Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

TWEE AIO’S BENOEMD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

TWEE AIO’S BENOEMD

Geref. Bond investeert fors in theologisch onderzoek en onderwijs

5 minuten leestijd

Het kan de oplettende lezers van De Waarheidsvriend onmogelijk ontgaan zijn: in de afgelopen tijd heeft de Gereformeerde Bond stevig geïnvesteerd in theologisch onderwijs en onderzoek. Dit jaar starten twee aios hun werk.

Door de verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) naar Amsterdam en Groningen zag het hoofdbestuur zich genoodzaakt zich te bezinnen op de toekomst van de leerstoelen vanwege de Gereformeerde Bond, die tot dan toe gevestigd waren in Utrecht, Leiden en Kampen. Het uitgangspunt van het hoofdbestuur is door de jaren heen geweest dat de Gereformeerde Bond met zijn leerstoelen daar wil zijn waar de kerk haar dienaren opleidt. Dat leidde er bijna vanzelf toe dat besloten werd tot verhuizing naar Amsterdam en Groningen.

FORSE UITBREIDING
Na veelvuldig overleg van de Commissie Leerstoelen op de diverse locaties kon worden overgegaan tot benoeming van een drietal hoogleraren vanwege de Gereformeerde Bond. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is prof. dr. H. van den Belt in voltijdse dienst aan de slag gegaan. In dezelfde stad is prof. dr. J. Hoek inmiddels alweer enige tijd bezig met onderwijs en onderzoek in een deeltijdse betrekking van 0,4 fte, verbonden aan de PThU. Prof. dr. G. van den Brink is voor dezelfde taakomvang benoemd aan de PThU in Amsterdam. Vergeleken met de vroegere situatie betekent een en ander een forse uitbreiding van het aantal fte’s met alle financiële gevolgen van dien. Het hoofdbestuur is bijzonder dankbaar voor de wijze waarop vanuit het achterland van de Gereformeerde Bond op deze nieuwe situatie is gereageerd. Naast steunbetuigingen was er een verrassende support in financiële zin. Diverse royale legaten en vele giften legden een stevige basis onder het werk van onze hoogleraren. Met voldoening zien we ook terug op de goede contacten met zowel de PThU als de Rijksuniversiteit Groningen. Het feit dat de Gereformeerde Bond niet langer aanwezig is in Utrecht en Leiden, stemt nog steeds weemoedig, maar ons vertrek was onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk.

NACHWUCHS
Intussen heeft de Commissie Leerstoelen van de Gereformeerde Bond zich ook bezonnen op wat ons op langere termijn te doen staat. De vraag die ons daarbij bezighield, was: Zijn er straks gekwalificeerde theologen die het stokje van de huidige hoogleraren over kunnen nemen? Anders gezegd: hoe zit het met Nachwuchs (opvolging) en wat kan het hoofdbestuur er nu reeds aan doen om daarin later te kunnen voorzien?
In dit verband is zowel met de Rijksuniversiteit Groningen als met de Protestantse Theologische Universiteit gesproken over de mogelijkheid om aan iedere leerstoel een aio-plaats te realiseren. Een aio (assistent in opleiding) wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende een aantal jaren te werken aan zijn proefschrift onder begeleiding van de hoogleraar aan wiens leerstoel de (betaalde) aio-plaats verbonden is. Voor de leerstoelen van prof. Van den Brink en prof. Hoek werd in de tweede helft van 2012 een sollicitatieprocedure opgestart. Het aantal reacties daarop was verrassend groot, een signaal dat blijvende theologiebeoefening onder aankomende predikanten van belang wordt geacht. Omdat de onderhandelingen met de Rijksuniversiteit Groningen nog niet tot een afronding zijn gekomen, moet voor de leerstoel van prof. Van en Belt nog een sollicitatieronde volgen. Hopelijk kan daartoe zeer binnenkort worden overgegaan.

AMSTERDAM
Inmiddels heeft een tweetal benoemingen voor bovengenoemde aio-plekken plaatsgevonden. Met dankbaarheid stelt het hoofdbestuur hen aan de lezers van De Waarheidsvriend voor. Prof. Van den Brink zal als aio begeleiden naar het moment van zijn promotie de heer C. (Kees) van der Knijff. Hij werd geboren in 1989 en woont met zijn vrouw momenteel in Rotterdam, waar hij meelevend lid is in de wijkgemeente Maranathakerk. In het dagelijks leven is hij verantwoordelijk voor het beheer van de klantenportefeuille van een grote energieleverancier. In de zomermaanden hoopt hij zijn studie theologie af te ronden en in september zijn werk als aio in Amsterdam op te pakken.
In zijn promotiestudie zal hij zich richten op het thema ‘de wil van God in het leven van de christen’. De laatste vijftig jaar zijn er veel boekjes over dit onderwerp verschenen. Daarin valt op dat er veel aandacht wordt gegeven aan de menselijke ervaring, terwijl grondige exegese en theologische bezinning veelal ontbreken. De Amsterdamse aio wil zich concentreren op enkele grote theologen zoals Calvijn en Jonathan Edwards om te zien hoe zij dachten over het leren kennen van de wil van God, Gods voorzienigheid en het leidende werk van de Heilige Geest. Hij verwacht daarmee inzichten te verwerven die kerk en gemeente vandaag helpen bij vragen waarop men in het leven van elke dag stuit.

GRONINGEN
Voor de aio-plaats die verbonden is aan de leerstoel van prof. Hoek is benoemd de heer G.F. (Erik) Willemsen uit Veenendaal. Hij werd geboren in 1982 en is met zijn gezin betrokken bij een van de hervormde wijkgemeenten in zijn woonplaats. Veel werkervaring heeft hij opgedaan als strategisch beleidsadviseur bij de Lelie zorggroep in Capelle aan den IJssel. Dit jaar heeft hij zijn studie theologie in Utrecht cum laude afgerond. Per 1 april is hij intussen bij de PThU in Groningen gestart. Daarnaast heeft hij een universitaire studie filosofie gedaan in Nijmegen, die hij eveneens cum laude mocht afronden.
Zijn onderzoek is systematisch-theologisch van aard en richt zich op de vraag op welke wijze de bekende revival-theoloog Jonathan Edwards de nieuwere ontwikkelingen in de wetenschap en filosofie van zijn tijd integreerde in zijn beoefening van de gereformeerde theologie, onder meer wat betreft Godsleer en antropologie. Edwards wilde theologie bedrijven in rapport met de ideeën van zijn tijd en daarbij tegelijk voluit gereformeerd theoloog blijven. Binnen het internationale Edwardsonderzoek is zijn precieze verhouding tot de nieuwe ontwikkelingen van zijn tijd – de periode van de Verlichting – een discussie die nog altijd niet beslecht is. Meer toegespitst zal deze aio zich richten op vragen die in later tijd worden aangeduid met begrippen als ‘afwezigheid van God’, Gottesfinsternis. Wat heeft de theologie van Edwards ten aanzien van deze existentiële vragen ons te zeggen?

GEBED
We wensen beide aio’s van harte veel studiezin en zegen toe bij de voorbereiding van hun promotie. Het hoofdbestuur vraagt uw gebed zowel voor zijn hoogleraren als voor de jonge theologen die zich met zijn steun zullen specialiseren op het terrein van de gereformeerde godgeleerdheid.


Dr. M. van Campen uit Ede is hoofdbestuurslid en voorzitter van de Commissie Leerstoelen van de Gereformeerde Bond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 mei 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

TWEE AIO’S BENOEMD

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 mei 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken