Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

DS. J. TADEMA NEEMT AFSCHEID VAN URK

Ds. J. Tadema heeft zondag 29 april in verband met zijn emeritaat afscheid genomen van de gereformeerde kerk te Urk. In de Petrakerk bediende hij het Woord uit Galaten 6:14a: ‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.’ Het thema voor de prediking was ‘Het wezen van het geloof’, dat ds. Tadema in drie gedachten uitwerkte: uiterlijk of innerlijk, menselijk of goddelijk, het kruis van Christus alleen. Na de dienst werd de predikant toegesproken door de preses van de kerkenraad, R. Kramer, en zong de gemeente hem en zijn vrouw Psalm 134 toe. Ds. Tadema diende als pastoraal werker de hervormde gemeente te Schoonebeek vanaf 1989 en werd in 1998 predikant in de hervormde gemeente te Ferwert en vanaf 2003 te Strijen. In 2009 kwam hij als eerste hervormde predikant naar de gereformeerde kerk te Urk. Ds. Tadema en zijn vrouw zijn verhuisd naar Nijkerk, maar hij blijft pastoraal werk verrichten te Urk.

DS. J.J. MULDER NEEMT AFSCHEID VAN

HEDEL

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei heeft ds. J.J. Mulder afscheid genomen van de hervormde gemeente van Hedel. Zaterdag stond in het teken van ontmoeting en persoonlijk afscheid van de gemeenteleden. Ook werd hij bedankt door de verschillende verenigingen in de gemeente. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd als teken van verbondenheid. Op zondag hield hij zijn afscheidspreek over Mattheüs 11:29: ‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ In de preek over ‘de enige tekst die rechtstreeks naar het hart van Christus verwijst’ drukte hij de gemeente op het hart dat een christen zich niet laat kennen door een bepaalde levenswijze of dat hij zijn christennaam bij de doop meekrijgt, maar dat je alleen door een persoonlijke relatie met Jezus een christen genoemd mag worden. In iedere dienst werd de gemeente opgeroepen te komen tot Jezus, van Hem te leren en in Zijn wegen te wandelen. Dat geeft pas echte rust. In de psalmen die gezongen werden, stond de dank aan God voor de achterliggende jaren centraal. Ds. Mulder werd na de verkondiging toegesproken door wethouder P.A. de Vries namens de gemeente Maasdriel, door de aanstaande consulent van de gemeente, ds. A. van Zetten uit Bruchem, die ook sprak namens de classis Bommel en het werkverband van predikanten en ten slotte door ouderling-kerkrentmeester J. van den Berg namens de gemeente. Deze liet ds. en mw. Mulder Psalm 17:4 toezingen. Hedel was de eerste gemeente die ds. Mulder mocht dienen. Na een periode van zes jaar vertrekt hij nu om de gemeente van Krimpen aan den IJssel te gaan dienen.

DS. E. VAN WIJK DOET INTREDE TE SPRANG

Op zondagochtend 10 juni werd ds. E. van Wijk, afkomstig van de hervormde gemeente Hei- en Boeicop, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Sprang. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. J. Boom uit ’s Gravenmoer voor, deze preekte uit Zacharia 4:6b met als thema ‘Stromen van zegen’.
In de intrededienst ging ds. Van Wijk voor; zijn verkondiging was uit Titus 2:15a: ‘Spreek over deze dingen’. Hij sprak de wens uit te mogen spreken over de zaligmakende genade van God. Aansluitend werd hij toegesproken door ds. A. de Wit uit Besoyen namens de classis Noord-Brabant-Limburg, de nieuw te vormen ring, de werkgemeenschap predikanten, de protestantse gemeenten Midden Langstraat en het samenwerkingsverband van de hervormde gemeenten Sprang en Besoyen. Ook J. Lam, de voorzitter van de kerkenraad, sprak hem toe. Na het toezingen van de nieuwe predikant – uit Weerklank 260:2,3 – sprak deze zelf nog een dankwoord uit.

HGJB PUBLICEERT JAAROVERZICHT

De HGJB publiceerde onlangs het jaaroverzicht in haar verenigingsmagazine Dichtbij en op de website www.hgjb.nl. De HGJB belegde in 2017 zes TOV-avonden voor honderden tieners en hun clubleiders, organiseerde scholierenweekenden en vakanties voor kinderen, tieners en jongeren en een serie Houvastavonden, cursussen voor jeugdleiders, ambtsdragers en gemeenteleden. Ook belegde de organisatie predikantenlunches, de Vakantie Bijbel-week waarmee landelijk circa 35.000 kinderen bereikt werden via de plaatselijke gemeenten en een kerstconferentie voor duizend jongeren.
Van de nieuwe catechesemethode Leer & Leef verscheen een tweede deel voor de onderbouw en een deel voor de bovenbouw. De methode werd ontwikkeld in samenwerking met de meeleesgroep die bestaat uit predikanten, mensen uit het onderwijs, catecheten en schrijvers van lessen. Een nieuwe serie is ontwikkeld, getiteld Voorleven, die de leeftijd van 0 tot 16 jaar bestrijkt. Daarin wordt aandacht besteed aan de pedagogische en de bijbels-theologische kant van opvoeden.
De HGJB werkte samen met onder meer de IZB, GZB en PKN/JOP. Er is geïnvesteerd in het herzien van de visie en het implementeren van een andere organisatievorm. Een gemeente-adviseur is benoemd, waardoor de HGJB zichtbaarder was in gemeenten en er is een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Aan zestien evenementen werkten circa 430 vrijwilligers mee. Ds. G.J. Roest uit Huizen is toegetreden tot het HGJB-bestuur. Het financiële resultaat is uitgekomen op € 9.545,-. Meer informatie via www.hgjb.nl/alv2018. Het jaarverslag is te downloaden op www.hgjb.nl/jaarverslag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 2018

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 2018

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken