Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 96e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 96e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

OP WOENSDAG 29 MEI 2002 IN 'DE SCHAKEL' TE NLJKERK

6 minuten leestijd

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 147 de verzen 1 en Hij Jeest Lukas 20 : 9 tot en met de eerste helft van vers 16 en gaat voor in gebed.

Ds. G. D. Kamphuis heet iedereen welkom. In het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Namens het moderamen van de hervormde synode zijn ds. A. W. van der Plas en drs. J. van Heijst aanwezig. Ds. Kamphuis spreekt hierna zijn openingswoord uit. Uitgangspunt is het slot van Lukas 20 : 14: 'Opdat de erfenis onze worde'. Het thema is 'De wijngaard' (zie voor dit openingswoord elders in dit nummer). Na zijn openingswoord laat ds. Kamphuis Psalm 147 vers 6 zingen.

Jaarverslag secretaris

De secretaris brengt in zijn mondelinge verslag bepaalde punten van de periode 1 mei 2001 tot 1 mei 2002 nog eens onder de aandacht van de vergadering. Na zijn toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dhr. Van Bokhoven uit Linschoten informeert of het mogelijk is dat meer namen van kandidaten met preekbevoegdheid bij kerkenraden bekend kunnen worden. De secretaris antwoordt dat de kandidaten zelf het initiatief moeten nemen, als zij het op prijs stellen dat hun namen in de Waarheidsvriend worden vermeld of door het preekbeurtenbureau worden doorgegeven. Dhr. De Jager uit Sliedrecht vraagt of er in het jaarverslag voortaan aandacht gegeven kan worden aan de plaatselijke afdelingen. De secretaris zegt dat hij dit initiatief niet afwijst, maar dat er wel een reden moet zijn om over een plaatselijke afdeling in het jaarverslag te schrijven.

Jaarverslag penningmeester

De penningmeester komt in zijn toelichting met de aanbeveling voor de kerkenraden om op hun collecterooster ruimte te maken voor een van de doelen van de Gereformeerde Bond.

Ook deelt hij mee dat het hoofdbestuur besloten heeft aan de financiële commissie te vragen met voorstellen te komen, om in de toekomst de tekorten om te buigen. Ing. C. van der Louw oppert ook aan ouderen het idee een abonnement op de Waarheidsvriend te schenken aan de (klein)kinderen. Hij dankt de heren Holdijk en Van Vliet vanwege hun bijdragen in de financiële commissie. Na zijn toelichting is er gelegenheid met de penningmeester in gesprek te gaan. Dhr. Kieskamp uit Heerde wijst erop dat het opnemen van erfenissen en legaten in de begroting onzeker is. Hij vindt het beter de erfenissen en legaten als p.m. te vermelden. De penningmeester is het met dhr. Kieskamp eens, maar merkt op dat in het verleden altijd een vast bedrag hiervoor binnenkwam en datje met het weglaten van deze post met een negatief saldo moet begroten.

Na zijn beantwoording leest de penningmeester de accountantsverklaring voor. Wanneer de voorzitter vraagt het hoofdbestuur te dechargeren van het door de penningmeester over 2001 gevoerde beleid, gaat de vergadering unaniem akkoord. Vanwege de accountantsverklaring is de commissie tot nazien van de jaarrekening eigenlijk niet meer nodig. Het hoofdbestuur stelt het echter op prijs de leden van de vereniging erbij te betrekken. Er is een adviescommissie benoemd die de jaarrekening bekijkt. In deze commissie zitten de heren J. Vis uit Dordrecht, E. IJ. Oomen uit Bruchem en J. Berkhof uit Rijssen. Zij hebben toegezegd in deze commissie zitting te nemen.

Groet van de synode

Ds. A. W. van der Plas, voorzitter van de hervormde generale synode, brengt namens het moderamen van de hervormde synode en het moderamen van de triosynode, een groet over (zie voor zijn toespraak elders in dit nummer).

Referaat prof. dr. A. de Reuver

Prof. De Reuver refereert over het thema 'De Bijbel als bron van vroomheid' (zijn referaat zal over enige weken in de Waarheidsvriend gepubliceerd worden). Bij de bespreking wordt opgemerkt dat de Heilige Geest ons betrekt op mensen om ons heen. Een ander vraagt waar we het Piëtisme moeten lokaliseren. Iemand wijst op de botsing tussen gevoel en verstand.

Uitslag stemming bestuursverkiezing

a. vacature dr. G. van den Brink dr. G. van den Brink 295 stemmen dr. T. E. van Spanje 10 stemmen blanco 2 stemmen b. vacature ds. H. Russcher ds. H. Russcher 281 stemmen ds. A. Jonker 22 stemmen blanco 4 stemmen

Dr. G. van den Brink en ds. H. Russcher zeggen tijdens de vergadering hun herbenoeming te accepteren.

De morgenvergadering wordt gesloten door de secretaris met het laten zingen van Psalm 25 vers 7 en gebed.

Middagvergadering

Ds. R. H. Kieskamp opent de middagvergadering. Hij laat zingen uit Psalm 56 de verzen 4, 5 en 6 en leest uit Handelingen 4:23 - 31.

Fax aan de Koningin

De algemeen secretaris leest een boodschap voor, die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Referaat prof. dr. W. Verboom

Het thema van het referaat van prof. W. Verboom is 'Verkeert onze catechese in een crisis? ' (zijn referaat komt aan het begin van het nieuwe seizoen in de Waarheidsvriend). Naar aanleiding van het referaat ontstaat een bezinning. Hoe moet een catecheet reageren op een groep waarop hij geen grip krijgt? Prof. Verboom merkt op dat deze problematiek zich in lagere groepen voordoet. Vroeger was de groep van 14/15 jaar de moeilijkste groep, nu betreft het de groep van 12/13 j aar - Iemand stelt dat een predikant ook kan leren van een moeizame catechese. Het is belangrijk dat hij de weerbarstige jongeren niet uit het oog verliest. Prof. Verboom vindt ook dat een predikant contact moet houden met de jongeren in de gemeente, maar pleit tegelijk voor het inschakelen van getrainde catecheten. Hij meent dat het goed is de catechese grondig te doordenken en stelt voor om samen met de andere bonden een conferentie te beleggen over de catechese.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag doet dhr. C. Vos de suggestie om ook eens van het Wil-

helmus couplet 14 te zingen. Dhr. Lekkerkerker spreekt uit dat de keuze voor een Unie van Samen óp Weg-kerken de voorkeur verdient boven het verdergaan op de weg naar een geforceerd verenigingsbesluit. Dhr. Oosterom informeert of het mogelijk is met het oog op het gebed in de gemeenten de data van de synoden in de Waarheidsvriend te vermelden.

Sluiting

De voorzitter bedankt de regelings- commissie. Ds. H. Roseboom sluit de ' vergadering. Hij geeft Psalm 105 de verzen 5 en 6 op en gaat voor in dankgebed.

J. HARTEMAN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 2002

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag van de 96e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 2002

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken