Bekijk het origineel

LOVE'S CATECHISMUS.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

LOVE'S CATECHISMUS.

3 minuten leestijd

(vervolg)

Van de verkiezing.

Vr.: Wat is de* verkiezing?

Antw.: Het is een besluit of voornemen Gods, waardoor Hij zekere mensen, mannen en vrouwen, uit het menselijk geslacht tot de zaligheid verkoren heeft.

Vr.: Wat zijn de eigenschappen van de verkiezing?

Antw.:1. Het is een vrijwiUige enkele daad van Gods genade.

2. Ze is van eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld, Ef. 1, 4.

3. Ze is onveranderlijk. Niemand van de uitverkorenen kan verloren gaan, en niemand kan zalig worden, die niet uitverkoren is.

Vr.: Verkiest God iemand uit het voorgeziene goed, dat in hem gewrocht zal worden?

Antw.: Neen, maar enkel naar het goede welbehagen van Zijn wil, tot prijs der heer" lijkheid Zijner genade, Ef. 1, 4 en 5.

Vr.: Kan iemand in dit leven verzekerd zijn van zijn verkiezing?

Antw.: a, 1 Thess. 1, 4; Ef. 1:3-5; 2 Petr. 1. 10.

Vr.: Kan iemand wel uitverkoren zijn, en daarna verloren gaan?

Antw.: Neen, 2 Tim. 2, 19; Joh. 6, 37-39; 2 Thess. 3, 3; Rom. 11, 1 en 2.

Vr.: Maar staat er niet van Judas, Joh. 7 70: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren, een één uit u is een duivel? Het schijnt dan, dat iemand kan een uitverkorene Gods zijn én evenwel eindelijk verdoemd worden?

Antw.: Daar is een tweeërlei verkiezing, een tot een tijdelijk ambt, en een andere tot de eeuwige heerlijkheid. In de eerste zin wordt gezegd, dat Judas tot een tijdelijk ambt verkoren was, maar in de tweede gaat het over die tot het eeuwige leven.

Vr.: Wat waarschijnlijke kentekenen zijn er van mensen, die niet uitverkoren zijn?

Antw.:1. Zulken zijn niet uitverkoren, die afvallen van de belijdenis der rehgie, zonder ooit weder te keren, Hebr. 10:38, 39.

2. Zulken, die overgegeven zijn tot onbekeerlijkheid en hardigheid des harten ten einde toe, Matth. 13:14, 15; Joh. 12, 40.

3. Zulken, die leven en sterven in het wederspreken van Gods Woord, 2 Kron. 25, 16; Hand. 13, 46-49. 4. Zulken, die de zonde tegen de Heilige Geest begaan, Matth. 12, 24; 1 Joh. 5, 16.

Vr.: Maakt de leer van de verkiezing de mensen niet onachtzaam en zorgeloos in hun leven waardoor ze uitroepen: Zo ik zalig zal worden, zo zal ik zahg worden, al leef ik zo mij lust, evenwel zal Gods verkiezing vast staan? ,

Antw.: Als God iemand tot zulk een einde verkoren heeft, zo heeft Hij ook tegelijk besloten het gebruik van de middelen tot dat einde dienstig. Za God iemand tot het eeuwige leven verkoren heeft, zo heeft Hij ook besloten, dat hij heilig zal wandelen, om tot dat einde te komen. Nu gelijk Gods besluit de mensen niet zorgeloos of onachtzaam zou maken omtrent het gebruik van de middelen in het tijdehjke. zo ook niet 'm. het geesteUjke. Al heeft God besloten hoe lang ik leven zal, zo verzuim ik daarom niet mijzelf te voeden, als ik hongerig ben, om mijn leven in stand te houden. Zo is 't ook ia het geestelijke. Van de rechtvaardigmaking.

Vr.: Wat is de rechtvaardigmaking?

Antw.: Het is een daad Gods, waardoor Hij vrijwillig de zondaar de schuld en straf der zonde kwijtscheld, en hem voor volmaakt aanneemt in Zijn Zoon.

Vr.: Door Wie worden wij gerechtvaardigd?

Antw. Door Jezus Christus.

Vr.: Waardoor worden wij gerechtvaardigd?

Antw.: Door het geloof.

Vr.: Waarom worden wij gerechtvaardigd?

Antw.: Om zijn vrijwillige genade. Vr.: Tot wat einde?

Antw.: Om de prijs van Zijn genade te vertonen.

(Wordt vervolgd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1966

De Wachter Sions | 4 Pagina's

LOVE'S CATECHISMUS.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1966

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken