Bekijk het origineel

Veertigjarig bestaan GGiN te IJsselmuiden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Veertigjarig bestaan GGiN te IJsselmuiden

5 minuten leestijd

Op vrijdag 19 juli jl. mocht de gemeente IJsselmuiden haar veertigjarig bestaan herdenken in een dienst die door haar geachte consulent ds. J. Roos mocht geleid worden. Er waren afgevaardigden van de kerkenraden van de gemeenten Vriezenveen en Urk aanwezig daar de gemeente IJsselmuiden in het verleden nog een tijdje hulp heeft gekregen vanuit deze gemeenten.

Ds. J. Roos sprak naar aanleiding van 1 Samuël 7:12: ’Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.’ De dominee bepaalde zijn gehoor bij het thema voor de avond: ’Alleen met Christus’ hulp kunnen wij de gedenksteen Eben-Haëzer oprichten.’ 1. De bijzondere plaats; ’Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en Sen, dit was in de plaats Eben-Haëzer’. 2. De bijzondere gelegenheid; er had veel plaatsgevonden (vers 7 t/m 11) voordat de steen door Samuël geplaatst werd. Eben-Haëzer betekent de steen van de hulp. En Samuel zei daarbij: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. De Heere had hier de overwinning gegeven op de Filistijnen. 3. De bijzondere inscriptie. ’Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.’ Er staat niet in de Bijbel dat het ingegraveerd is in de steen, maar dat het in Gods Woord staat als een bijzondere inscriptie, zo zei ds. Roos.

Ds. Roos: ’Het is veertig jaar geleden dat ds. J. de Groot de gemeente van IJsselmuiden heeft geïnstitueerd. En dan mag nu gelden dat ’tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen’. Het oprichten van een gedenksteen is een zwaar werk, het was een zware steen. Het leggen van een gedenksteen is voor een mens te zwaar, ook voor een predikant. Dat kan alleen met de hulp van Christus en alleen dan kunnen we met vrijmoedigheid zeggen: ”Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen”. We hebben dus de hulp des Heeren zo nodig. Maar wie is Christus? Kan ik verklaren wie Christus is? Daartoe ben ik niet in staat. De Bruid heeft het uitgeroepen: ”Hij is blank en rood en draagt de banier boven tienduizenden.” Hij is de Helper, de Toevlucht en Sterkte en krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Dan noemt men Zijn Naam Sterke God. De dierbare Borg en Middelaar maakt het werk licht, ook van het oprichten van een steen dat we niet in eigen kracht kunnen. Zie ook Psalm 89:20: ”Ik heb Hulp besteld bij een Held en Hem uit het volk verhoogd.” Maar Christus is ook de Grondsteen, de beproefde Steen, de kostelijke Steen. Hij is vast gegrondvest. Het volk des Heeren wordt beproefd en soms zwaar beproefd, maar de meest beproefde Christenen kennen het meest het liefdevolle hart van Christus als de beproefde Steen.’

’De gedenksteen kan alleen gelegd worden als er een Grondsteen is die in de eeuwigheid gelegd is door God de Vader. Christus is door God de Vader beproefd (Jes. 53). Het Goddelijke recht eiste de dood van de zondaar, maar Christus is in de plaats getreden voor Zijn ganse Kerk en heeft Zich aangeboden. Hij is de beproefde Steen. Het Goddelijk recht gaat door het kromme recht van Pilatus heen. De beproefde Steen is beproefd door ons allen. Wij hebben Hem aan het kruis genageld en de speer in Zijn Zijde ge-stoken. Als we het hier niet inleven zullen we dat straks inleven. Elke keer als we het Evangelie ongehoorzaam zijn dan doorsteken wij Hem. Wij allen zullen Hem zien.’

Samuël doet de oproep aan het volk om met hun ganse hart de HEERE te dienen en de vreemde goden uit hun midden weg te doen, zoals de Baäls en de Astharoths (vers 3). Het volk moest het ganse hart op de HEERE richten en Hem alleen dienen, zo zal Hij verlossen uit de hand van de Filistijnen. Vervolgens moest het volk te Mizpa komen waar zij haar schuld beleed.

Opvallend in het hoofdstuk is dat als Samuël door het volk gevraagd wordt om te bidden (vers 8), hij dat echter niet doet, maar een melklam neemt en het geheel de HEERE offert. Dit wijst op Christus als het Lam Gods. Pas na het offer riep hij de HEERE aan en de HEERE verhoort (vers 9). Uiteindelijk geeft de HEERE Zelf uitkomst door met een grote donder over de Filistijnen te donderen (vers 10). Vervolgens verslaan de Israëlieten de Filistijnen en vervolgden hen tot Bethkar (dat betekent: Huis des Lams). De dominee wenste Gods volk toe dat ze uiteindelijk mochten aankomen in Beth Abba (Huis van de Vader).

Ds. Roos wenste de gemeente alle goeds toe en de genade Gods, opdat zij mocht kennen die heerlijke Naam en de dierbaarheid van het Lam. ’Als we dat mogen kennen, hebben we Christus en Zijn kruis lief. Dat is de ware toekomst!’

Na afloop sprak de preses, ouderling B. Droog, de dominee nog toe daar hij dit jaar 25 jaar als consulent aan de gemeente verbonden is, nadat ds. W. Verhoeks in 1994 overleden was. Ds. Roos sprak destijds (29 juni 1994) uit 2 Koningen 4:26 ’Is het wel met u?’ Ouderling Droog bedankte de dominee namens de gemeente en kerkenraad voor zijn hulp en adviezen die hij de afgelopen 25 jaar gegeven heeft en betrok daar ook mevr. Roos bij. Hij wenste de dominee toe dat de Heere bij voortduur Zijn vriendelijk Aangezicht zal doen lichten in Zijn geliefde Zoon. Tenslotte wenste hij de dominee, zijn vrouw en gezin Gods onmisbare zegen. Daarna zong de gemeente de dominee staande Psalm 102:16 toe.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te IJsselmuiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 augustus 2019

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Veertigjarig bestaan GGiN te IJsselmuiden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 augustus 2019

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken