Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In gesprek met de leden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In gesprek met de leden

Jaarvergadering Gereformeerde Bond

7 minuten leestijd

Op 27 mei had de 103e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in de Aker te Putten plaats. Ds. J. Harteman doet verslag.

De voorzitter, ds. H.J. Lam, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 119:10 en 32 en gaat voor in gebed. Hierna leest hij van Jeremia 35:5 t/m 11 en 18 t/m 19. In zijn openingswoord spreekt hij over de levensstijl van de Rechabieten. Ds. Lam merkt op dat bij de verborgen omgang met God een sober leven hoort. Volgens hem zijn ernst en eenvoud bij ons aan het wegebben. (Zie pag. 12 en 13).
Na het openingswoord heet ds. Lam in het bijzonder onze gasten welkom.

Jaarverslag secretaris
De secretaris wijst op een aantal personen en zaken in het jaarverslag die de aandacht verdienen. Daarna geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag. Iemand doet het voorstel voortaan de stand van het aantal leden te vermelden . Ook wordt geïnformeerd naar de inbreng van de Gereformeerde Bond inzake het Liedboek 2012.
Ds. W. G. Hulsman uit Genemuiden heeft de discussie gevolgd tussen prof.dr. G. van den Brink en dr. T. Mortenson over schepping en evolutie. Hij is verontrust over de opstelling van prof. Van den Brink en vraagt naar het beleid van het hoofdbestuur.
Dr. P.J. Vergunst geeft puntsgewijs de visie van het hoofdbestuur aan. Volgens een recent onderzoek van het ND stemt 45 procent van de GB-dominees in met 6x24 uur, terwijl bijna 40 procent vindt dat Genesis een schepping in zes dagen leert, maar niet per se van 24 uur. Vergunst zegt verder dat het hoofdbestuur zich realiseert dat door deze discussie gemeenteleden in verwarring gebracht worden. De hoogleraren zijn gebonden aan een leeropdracht en kennen vrijheid van het wetenschappelijke geweten, dat niettemin genormeerd is aan de Schrift en de confessie. Op allerlei krantenberichten is van de kant van het hoofdbestuur niet gereageerd. Het beleid van het hoofdbestuur was al bepaald, voordat de discussie erover gekomen is. Zo schreef dr.ir. J. van der Graaf in februari een artikel ter gelegenheid van het Darwinjaar. Na de commotie schreef dr. M.J. Paul in maart twee artikelen in De Waarheidsvriend, waarin hij verwoordt hoe we Genesis 1-3 dienen te lezen in het geheel van Genesis en hoe niet-westerse auteurs deze hoofdstukken gelezen hebben. Ten slotte zegt de algemeen secretaris dat tijdens de studieweek voor studenten theologie in augustus de schepping centraal staat.

Verslag penningmeester
De penningmeester noemt enige punten om de vergadering op hoofdlijnen eigen te maken met de financiën van onze vereniging. Het jaar 2008 mochten we afsluiten met een positief resultaat van afgerond € 214.000. Hij dankt voor het meeleven, meegeven en meebidden. Er zijn geen vragen over zijn verslag.

Financiële commissie
Namens de financiële commissie brengt de heer F. Bakker advies uit. De commissie zegt dat vanwege het behoorlijk exploitatieoverschot het beleid daarop kan worden afgestemd. De commissie adviseert om het bestuur en in het bijzonder de penningmeester te déchargeren over het gevoerde financiële beleid over 2008. De heer F. Bakker verlaat de commissie. In zijn plaats komt de heer J. Rebel uit Huizen.

Uitslag stemming bestuursverkiezing
In totaal zijn er 305 stemmen uitgebracht.
a. vacature ds. C. Blenk ds. C. Blenk 291 stemmen ds. W. G. Hulsman 12 stemmen ongeldig; 2 stemmen
b. vacature G.D. Kamphuis dr. M. van Campen 272 stemmen ds. D. Dekker 28 stemmen; ongeldig 5 stemmen
c. vacature ds. H. Roseboom ds. C.H. Hogendoorn 213 stemmen ds. E. Mijnheer 90 stemmen; ongeldig 2 stemmen.
Tijdens de vergadering zeggen de gekozen broeders met Gods hulp hun benoeming te aanvaarden.

In gesprek
Op de jaarvergadering wil het hoofdbestuur graag met de aanwezigen in gesprek gaan om te horen welke suggesties er zijn en welke thema’s eventueel aangereikt kunnen worden.
Onze voorlichter, H. Geluk, geeft hiervoor eerst een presentatie. Hij maakt duidelijk hoe de Gereformeerde Bond handvatten aan de kerkenraden wil aanreiken, die de gemeenteleden moeten bereiken.
Drs. Vergunst opent na deze presentatie het gesprek door te wijzen op de studiedag over het onderwerp Huisgodsdienst. Ambtsdragers en andere werkers in de gemeente werden geleerd hoe zij huisgodsdienst in de gemeente en gezinnen kunnen stimuleren.
Dr.ir. J. van der Graaf vindt het overzicht van de heer Geluk transparant, maar het is alleen gericht op de gemeente, terwijl de Gereformeerde Bond altijd op de kerk gericht is. De algemeen secretaris antwoordt dat we in het spoor dat Van der Graaf noemt verder gaan en dat we met het organiseren van een dag over de huisgodsdienst ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de kerk.
Dr. H. van den Belt doet het voorstel om aan het begin van het jaar bekend te maken wat de leden en de kerkenraadsleden van het hoofdbestuur kunnen verwachten.

Afscheid
De voorzitter spreekt ds. H. Roseboom en ds. G.D. Kamphuis, die ons bestuur gaan verlaten, persoonlijk toe. Op hun verzoek gebeurt dit kort. Ds. Roseboom zat tien jaar in het hoofdbestuur en ds. Kamphuis vijftien jaar. De voorzitter zegt dat ds. Roseboom op een eigen en betrokken manier met een pastorale inborst zijn gaven heeft gebruikt. Ds. Kamphuis functioneerde als voorzitter in een niet gemakkelijke periode van het bestuur. Ds. Lam citeert uit Jeremia de woorden: 'De ziel van de priesters zal vet worden.' Dit betekent dat het hart van de priester met vreugde vervuld zal worden. Beide predikanten krijgen als blijk van waardering een aandenken.

Koninklijk onderscheiden
Ds. G.D. Kamphuis ontvangt na zijn afscheid uit handen van locoburgemeester en wethouder Fabriek uit Putten een koninklijke onderscheiding. Hij wordt ridder in de orde van Oranje-Nassau. (Zie pag. 17) Tussen de middagvergadering en de avondvergadering is er gelegenheid ds. en mevr. Kamphuis te feliciteren.

Wijziging statuten
Er kwam een vraag over het zinnetje ‘Ook zonder opgaaf van redenen’ in artikel 7 lid 2. Enkele leden hebben moeite met de bindende, enkelvoudige voordracht in artikel 12 lid 3. Ook wordt het voorstel gedaan de zittingstermijn van de hoofdbestuursleden voor een bepaalde duur te laten zijn. Dit voorstel wordt niet in stemming gebracht. Wel wordt beloofd hierop volgend jaar terug te komen. Nadat sommige ingediende amendementen het niet halen, wordt het voorstel tot wijziging van de statuten in het geheel aangenomen.

Boodschap aan de koningin
De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Vanuit de bijeenkomst te Putten laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Groet van de synode
Dr. A.J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, spreekt namens het moderamen van de Protestantse Kerk. (Zie pag. 16)

Sluiting van de middagvergadering en opening avondgedeelte
Ds. H. Roseboom sluit de middagvergadering. Hij laat uit Psalm 72: 4 en 11 zingen, gaat voor in dankgebed en vraagt ook een zegen voor de maaltijd. Ds. M.A. Kuijt opent de avond en geeft uit Psalm 119: 8 en 12 op om te zingen en gaat voor in gebed. Hij leest 1 Petrus 3:8 t/ m16.

Rondvraag
Er wordt gevraagd of voortaan in De Waarheidsvriend alle namen van hen die een koninklijke onderscheiding ontvangen en lid zijn van de Gereformeerde Bond genoemd kunnen worden. Het beleid van het hoofdbestuur is dat we dit vanwege praktische redenen alleen doen bij de predikanten en anderen die een relatie hebben met de Gereformeerde Bond.

Inleiding
Dr. P.F. Bouter houdt een inleiding over Weerbaar christen zijn nú. Zijn bijdrage zal later in ons blad een plaats krijgen. Na de inleiding wordt in groepen doorgesproken.

Sluiting van de vergadering
Ds. Lam dankt allen die veel werk voor de jaarvergadering hebben verzet en sluit de vergadering. Hij laat uit Psalm 144:1 zingen en gaat voor in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 2009

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

In gesprek met de leden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 2009

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken