Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eeuwigheid der eeuwigheden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eeuwigheid der eeuwigheden

Ds. Labee over:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met ons gezin zijn we nu het Bijbelboek Daniël aan het lezen. Wat is toch de betekenis van de uitdrukking ‘eeuwigheid der eeuwigheden’?

Eeuwige verlorenheid

De uitdrukking ‘eeuwigheid der eeuwigheden’ kunnen we twee keer vinden in de Heilige Schrift. Opmerkelijk is dat beide Schriftplaatsen precies het tegenovergestelde willen duiden: de eeuwige verlorenheid voor alle onbekeerde zondaren en de eeuwige heerlijkheid voor alle geredde zondaren. De eerste keer dat we deze uitdrukking tegenkomen is in Jesaja 34 vers 10: ‘Het zal des nachts noch des daags uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal haar rook opgaan; van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan’. In deze profetie gaat het - onder de naam van Edom - over de toorn van God (als een vuur) over alle vijanden van Zijn Kerk.

M. Henry (1622-1714) schrijft dat deze profetie een ‘zeer donker aanzien’ heeft. Hij legt uit: ‘Zij spreekt van de verwoestende oordelen die de uitwerkselen zijn van Gods toorn en rechtvaardige straf over hen, die vijanden zijn van Zijn volk (…). Zij, wier doel het is de kerk te vernietigen, kunnen dat nooit doen, maar zullen onfeilbaar zichzelf in het verderf storten’.

Dat oordeel loopt uit in het eeuwig verderf. Ons hart moest wel beven als we overdenken wat genoemde verklaarder daarover schrijft: ‘…zo brandbaar heeft de zonde dat land gemaakt dat het in brand zal geraken door het eerste vonkje van Gods toorn dat er op valt; en als het in brand is, zal het tot brandend pek worden (…). Het zal voortdurend branden tot in eeuwigheid en zal nacht noch dag geblust worden’. De Bijbel met uitleg schrijft: ‘Het land Edom zal totaal verbrand worden en gelijk zijn aan Sódom en Gomórra. Niemand zal er meer wonen. Jesaja schetst een beeld van de hel’.

Daarom lezen we de geladen ‘opstapeling’ van woorden: van ‘geslacht tot geslacht’ en dan ‘tot in eeuwigheid der eeuwigheden’. Voor altijd, zonder einde zal die verlorenheid zijn.

Eeuwige heerlijkheid

In Daniël 7 vers 18 gaat het om dezelfde ‘sterke’ uitdrukking: ‘Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ont- vangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden’. Daniël heeft in een nachtgezicht gezien dat er uit de wereldzee vier verschrik- kelijke beesten geklommen zijn. Ontzet heeft Daniël deze vier wereldmachten tekeer zien gaan, totdat er tronen gezet werden. Dan mag de profeet de ‘Oude van dagen’, de eeuwige ware God zien. Hij krijgt ook een blik op Christus: ‘En Hem werd gegeven heerschappij en eer en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Konink- rijk zal niet verdorven worden’ (vs. 14).

Als de bevende Daniël uitleg krijgt over alles wat hij gezien heeft, klinken die troostvolle woorden. De heiligen van de hoge plaatsen, Gods kinderen, ontvangen het Koninkrijk. Kanttekening 88 schrijft: ‘Dat is, die van God verordineerd zijn tot inne- ming en bezitting van de hoge plaatsen, dat is, van de hemelen, die zij te bestemder tijd zullen innemen en bezitten. Zodat dit is een beschrijving van de kerk, welke is een vergadering der heiligen, tot de hoogten of tot de hoge plaats, dat is, ten eeuwigen leven behorende’. En het eeuwige Rijk blijkt het heilige en geestelijke Koninkrijk van Christus te zijn. Daarover schrijft de volgende kanttekening: ‘het heilige en geestelijke Koninkrijk van Christus op aarde, zal zo haast niet ophouden, of terstond zal dat eeuwige, heerlijke en hemelse Koninkrijk van Christus daarop volgen boven in den hemel’.

Om de heerlijke staat van de bruidskerk van Christus te schilderen, staat er dan weer die sterke uitdrukking: ‘tot in eeuwigheid der eeuwigheden’. Storeloos en eindeloos zal het Koninkrijk bewoond worden. Allermeest, voor eeuwig zal de Koning - en in Hem, een drie-enig God - grootgemaakt worden. Lezer(es), wat is uw eeuwige toekomst?


Vraag?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 december 2022

De Saambinder | 20 Pagina's

Eeuwigheid der eeuwigheden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 december 2022

De Saambinder | 20 Pagina's