Bekijk het origineel

Man en vrouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Man en vrouw

Kleding in de Bijbel [7]

4 minuten leestijd

Kleding voor mannen en vrouwen is een onderwerp dat je met een mooie ‘domineesbocht’ kunt omzeilen. Intussen blijft het een heet hangijzer. Het gaat dan natuurlijk vooral om de ‘lange broek’ en het ‘hoofddeksel’ voor meisjes en vrouwen.

N og steeds wordt in heel wat gezinnen over kleding gesproken in verband met de schoolkeus, de kerkgang, het kerkenwerk en het dagelijkse leven. Ook in gemeenten en kerkenraden heeft het aandacht hoe de gemeente naar Gods huis opgaat en in Gods huis verkeert.

Er is best wat veranderd in onze kring wat betreft de stijl van kleden. Jongeren die behoren tot een hervormd-gereformeerde gemeente kun je niet altijd herkennen aan hun ‘gewaad’. Ik moet bekennen dat ik in de eerste en tweede gemeente nog in de kerkbode schreef dat ik de meisjes met een rok op de catechisatie verwachtte. De meesten deden dat, al reden ze een halfuur later weer in een broek rond. In de derde gemeente werd het (af en toe) een vriendelijk verzoek. In de vierde gemeente heb ik er nog niet veel over gezegd. Nu zeg je: ‘Ik ben blij dat je er bent.’ Ja, als ze er nog maar zijn, verzucht menig ouder als het gaat om het opgroeiende jonge volk. We willen hen toch om de lange broek niet kwijtraken? Inderdaad, dat willen we niet.

Toch dringt de vraag zich op: wat wil de Heere? Hoe kun je er toch iets over zeggen, zonder dat het aanleiding geeft tot de befaamde discussie van hete hoofden en koude harten. Een (bescheiden) poging.

Deuteronomium 22

In de discussie over wat mag wel en wat niet is Deuteronomium 22:5 de tekst die vaak geciteerd wordt. Daar staat dat het kleed van een man niet zal zijn aan een vrouw en dat een vrouw geen vrouwenkleed zal aantrekken, ‘want als wie zulks doet, is de HEERE, uw God, een gruwel’. De kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen er niet veel over. Bij Calvijn is te lezen: ‘De kleding op zichzelf zou niet van zo grote betekenis zijn; maar omdat het een schande is dat mannen verwijfd worden, net zo goed als vrouwen begerig zijn naar mannelijke kracht in gebaar en houding, wordt ingetogenheid en bescheidenheid voorgeschreven.’ Ingetogen betekent dat je binnen bepaalde grenzen blijft. Er wordt in Deuteronomium aangegeven dat de kleding van man en vrouw binnen de grenzen moet blijven. Welke grenzen? De grenzen van de scheppingsorde: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. God gaf orde en grenzen aan en die moeten niet verwisseld worden. Waar dat wel gebeurt, is dat de Heere ‘een gruwel’. Calvijn schrijft: ‘Een zeer goede bewaking van de ingetogenheid is dus eerbare kleding.’

Gruwel

Hebben we daarmee alles gezegd en een afdoend antwoord gegeven? Ik denk het niet. We kijken nog naar de uitdrukking ‘dat is de HEERE een gruwel’. Die woorden komen we meer tegen in het Oude Testament. In Leviticus 18:22-27 wordt het woord gruwel gebruikt voor de gewoonten van de Kanaänitische volken. Zij hielden er allerlei ontaarde seksuele relaties op na. God geeft aan dat dit niet naar Zijn wil is. Dat geldt ook voor andere zaken, zoals het offeren van gebrekkig vee of het meten met valse gewichten.

Het valt mij op dat in Deuteronomium veel wordt gezegd tegen de achtergrond van de afgodische gewoonten van de volken rond Israël (zie Deut.7:25 en 26). Daarom denk ik dat in Deuteronomium 22:5 ten diepste de levensstijl van de afgoden wordt afgewezen. Die bestond hierin: mannen trokken vrouwenkleren aan om mannen aan te trekken en vrouwen trokken mannenkleren aan om vrouwen aan te trekken. Het gaat om tegennatuurlijke zaken die de plaats van man en vrouw aantastten. We mogen die achtergrond niet vergeten en klakkeloos zeggen: zo wil God het! Het gaat erom dat we naast het onderscheid van de kleding van man en vrouw ontdekken wat daarachter zit.

Geen dwang

Het ging en gaat de Heere erom dat Zijn volk een vrij volk is. Vrij om Hem te dienen! Zijn geboden worden gegeven om die vrijheid niet kwijt te raken. Israël moet zich de gewoonte van de omliggende volken niet op laten dringen. Dat moet een christen ook niet. Laten we onze christelijke verantwoordelijkheid nemen om in de Bijbel te ontdekken wat God met de kleding bedoeld. Daarbij gaat het om het stellen van de vraag: waar komt het vandaan? En om de moed te leven naar het ‘gij geheel anders’!

A.L. van Zwet

Volgende week het slot: Lange witte klederen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Man en vrouw

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken