Bekijk het origineel

DES HEEREN GUNSTRIJKE TOENADERING TOT ZIJN VOLK.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DES HEEREN GUNSTRIJKE TOENADERING TOT ZIJN VOLK.

4 minuten leestijd

Gij hebt U genaderd ten dage als ik U aanriep; Gij hebt gezegd: Vrees niet.

Klaagliederen van Jeremia 3:57.

De daden des Heeren is in goedertieren* heid tot Zijn volk, om ze te verlossen van alle benauwdheden en bekommerenide vreze en daarentegen te vervullen met Zijn hart* sterkende genade, en zich met alle bekom* memissen op de Heere te werpen. Zalig voorrecht dan van de profeet, idie temidden van zoveel rampspoed dit Goide*naderen aan zijn ziel mag ervaren met die troost* riike toespraak: Vreest niet. En zeker hier* in ligt de zaligheid der ziel. Wat is groter waardii! Niets is bü haar van de wereld te vergeliiken.

Toepassing. En wat is droeviger hier* van nog gans vreemdeling te ziin, als het voor ons, mijn lezer, nog gans onbekend zou zijn?

O, wanneer de Heere nog nimmer tot ons is genaderd als Zaligmaker. Immers, dan gaan we nog voor eigen rekening door dit leven, en zijn we nog vreemdelingen van de verbonden der beloften en hebben geen hoop voor de eeuwigheid. Hoe vreseliik zal het zijn de weg geweten en niet be* wandeld te hebben, want dan zullen we met vele slagen geslagen worden. Want straks zullen' we God ontmoeten. Dan' zal Hij tot ons naderen, maar dan miet in guni* ste en genade.

Naderen zal| Hii als ©en beer die van ziiki longen beroofd is. Dan zal de Heere op u aanvallen, en hoe zult ge, mijn onbekeerde lezer, dan kunnen bestaan? Och, of ge nog in deze uwe dag bekennen moge, wat tot uwe eeuwige en enige vrede is dienenide. De Heere geve u Hem nog Ite voet te val* len, opdat ge van Hem Zijri wegen moge leren.

O, wat'is het droevig met ons gesteld als we die nadering van God tot cais moeten missen. Immersi de eerste vrucht van Gods naderen in , gunst tot de ziel is, als Hii de ziel trekt met koorden der liefde uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht en bc keert van de macht des satans tot God. Dian wordt er een droefheid naar God geboren, die een onberouweliike bekering tot za.» ligheid werkt.' O, als God nadert met het zaligmakende licht en met de overtuigende genade, dan is het dat de ziel haar verre afstand ziet en de plaats mag innemen van de verloren zoon. Dan komt de zondaar tot zichzelf en zegt: hoevele huurlinjgön miins Vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot miïn vader gaan, en ik'zal tot hem zeg* gen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niiet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mi] als een uwer huurlingen.

O. zondaar, (bid nog tot God, dat Hij tot u naderen mocht.

Maar ook, overtuigde ziel, die onder zo* veel bange vreze gebukt gaat, hoe nodig hebt ge in die gemoedsgestalte van de pro* feet gezeti te worden, opdat er een roepen tot de Heere geboren moge worden, lin het besef van; eigen hulpeloosheid en een, ver< « trouwen op de ontfermende God. Ach, bii hoevelen is het een drageliike ziekte. O, dat de Heere het voor u maar onhoudbaar make, opdat ge de riikdom in Jezus moge vinden, Die Zich ontfermt over en nadert tot een gans ellendig volk, dat 'het leven in eigen hand niet vinden kan.

Kinderen Gods, wat een zaligheid ligt er in de Heere. Dat ge maar een gedurig naderen van de Heere tot u moge nodig hebben, opdat Hi] met Zijn inkomst uw nooddruft naar ziel en lichaam vervuUen moge. En wat zal het straks zifn om eeuwig opgenomen te worden in de hemelse heer* liikheid, om dan van alle ellende 'en smart verlost te zijn.

Daartoe gedenke de Heere ons in ide bang* heid der tiiden, en Hü gedenke en sterke Ziin Kerk? in het bewaren van 'hun in* en uitgang van nu aan tot in der eeuwig* heid. Amen.

A.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 maart 1957

De Wachter Sions | 4 Pagina's

DES HEEREN GUNSTRIJKE TOENADERING TOT ZIJN VOLK.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 maart 1957

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken