Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

Ds. R.D. Kwint doet intrede in Sirjansland
Sinds zondag 2 juli heeft de hervormde gemeente te Sirjansland weer een eigen predikant. Met de bevestiging van ds. R.D. Kwint uit Trois-Rivières in Quebèc (Canada) kwam een einde aan een moeilijke vakante periode. De gemeente was kort na 1 mei 2004 vakant geraakt, toen een deel van de gemeente met de voormalige predikant overging tot de Hersteld Hervormde Kerk.
De bevestiging vond plaats door ds. L.H. Oosten uit Sint Anthoniepolder vanuit de tekst: ‘God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren.’ (Hand 17:30) Ds. Oosten bepaalde de gemeente bij de tijd, het werk en de boodschap van de verkondiging. Hij wees erop dat in de grondtaal voor verkondigen een woord staat dat ook vertaald kan worden met opeisen of vorderen.

Tijdens de intrededienst bepaalde ds. Kwint naar aanleiding van Exodus 17:16b: ‘Dewijl de hand op de troon des HEEREN is’, de gemeente bij Gods vaderlijke hand die soms, zoals we in de geschiedenis van Amalek zien, voor Zijn volk kastijdend kan zijn. Gods hand is echter ook een verlossende. Ds. Kwint wees erop dat Mozes bad op de hoogte van de berg. Zijn handen wezen naar boven, vanwaar alleen hulp te verwachten is. Toen zijn handen zwaar werden, werden ze ondersteund door Aäron en Hur. Ds. Kwint vroeg de gemeente om voortdurend gebed, omdat predikanten niet geestelijker zijn dan andere mensen en ook hun ‘handen’ zwaar kunnen worden. Ten slotte is Gods hand ook een zegevierende hand. Hoewel de Amalekieten uitgeroeid zijn, is de geest van Amalek, de geest van twijfel en verdeeldheid, nog springlevend, ook in de kerk. Maar de oorlog des HEEREN is tegen Amalek, van geslacht tot geslacht, dus tot op de dag van vandaag. Daarom is er hoop, ‘omdat er een hand op de troon des HEEREN is.

Vervolgens werd ds. Kwint toegesproken door ouderling W. Verwijs, de scriba van de hervormde classis Zierikzee. De classis heeft met het toewijzen van consulenten (eerst ds. J. Lohuis en daarna ds. W. Meijer) altijd rekening willen houden met de verdrietige situatie waarin de hervormde gemeente van Sirjansland na de scheuring terecht was gekomen. Ouderling Verwijs wees er verder op dat ook in de classis reden tot vreugde is, nu er in één week tijd vier bevestigingen mochten plaatsvinden.
Daarna sprak ouderling-kerkrentmeester P.J. Heijboer namens de gemeente de wens uit op een rijk gezegende ambtsbediening in het midden van de gemeente. Hij onderkende dat het geen kleine overstap is om met een gezin vanuit het Franstalige Quebèc naar een klein Zeeuws dorp te komen. Hierna liet hij de gemeente ds. Kwint Psalm 111:2 en 3 toezingen.

Ds. T. van Bruggen doet intrede te Streefkerk
De gemeente van Streefkerk ontving op zondag 2 juli weer een predikant in de persoon van ds. T. van Bruggen, gekomen van ’t Harde. Ds. A.J. Kunz uit Groot-Ammers bediende in de bevestigingsdienst het Woord uit 2 Korinthe 4:7 ‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.’ De predikant is als broos aardewerk. Het gaat om de inhoud, om de Boodschap van het Evangelie. God spreekt ‘Er zij licht’ in de duisternis van ons verdoemelijke adamsbestaan. Hij heeft het Woord der verzoening in de prediker gelegd. Die schat wordt bewaard in aarden vaten die hun waarde ontlenen aan de inhoud. Een dienaar van God is niet meer, maar ook niet minder dan drager van de schat, een uitverkoren vat. Hij weerspiegelt iets van de kruisgestalte van de Heere Jezus. Het gaat in de prediking om de bediening der verzoening, opdat de Naam van Christus voortgeplant wordt. Na de bevestiging zong de gemeente ds. Van Bruggen Psalm 90:9 toe. In de middagdienst deed ds. Van Bruggen intrede met een preek over Handelingen 8:35. ‘En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.’ Hij werkte het thema ‘Christusprediking’, uit in drie punten: trefpunt, uitgangspunt en middelpunt.
Filippus en de kamerling treffen elkaar, omdat de Heere hen samenbrengt: ga toe, voeg u bij deze wagen. Hij brengt prediker en hoorder samen bij het Woord. Als de Schrift opengaat, komt het tot een echte ontmoeting, met elkaar, met God en met Christus.
Filippus geeft uitleg ‘beginnende van diezelfde Schrift.’ De prediker neemt zijn uitgangspunt in het Woord van God om de gemeente vanuit het Woord te leiden en te onderwijzen, Christus te verkondigen en te laten zien wat het leven met Hem inhoudt. Het Woord is uitgangspunt voor de verkondiging en voor al het gemeentewerk.
Middelpunt van de prediking zijn de Persoon en het werk van Christus. Het gaat om Gods grote daden in Christus en om het kennen van de Heere Jezus als Zaligmaker. Die kennis is ook het deel geworden van de kamerling. En hij reisde zijn weg met blijdschap.

Ds. Van Bruggen werd toegesproken door burgemeester K.J.G. Kats van de gemeente Liesveld, door de consulent, ds. Kunz, namens classis, ring en Liesveld-convent en door ouderling A. van Werkhoven namens gemeente en kerkenraad. De gemeente zong Ds. Van Bruggen ten slotte Psalm 20:1 en 3 toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juli 2006

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juli 2006

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken