Bekijk het origineel

MARIA’S LIEFDEWERK AAN JEZUS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MARIA’S LIEFDEWERK AAN JEZUS

5 minuten leestijd

Zij heep een goed werk aan Mij gewrocht. Marcus 14:6b

Hoevele vrouwen en meisjes zijn het in deze met God niet eens. Zij hebben het sieraad afgesneden, de kroon huns hoofds afgeworpen. Daar schamen zij zich voor. Die kroon is geen mode meer. Wel een teken dat er in het minst geen kennis meer is van de ware dienst des Heeren. Geen vreze Gods in hen gevonden wordt. Geen achting naeer is voor Gods ordinantiën. Zij hebben er echter geen erg in, dat zij een kwaad werk aan zichzelf doen.

Als God het niet voorhoed zuUen zij dat te laat aan de weet komen. Als zij zich niet bekeren, dan zullen zij straks vernemen: Brengt ze hier en slaat ze dood voor Mijne voeten, die niet gewild hebben dat Ik Koning over hen zou zijn.

De liefde van Maria tot Jezus werd door de satan niet geduld. Door Judas werd de nardus van Maria berekend. Arme liefdeloze man. Hij kent de waarde van deze nardus, n.1. 300 penningen. Doch hij kende niet de waarde van de liefde tót Jezus en nog minder de liefde van Jezus. Judas heeft de liefde van Maria miskend. Judas noemt het verlies. Wat een huichelachtig bestaan heeft toch een oniherboren mens.

Judas was nog wel een discipel van Jezus. Hij leefde zo dichtbij en met Jezus en met de andere discipelen en met de vrienden en vriendinnen van Jezus. Wat kan er een schijn zijn zonder genadewerk. Judas was een geldgierig mens. Schijnbaar had hij veel voor de armen over, doch duidelijk bleek, dat hij niets voor Jezus over had. Dat is voor Maria wel een smartelijke taal geweest. Wat een aanval op haar liefde. We lezen in het Evangelie van Markus 14:5 dat zij ook door sommige anderen miskend werd. En in Mattheus 26:8 lezen wij: En zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies. Ook zij dachten dat het verlies was. Hoe blind waren zij voor het goede werk van Maria aan Jezus. Hoe blind voor het lijden en sterven van Jezus. En deze miskenning van Maria was ook een miskenning van Jezus' Borgtochtelijk lijden en sterven. Zij hadden geen oog voor de begrafenis van Jezus. Geen oog voor de noodzakelijke dood van Jezus. Geen oog voor de offerande van Christus, Zeer zeker hadden de overige discipelen kennis aan Christus. Zij hadden in Hem de weg des heils ontsloten gezien. Doch zij misten de geloofskennis aan Zijn dood en begrafenis. Wat zullen zij zich later over hun wangedrag ten deze geschaamd hebben.

Zij dachten boven Maria te staan in het genadeleven. Doch het kwam wel openbaar, dat zij minder kennis hadden aan het zaligmakend werk van Clhristus dan Maria. De Heere Jezus nam het dan ook voor Maria op. Hij heeft haar liefdedaad, aan Hem verricht, verdedigd. Gelukkig heeft zij dat niet zelf behoeven te doen. Voor die bestredenen neemt Christus het Zelf op.

Neen, zegt Jezus, het is geen verlies. Jezus is gelukkig de hartenkenner. Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Jezus merkt dus op, dat Maria die zalf al lang gehad heeft. Dat zij het voornemen al bezat om Hem te zalven of de nardus uit te storten, maar dat zij gewacht heeft op de dag van Zijn begrafenis. O, dat laat af van haar, heeft wat te zeggen. Als Jezus dit niet gezegd had, dan waren zij zeker door gegaan om Maria te bestrijden, de daad van Maria af te keuren. Het goede werk aan Christus te verachten. Maria ligt nog steeds aan Zijn voeten als een bestreden ziel. Doch nu wordt zij 'n door Christus verdedigde ziel. Hij zal haar werk en liefde verdedigen. Hij zal zorgen voor haar eer. Zij heeft voor de ere Gods gezorgd. En dezulken komen aan de weet, dat het waar is wat de Heere zegt; Die Mij eren, zal ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.

Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. De armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. Zij heeft dit gedaan en zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Hoor het Judas. Hoor het discipelen. Hoor het Maria. Hier beluisterd gij zijn goedkeuring. Zij heeft dit bewaard.

De vraag is nu: Of gij ook iets hebt waarmede gij Hem kunt zalven, ter voorbereiding van Zijn begrafenis. Zij heeft een goed werk aan Mij gedaan. Het is geen verlies, maar dit werk verkrijgt hoge rente, wordt beloond met eeuwigheids-kapitaal. Voorwaar zeg Ik u: alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot hare gedachtenis gsproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft. Wat wordt met dit Evangelie bedoeld? De daad van Maria? Weineen, maar het Evangelie van Christus' borgtochtelijk lijden en sterven. Van Zijn dood en begrafenis, voor dood- en doemschulden in zichzelf.

R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 maart 1961

De Wachter Sions | 4 Pagina's

MARIA’S LIEFDEWERK AAN JEZUS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 maart 1961

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken