Bekijk het origineel

KERK STAAT en SCHOOL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERK STAAT en SCHOOL

3 minuten leestijd

De heilige roeping dep ouders.

In 1962 haalde dr. C. Steenblok in dit blad twee schoolredes aan, die in het begin van deze eeuw gehouden zijn door ds. C. Pieneman en door ds. N. H. Beversluis. Wij willen deze geluiden hier nog eens laten horen, in .twee artikelen.

Ds. Pieneman handelde over Jesaja 38 : 19b „De vader zal de kinderen uw waarheid bekend maken."

Hoofdgedachte van de schoolrede van ds.Pieneman was: De heilige roeping der ouders tegenover de Heere in de opvoeding der kinderen. Hij lette daarbij op:

1. De verplichte persoon (de vader, de moeder er bij ingesloten);

2. De heilige roeping (Uw waarheid bekend te maken);

3. Tot welk einde dit nodig is (tot rechte vorming van het kind).

Gij hoort het dus, ouders, zo verklaart hij, we zijn in de opvoeding der kinderen niet vrij, noch in huis, noch in school, noch in de kerk, want de verplichting ligt op ons: „De vader zal de kinderen Uw waarheid bekend maken . ..." Dit onderwijs is te meer nodig, omdat de tijden ernstig zijn en met de dag ernstiger worden. Immers, God en Zijn Woord worden opzij geschoven en de revolutiegeest neemt daarvoor de plaats in. Anderen grijpen naar het kind met hun ideeën. Maar de Gereformeerden, zo vervolgt hij, belijden, dat de kinderen door de Heere aan de ouders gegeven zijn. Zij laten daarom de kinderen aan de ouders, doch wijzen tevens op de verplichting der ouders, inzonder­ heid op die van de vader als het hoofd van het gezin, om de kinderen Uw waarheid bekend te maken, of in school en kerk bekend te laten maken

Het onderwijs, dat het kind op de school ontvangt, moet overeenkomen met en mag niet strijden tegen het onderricht, dat het thuis en in de kerk ontvangt. Ook in de school moet Gods waarheid bekend gemaakt worden. En zegt nu niet: „Ja, maar in de school heeft men met de Heere en Zijn Woord niet te maken. Daar behoeven de kinderen alleen lezen, schrijven, rekenen en wat hun verder in het maatschappelijke leven van dienst kan zijn te leren, dus daarin is geen bezwaar !"

Ligt er in die handelwijze, als men zo spreekt, niet een totale verloochening van onze belijdenis ? Moet er in de school niet gesproken worden over Gods werken in de schepping en de onderhouding ? En is het niet een groot verschil, hoe de onderwijzer daarover spreekt en hoehij de grote werken Gods voorstelt ?

Als ge nu uw kinderen onttrekt of onthoudt aan de opvoeding en de onderwijzing, welke gegeven wordt op de school, waar Gods Woord en uw belijdenis de jeugd onderwezen wordt, zal het, ouders!, dan niet ontzettend zijn, als u ten uitersten dage dit verwijt zal treffen: Vader, moeder ! ge hebt me nooit onderwezen of doen onderwijzen in de Waarheid des Heeren. In de lering en vermaning des Heeren hebt ge ons niet opgevoed of laten opvoeden. En nu is het mede uw schuld, dat ik in een eeuwig rampzalig verderf ben gestort: Ge hebt nüj tegen Gods bevel en beloften en tegen uw eigen beloften bij de Heilige Doop in doen onderwijzen in een geest, waar het zaad des verderfs in plaats van het zaad des Evangelies werd gezaaid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1975

De Wachter Sions | 8 Pagina's

KERK STAAT en SCHOOL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1975

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken