur.

De reclame maakt zich meester van het kerstverhaal, van het Kerstgebeuren. En moderne wijzen uit het Westen volgen deze sterreclame misschien. 'Business'. Er is geld aan te verdienen aan het Kerstkind.

Sterreclame

Ik laat me echter deze keer bij de eigenaar van genoemd tuincentrum verontschuldigen. Ik zal aan de uitnodiging om deze ster te volgen geen gehoor geven. Want ik kan niet inzien, dat het woord kerst te verbinden is met alle welvaartsartikelen waaraan goed te verdienen is en waaraan gezelligheid te beleven valt.

Het kerstgebeuren ontleent zijn waarde en betekenis daaraan niet. Want de tijd waarin wij leven is niet een beetje vrolijker te maken met al die kerstversierselen. Het is een uitermate donkere tijd. En als het ooit licht wordt, moet dat van een andere kant komen. Van een kant waarvan slechts weinigen het in onze dagen meer verwachten.

Heidendom dat hoogtij viert

Laat de profeet Jesaja de diagnose stellen. Ook in zijn dagen is het donker. Vooral in het hoge Noorden van het land, waar een volk woont dat vanaf de vroegste dagen in de geschiedenis van Israël in duisternis heeft gewandeld (Jes. 8 : 23-9 : 1vv).

Het volk van Naftali en Zebulon, (het latere) Galilea, noordwestwaarts van het Meer van Galilea en westwaarts (zeewaarts) daarvan plus een deel van het Overjordaanse. Altijd al een landstreek waar het heidendom zijn invloed heeft laten gelden. Een gebied waar heidense overheersing strijk en zet is en waar na de wegvoering van het Noordelijk Rijk in 722 v.C. door de Assyriërs het heidendom zelfs hoogtij viert.

Een donker grensgebied van Israël waar de oordelen van God over bergen en dalen hangen. Heidendom, Godsvervreemding, oordeel en ondergang.

Een groot licht

Waar dit duister met handen te tasten is, daar ziet Jesaja echter opeens een groot licht. 'Noorderlicht'. En het volk dat daar in het donker wandelt, zal het ook zien. Een groot licht dat het einde zal betekenen van de heerschappij van de vijand. Hoor, jubelkreten! Het vijandelijke juk wordt verbroken, de drijversroede. Als vanouds. Al het soldatengereedschap gaat de brandstapel op. 'Vrede op aarde'. Hoor Jesaja's heilsprofetie.

In de verte ziet Jesaja het aan. En zijn zienersoog verbindt die heilstijd met de geboorte van een wonderlijk Kind: Want een Kind is ons geboren: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst (Jes. 9 : 5v). Heimwee naar de langbeloofde Davidszoon op Davids troon. Een koninkrijk van recht en gerechtigheid.

Als in later dagen de evangelist Mattheüs deze profetische voorzegging van Jesaja leest, komt er een blijde glans in zijn ogen. Hij haalt de draad van het oud-profetisch Woord weer op (Matth. 4 : 13vv). Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Het waarachtige Licht schijnt nu. 'Het beloofde Kind zal als licht opgaan in het gebied waar Israels zon begon onder te gaan' (J. van Bruggen, Mattheüs, het Evangelie voor Israël).

Ginds Naftali en Zebulon

Want wie gaat daar door het verachte Galilea, het land van Zebulon en Naftali, daar waar altijd donkerheid en doodsdreiging heersten? Hij Die in Nazareth groot werd en Kapernaüm tot Zijn woonplaats koos. Jezus. Uitgerekend daar gaat het Licht der wereld schijnen. In een land waar naar mensenberekening nooit een profeet was opgestaan (Joh. 7 : 52). In het grensgebied tussen Israël en de 'gojim' (heidenen). Hij, de 'opgang uit de hoogte om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods' (Luk. 1 : 78, 79).

Looft God in Zijn gemeent' alom...

Hoe vrolijk gaan de stammen op Naar Sions Godgewijde top, Met Isrels acht'bre vaad'ren..

Ginds Naftali en Zebulon Om God, hun Koning, 't eren.

(Ps. 68 : 13 ber.)

Kerst in het Oude Testament

Ik herinner aan de kinderen van ónze zondagsscholen die met hun heldere stemmetjes al die teksten uit het Oude Testament tijdens de kerstfeestviering reciteren. Te beginnen met: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw...' (Gen. 3 : 15). En temidden van al die teksten ook de tekst uit Jesaja 9:1: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien...'

Stuk voor stuk teksten uit het Oude Testament waarin de verwachting oplicht van de beloofde Messias.

Israel heeft altijd 'het profetisch Woord gehad, dat zeer vast is en het doet wel, als het daarop acht heeft als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in hun harten'(2 Petr. 1 : 19).

Het volk van het oude Verbond is nooit zonder de belofte van de Messias geweest, het Licht der wereld. En de vromen van de oude dag hebben de dag van Christus van verre gezien en geloofd en omhelsd (Hebr. 11 : 13). Hun zijn de woorden van God toebetrouwd.

Kerst in het Oude Testament. Een groot licht. Het brandt als een vuurtoren aan de kust van de volkerenzee. In het grensgebied tussen jood en heiden, het Galilea der heidenen. Dat Licht is er voor Israel: Maak u op, word verlicht, want uwe Licht komt (Jes. 60 : 1).

Het is ook een Licht voor de volkeren. Ook vandaag. Om te verlichten degenen 'die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods' (Luk. 1 : 79).

Voor elk die in het duister dwaalt

Kerstfeest wil niet het feest van de vele lichtjes zijn. Ook niet van de ster die ons brengen wil in een opgetuigde sprookjestuin. Deze droomwereld tovert het feest van de Koning der armen om in zijn tegendeel.

De tijd waarin wij leven, is donker. Neder­ land wordt steeds meer grensgebied van het heidendom. De verwereldlijking neemt hand over hand toe. In de leefpatronen der mensen. In schrikbarende slijtageprocessen van normen en waarden. In ontkerstening van het onderwijs. In discussies over het goede bestaansrecht van de zondag. In geestelijke en kerkelijke neergang. Intussen neemt de criminaliteit hand over hand toe. Christendom lijkt een dun laagje vernis, over Europa getrokken.

In zo'n tijd maakt Gods gemeente zich op om het feest van het grote Licht te gaan vieren. Een feest met een boodschap voor een wereld die in het duister dwaalt en de oordeelsdag tegemoet gaat. Voor jongeren die van geen houvast meer weten in leven en sterven en met doodsgedachten rondlopen. Voor hen die ten einde raad zijn, omdat zij hun zonden waarmee ze God ver­ toornden, zelf niet meer uit de weg krij gen. Voor hen die 'van de jeugd af aan be drukt en doodbrakende zijn' (Ps. 88 : 16).

Voor die allen: de boodschap van een Lar dat Zich heeft laten belasten met de zon den der wereld. Opdat zij door het geloof in Hem reflecto ren van Licht der wereld zouden zijn, kin deren van het Licht.

Het komt de schaduwen beschijnen, De zwarte schaduw van de dood; De macht der zonde zal verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood.

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken. En gij, mijn ziele bidt het aan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 december 1996

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Een groot licht voor een verduisterd volk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 december 1996

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken