Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Geest woont in ons

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Geest woont in ons

Heilige inwoning brengt vrede en tegelijk onrust

6 minuten leestijd

Het is een duizelingwekkende gedachte: God woont in ons. Overigens zonder Zich met ons te vermengen. Hij is God en wij zijn mensen. Dat blijft zo. Tóch: Hij woont in ons. Dit vind je in geen enkele andere godsdienst. Als onze God voor de derde keer komt, komt Hij ons zeer nabij.

Over welke God spreken wij? Dat moet duidelijk worden. Er zijn immers zoveel goden. Wij belijden díe God in wiens Naam wij gedoopt zijn. De God van Israël, Hij met die wonderlijke Naam: IK BEN.
Deze God staat toe dat wij Hem bij Zijn Naam kennen. Hij openbaart zich als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God boven ons, God voor ons, God in ons.
Onze Schepper, Verlosser en Vernieuwer. Hoe heerlijk is Zijn Naam!

Op – over – in
De Bijbel zegt dat de Geest van God op mensen rust (Eldad, Medad). Ook staat er dat de Geest over mensen komt (Othniël, Jefta), hen aangrijpt (Simson, Saul), hen vervult (Bezaleël). Over Jozua lezen we dat de Geest van God in hem is. Het is opvallend dat uitgerekend het boek Handelingen nergens zegt dat de Geest ‘in’ mensen komt, terwijl die uitdrukking elders toch wel gebruikt wordt (Rom.8:9,11; 1 Kor.3;16; 1 Thess.4:8; 2 Tim.1:14). De vraag rijst: betekent het komen van de Geest in ons méér dan het komen van de Geest op of over ons? Het komt mij voor dat we beter geen tegenstelling kunnen maken. Zie het in elkaars verlengde: waar de Geest over ons komt, daar vervult Hij ons, daar komt Hij binnen.

Geest van Christus
Er hangt religiositeit van allerlei snit in de lucht. Daarom is het nodig goed te articuleren, te onderscheiden. Wij hebben het over de Heilige Geest, de ‘Geest van Christus’ (Rom.8:9). De Heilige Geest is niet los verkrijgbaar, buiten de Vader en de Zoon. Hij waait waarheen Hij wil. Maar dat gebeurt nooit los van het lijden en de opstanding van Christus. Het eigene van de Geest is immers dat Hij ons Christus op het hart bindt. Je mag het ook omkeren: als je Christus leert kennen, door het geloof in Hem, dan komt Zijn Geest in je wonen.

Naar het einde
Door de mond van Jesaja horen we steeds dat er een Knecht zal komen op Wie de Geest van de HEERE zal rusten (Jes.11:2; 42:1; 61:1). De Heere Jezus draait er niet omheen: Hij is die Knecht (Matt.12:18; Luk.4:16). Nú is het Koninkrijk gekomen! De uitstorting van de Geest luidt het eschaton in, het laatste, de eindtijd. Sinds Pasen en Pinksteren leven wij in de ‘laatste dagen’ (Joël 2:28; Hand.2:17). De Heilige Geest drijft alles naar het einde toe, naar de komst van de Heere (Openb.22:17). Er móet een einde komen aan de macht van de zonde, de dood en de duivel. Het moet naar de verlossing toe.

Onrust
Wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, komt er vrede met God en hoop op heerlijkheid.
Maar tegelijk brengt de Geest onrust en strijd. Hij heet niet voor niets heilig. God komt ons zeer nabij. Zijn heiligheid komt ons nabij. Dat levert wrijving op. Vlees en Geest staan tegenover elkaar.
Je wordt een twee-mens: aan de ene kant verlost, aangenomen als kinderen van de Vader (Rom.8: 15). Aan de andere kant tegelijk nog wachtend op verlossing, op de aanneming tot kinderen (Rom.8:23). Daar bevinden we ons tussenin. Paulus noemt die positie onze ‘zwakheid’ (Rom.8: 26). Aan de ene kant juichen wij, halleluja! Aan de andere kant zuchten wij.
De Heilige Geest voert in ons die spanning op. Zijn inwoning betekent niet dat voortaan ons leven rustig verloopt. Integendeel. De Geest zet druk op de ketel. De zonde móét er uit. Je hele manier van denken moet op de schop. Je moet leren toekomstgericht te denken. Je moet leren al de gebeurtenissen in je leven te ontvangen in het perspectief van Christus’ wederkomst. De Geest bereidt ons voor op heerlijkheid die komt. En dat is geen sinecure.
Het is een ingrijpend vernieuwingsproces, dat buitengewoon moeizaam verloopt. De tegenkrachten zijn namelijk taai. Daar kom je wel achter. We zoeken liever ons gemak dan de dingen die boven zijn. We zijn er nog niet.
Beter gezegd: de Geest is met ons nog niet waar Hij zijn wil: de verheerlijking.

Gemeente
Paulus concretiseert de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest trekt in in de gemeente. Hij maakt de gemeente tot Zijn tempel (1 Kor.3:16; Ef.2:21). God woont bij die mensen die samen Christus’ lichaam zijn. Als je Zijn aanwezigheid zoekt, moet je dus naar de kerk gaan. Veel mensen beweren dat zij vol van de Geest zijn, maar ze hebben weinig op met de kerk. Dat kan niet. Als we achteloos met de kerk(gang) omgaan, bedroeven we de Heilige Geest. Raak je de kerkgang kwijt, dan raak je ten slotte God kwijt.

Lichaam
Even verderop zegt Paulus dat ons lichaam een tempel van de Geest is (1 Kor.6:19). Kan het concreter?
Kijk zo eens naar je lichaam. Welke gevolgen heeft de inwoning van de Heilige Geest voor onze omgang met genotsmiddelen, eten en drinken, seksualiteit? Heiliging vraagt concrete keuzes.
Geweldige gedachte: de Geest woont in ons lichaam. Ook mijn lichaam is van Christus (HC, zondag 1).
De Geest wóónt in ons. In ons lichaam. Hij komt niet op bezoek.
Hij logeert niet. Hij woont. ‘Hij blijft bij u en zal in u zijn’ (Joh.14: 17). Laat dat tot troost zijn als ons lichaam ziek, oud en óp is. De Heilige Geest blijft. Hij blijft wonen. Ook in mijn stervensuur. De Geest transformeert mijn vernederd lichaam tot een verheerlijkt lichaam (Fil.3:21). Laat dat maar aan Hem over.
De Geest verlost mij dus niet ván mijn lichaam, maar mét mijn lichaam (Rom.8:11). Hij is de grote Herschepper. De schepping zal niet worden vernield, maar worden vernieuwd.

Liefde
De inwoning van de Heilige Geest wordt in de Bijbel vaak verbonden met de liefde van Christus. Hoe weet je nu of de Heilige Geest in je woont? Hieraan: de Geest maakt ons open voor Gods liefde.
De Geest zorgt dat ons wantrouwen tegen God verdwijnt als sneeuw voor de zon. De liefde van God wordt uitgestort in ons hart, door de Heilige Geest, die ons gegeven is (Rom.5:5).
De Geest brengt ons Christus thuis. Je raakt er helemaal ondersteboven van. Hoe is het mogelijk dat Christus mij heeft liefgehad!
De Heilige Geest draagt Christus Zélf in ons hart. De Geest woont in ons. Dat is: Christus woont in ons, door Zijn Geest. En Christus brengt alles mee. Allermeest liefde. Eeuwige liefde. Die is met geen pen te beschrijven. Liefde waarmee de Vader Hém liefheeft.
‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad’ (Joh.15:9).
Wie kan dat bevatten? Dat verstaan we pas goed als Christus terugkomt. ‘Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in mij, en Ik in u’ (Joh.14:20). De inwoning van de Geest betekent dus dat Christus in ons is, en wij in Hem. Dat gaat ons verstand te boven. Er wordt iets van geproefd bij de viering van het avondmaal.
‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem’ (Joh.6:56).
Dat is zo heerlijk dat het je vaak tussen de vingers glipt. Je kunt het niet vasthouden. Je vreest vaak dat je het spoor bijster bent.
Toch: de Geest woont in ons.
‘Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft’ (1 Joh.4:13, vgl.3:24).


Wij wachten op het uur dat Gij

Wij wachten op het uur dat Gij
Uzelf ons openbaart en wij
met U bezield ontwaken,
in vuur en vlam geraken.

Kom dan, o Geest, beroer de tong
van uw gemeente en verjong
de woorden die wij spreken
tot frisse waterbeken,

opdat wij zijn tot lafenis,
tot bron voor al wie dorstig is.
Kom, adem Gods, wij smeken
U om dit levensteken.

Jan Groenleer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 2013

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

De Geest woont in ons

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 2013

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken