Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bidden tot de derde Persoon

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bidden tot de derde Persoon

Doopformulier reikt voldoende gebedspunten aan

7 minuten leestijd

Bid je weleens tót de Heilige Geest? Na die vraag blijft het op onze bijbelkring even stil. Daarna volgen een paar opmerkingen over het gebed óm de Heilige Geest. Daarmee zijn we meer vertrouwd. Maar doe ik iets verkeerd wanneer ik het gebed tot de Geest nalaat?

In het gebed óm de Heilige Geest gaan de psalmdichters ons voor. In Psalm 143:10 bidt David: ‘Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.’ Heel bekend zijn de woorden van Psalm 51:13: ‘Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.’ Met vraag en antwoord 116 van de catechismus leren we ook bidden om de Heilige Geest.
Het gebed tot de Heilige Geest blijkt voor een aantal leden van onze bijbelkring een nieuw onderwerp te zijn. Bidden tot de Geest?
Kan dat? Mag dat? Jezus leert ons immers te bidden tot de Vader in de hemel. Toch zijn er diverse leden van de kring die wel rechtstreeks tot de Geest bidden. Vaak als een lofprijzing op de drie-enige Naam van God: ‘Vader, Zoon en Heilige Geest wij danken U.’ Een enkeling neemt in het gebed ook de tijd om de Persoon van de Heilige Geest te aanbidden.
Bij één gemeentelid krijgt het gebed tot de Heilige Geest bij het ouder worden steeds meer plaats in zijn leven. De reden om het gebed tot de Heilige Geest te intensiveren was dat hij ontdekte dat hij de Geest zo vaak bedroefde. Wij bedroeven de Trooster wanneer wij ons niet door Hem laten troosten, leiden en regeren.

Basispatroon
Wat leert de Bijbel ons over het aanspreken van de drie-enige God in ons gebed? In Gods Woord krijgen wij een basispatroon om God aan te spreken in ons gebed: we leren bidden tot de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest.
Het is in lijn met het bijbelse gebedsonderwijs om ons te richten tot de HEERE, God de Vader in de hemel. We naderen tot de heilige HEERE, door Zijn Zoon Jezus Christus. De Zoon heeft de weg tot de Vader geopend door Zijn offer aan het kruis. Door Christus is God onze Vader geworden en mogen wij met kinderlijke vrees en vertrouwen (HC vr. en antw. 120) ons gebed bij de Vader brengen.
Dit bidden tot God de Vader, door de Zoon, kunnen wij alleen in de kracht van de Heilige Geest. En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom.8:26)
Niemand van ons kan werkelijk bidden als de Heilige Geest daarvoor de kracht, de liefde, de zekerheid en de gloed niet geeft. Daarom is het nodig dat wij bidden in de Geest (Judas 20). Dit bidden in de kracht van de Heilige Geest is belangrijk om ons gebed vuur en kracht te geven.
Wij bidden veel te vaak in eigen kracht. Dat maakt onze gebeden krachteloos en gebrekkig. Omdat het Pinksteren is, mogen we de kracht verwachten van de Geest van de genade en van de gebeden Die is uitgestort (Zach.12:10).

Rechtstreeks
Sluit dit bijbelse basispatroon (tot de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Geest) rechtstreekse gebeden tot de Zoon en de Geest uit? Nee, zeker niet. Het laatste gebed dat wij in de Bijbel aantreffen, is een gebed tot de Zoon. Ja, kom, Heere Jezus. (Opb.22:20) Zo zijn er nog meer gebeden in de Bijbel rechtstreeks gericht tot de Zoon.
En het gebed tot de Heilige Geest? Er zijn geen directe bijbelse voorbeelden van gebeden die tot de Heilige Geest worden gericht. Soms worden Hooglied 4:16 en
Ezechiël 37:9 aangehaald (vergelijk de kanttekeningen van de Statenvertaling bij Hoogl.4:16). Maar het is aan de hand van deze teksten alleen niet duidelijk te maken dat de Bijbel ons leert om te bidden tot de Heilige Geest.

Gelijke eer
Toch is het een goede gewoonte om te bidden tot de Heilige Geest.
We bidden tot de Heilige Geest, omdat Hij werkelijk God is. De Vader, Zoon en de Heilige Geest eren van eeuwigheid af elkaars grootheid. In de Bijbel komen we de Heilige Geest tegen als de andere Trooster. We worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanuit deze en andere bijbelse gegevens heeft de Kerk vanaf het begin beleden dat de Heilige Geest God is.
Met de geloofsbelijdenis van Nicea belijden wij van de Heilige Geest, dat ‘Hij Heere is en levend maakt’.
En met de geloofsbelijdenis van Athanasius stemmen wij in dat Vader, Zoon en Heilige Geest ‘gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid hebben’.
Deze gelijke eer en heerlijkheid mogen wij ook in onze gebeden tot uitdrukking brengen. Binnen de drie-eenheid heeft de Heilige Geest Zijn eigen identiteit en werk. Het is goed om tot de Heilige Geest te bidden om de voortgang van Zijn werk en Hem te prijzen in Zijn werk.

Werk
Over dit werk van de Heilige Geest valt veel te zeggen. Ik haal een paar lijnen uit het doopformulier aan.
‘Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen.’
De Heilige Geest schenkt ons in de doop een geweldige belofte. Spreek de Geest aan op deze belofte. Dat is bidden tot de Heilige Geest. Wanneer we het doopformulier lezen, hebben we voldoende gebedspunten om aan de Geest voor te leggen.
We mogen bidden om verzekering, om de afwassing van de zonde. De Geest wil ons schenken wat wij in Christus hebben.
Bid tot de Heilige Geest in de strijd om de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wanneer we merken dat de macht van de zonde sterk aanwezig is in ons leven dan mogen wij bidden: ‘Kom, Heilige Geest.’
En wat is het voor een predikant tot kracht wanneer de gemeente zondag tijdens het stille gebed bidt: ‘Kom, Heilige Geest, vervul onze predikant.’ De Geest verhoort zo’n gebed tot verheerlijking van de Vader en de Zoon en geeft zo kracht aan de preek. Zo mogen wij elke zondag de dienst beginnen: ‘Kom, Heilige Geest, open het Woord en open mijn hart.’

Aard
‘Kom, Heilige Geest’ is een krachtig gebed. Dan past het wel bij de aard van de Heilige Geest dat Hij niet te veel ruimte voor Zichzelf opeist. De Heilige Geest is gericht op de verheerlijking van de Zoon.
Het is goed om dat in onze gebeden vast te houden. Het basispatroon van de gebeden blijft tot de Vader, door de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest.
Maar als het gaat om het specifieke werk van de Heilige Geest mogen wij Hem daarin eren en gelijke heerlijkheid geven als de Vader en de Zoon. Daarom bidden en aanbidden wij met de Avondzang:
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwe troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’ eer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Bidden tot de derde Persoon

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken