Bekijk het origineel

OVERLIJDEN EN BEGRAFENIS VAN OUDERLING JAN LIGTENBERG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OVERLIJDEN EN BEGRAFENIS VAN OUDERLING JAN LIGTENBERG

4 minuten leestijd

Dinsdag 2 November j.1. heeft op 78-jarige leeftijd de heer J. Ligtenberg, in leven ouderling van de Geref. Gemeenten te Rijssen, na een korte ongesteldheid het tijdelijke met het eeuwige mogen verwisselen.

Veertig jaren heeft hij die gemeente te Rijssen-Es in het ambt met veel gaven en toewijding mogen dienen, waarvan één jaar als diaken en 39 jaar als ouderling.

Zaterdag 5 November had onder grote belangstelling de begrafenis plaats.

Vooraf was in het kerkgebouw met de familie, kerkeraad en vele vrienden een bijeenkomst gehouden, waarbij dit gebouw geheel gevuld was. De consulent, Ds. M. v. d. Ketterij, verzocht te zingen Psalm 68 : 2, las 2 Timotheus 4 en ging voor in gebed.

In zijn toespraak wees spreker er op, dat de slag wel groot is, maar dat er bij de Heere geen abuizen zijn. De overledene heeft Hij een groot voorrecht verleend boven vele anderen, daar wij zekerheid mogen hebben, dat hij is ingegaan in de ruste die overblijft voor Gods volk. Daarvan heeft hij vrijmoedig mogen getuigen. Mensen moeten wij niet verheerlijken, daar die minder zijn dan ijdelheid. Maar dat in hem genade is verheerlijkt, mocht tot jaloersheid verwekken en bedrukten bemoedigen.

Naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte wees spreker op het grote voorrecht van Paulus die stond opgeofferd te worden terwille van de waarheid, maar dat was voor hem geen verschrikking want door genade mocht hij weten, de goede strijd te hebben gestreden en het geloof te hebben behouden. Na een leven van veel strijd had hij nu het zaÜg vooruitzicht straks bij de Heere te mogen zijn die hem gekocht had. Zo mogen wij ook geloven dat de overledene na een leven van strijd, nu mag blinken als de zon en met al de zielen der rechtvaardigen zich mag verlustigen in het heil ook voor hem bereid.

De kinderen wenste hij toe dat deze roepstem moge geheiligd worden aan hunne harten, alsook aan dat van de catechisanten en allen die hem gekend hebben.

Dat de ledige plaats die hij achterlaat in kerkeraad en gemeente en dat in zulk een tijd, moge vervuld worden.

Na een ernstige vermaning aan alle aanwezigen tot bekering en een woord van moedgeving voor alle bedrukten eindigde hij met dankgebed.

Op de begraafplaats werd na de teraardebestelling, eerst het woord gevoerd door ouderling J. Wessels, die sprak van het grote verlies wanneer er een wordt weggenomen, die door de Heere opgezocht en beweldadigd is. Die zichzelf niet spaarde uit liefde voor de zielen, die zich geheel gaf voor de gemeente, was een verlies voor de kerk, consistorie en catechisaties. De Heere mocht dat verües nog vervullen.

Vervolgens sprak Ds. v. d. Ketterij over het ontroerende dat er in is, dat het pronkjuweel van de schepping nu zo laag is gezonken, dat het tot stof moet wederkeren, ja, van nature naar lichaam en ziel onder de toorn Gods besloten ligt en als er geen wonder van genade verheerlijkt wordt, als de beesten verloren gaat. Een wonder dan als het Gode behaagt, zulk een uit die diepte op te halen.

Daar was de overledene geen vreemdeling van; door genade was hij van de dbod overgegaan in het leven.

Kinderen, nu hgt uw vader in het graf en zal rusten tot de jongste dag om dan zoet te ontwaken.

Echter voor u is de smart groot, vooral voor diegenen waar uw vader thuis was en een goede verzorging had. Het moge u aangrijpen waar uw vader de waarheid nog vastgehouden heeft er zo weinig bidders meer zijn, opdat ge geen rust meer hadt in uzelven, maar zoeken mocht het ene nodige, zoals dat ook voor allen nodig is, rijk en arm, jong en oud. Er is bemoediging voor Gods zuchtende en strijdende kerk, - die hier bedrukten met tranen zaait. Zie maar onder God te komen en te zeggen: Ik laat U niet los tenzij Gij mij zegent.

Tenslotte dankte de oudste zoon van de overledene alle aanwezigen hartelijk voor de betoonde belangstelling.

Op verzoek van ouderling Wessels werd nog gezongen Psalm 68 : 12.

Nadat men van het kerkhof teruggekeerd was, werd nog een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen door de leraar en op zijn verzoek geëindigd dooi ouderhng Folbert van Friezenveen.

K

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 1955

De Wachter Sions | 4 Pagina's

OVERLIJDEN EN BEGRAFENIS VAN OUDERLING JAN LIGTENBERG

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 1955

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken