Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„HET GOEDE ZOEKEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„HET GOEDE ZOEKEN"

4 minuten leestijd

(Psalm 122 a 9)

In deze psalm verheugt zich David, zowel voor zichzelf als voor geheel de KERK, omdat de Ark des Verbonds eindelijk een vaste verblijfplaats is aangewezen, omdat de Heere de plaats heeft verkoren waar Hij wil dat Zijn Naam steeds zal worden aangeroepen en verheerlijkt. David vermaant de ware gelovigen om gedurig de Heere in Zijn Heiligdom te eren. In weinig woorden geeft hij te kennen dat de voorspoed en de zegen op alle terreinen van het leven, voor jong en oud, ervan afhangt dat de Heere naar Zijn welbehagen Zich ontfermt en wil helpen en beschermen.

In vers 6 staat: „Bidt om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die U beminnen". Hier worden alle ware aanroepers van Gods Naam vermaand om veel te mogen leren zuchten om de welvaart voor de Kerk. Want wie alleen op eigen welvaart bedacht is, en geen zorg heeft over de Kerk als gemeente van Christus, toont dat hij van alle godsvrucht ontbloot is. Wie is in liefde tot deze dingen bekwaam? Van nature zijn wij haters van God en Zijn Kerk, naambelijders zonder levensvernieuwing. Die door genade de Heere Jezus Christus niet liefheeft, zij een vervloeking: Maranatha.

Zonder en buiten Christus kunnen wij wel ijveren voor Gods kerk, maar het is niet anders dan zelfbedoeling of om van de mensen gezien en geprezen te worden. Wij kunnen historisch in Christus geloven en op Hem hopen en van Hem verwachten, maar in waarheid liefhebben is een genadewonder: wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad". Deze verborgenheid is groot. De liefde van Christus dringe ons! Wat een groot wonder is het als dat ons in het leven en wel bijzonder op het terrein van Gods Koninkrijk, onder onze naasten, drijven mag. Dan zal Gods eer in de eerste plaats bedoeld worden en het goede voor onze naasten worden gezocht. Al wat uit het ware zaligmakende geloof niet is, is zonde. „Heb de waarheid en de vrede lief. Om des huizes des Heeren, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken." Degenen die er zich niet om bekommeren hoe het Gods Kerk zal vergaan kennen géén ware genade en hebben de naam dat zij leven, maar zijn nog dood in de zonden en de misdaden. „Gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid". Hier is een bidder in de nood, die God hem opbindt, werkzaam; uit een ander die alles volbracht heeft en het land doorging, goeddoende. De Heere moge onder ons nog Zijn Naam voortplanten van geslacht tot geslacht. Zijn werk verheerlijken, in de weg van de waarachtige bekering. Noch ter rechter-, noch ter linkerkant afwijkende van de zuivere waarheid, vastgelegd in Zijn onbedriegelijk getuigenis. Dat wij door de Geest der genade en der gebeden het goede voor allen, waar ook in deze wereld, leerden zoeken. Niet alleen wat het tijdelijk leven betreft maar bovenal het zieleheil. De Heere werkt middellijk! Dat Hij ons arme zondaren nog als slijk wilde gebruiken: mbtelijk én naar het ambt aller gelovigen. Hij, de Koning van Zijn duurgekochte gemeente, geve ons daartoe in deze liefdeloze tijd, vol afval, nog te ervaren wat Paulus schrijft in 1 Cor. 16 : 23-24: de genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen." Dat geve de God des vredes, Die de grote Herder der schapen uit de doden heeft opgewekt. Dan blijven we bewaard voor zelfbedrog. Dan zoeken we het goede voor elkaar naar Schrift en belijdenis. Dan kunnen we zelf nooit iets worden, dan is er grote behoefte om door Gods genade in Christus geleid te worden. Dan zal veel gevraagd worden: leer mij naar Uw wil te handelen". Dat Gods kerk worde vermeerderd en bewaard, Sion getroost en het welzijn voor anderen, zowel onder jong als ouderen, worde gezocht. De Heere zij met ons in voor-en tegenspoed, om Zijns groten Naams wil.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 1978

Daniel | 24 Pagina's

„HET GOEDE ZOEKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 1978

Daniel | 24 Pagina's

PDF Bekijken