Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Die, met ons lot bewogen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Die, met ons lot bewogen

Ds. Labee over:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vooral rond de Kerstdagen zingen we uit de berijmde Lofzang van Zacharias, ook vers 4. Kan dat eigenlijk wel als er een zinsnede in staat, die niet gegrond lijkt te zijn op Gods Woord?

Nauwkeurig onderscheiden

We hebben al eens eerder geschreven over vragen die berijmde psalmen oproe- pen. Die lijn kunnen we doortrekken naar de ‘Enige gezangen’ die opgenomen zijn in ons psalmboek. Soms brengt de psalm- berijming van 1773 een nieuwe element in, dat we onberijmd niet terugvinden. Dat is op zichzelf genomen niet zo erg, want een psalmberijming staat beneden Gods geïn- spireerd en onfeilbaar Woord. Het is wel weer aardig enkele berijmingen te vergelijken. De meeste gemeenten van ons kerk- verband zingen met de vraagsteller:

Dus wordt des Heeren volk geleid,

Door ’t licht dat nu ontstoken is,

Tot kennis van de zaligheid,

In hunne schuldvergiffenis;

Die nooit in schoner glans verscheen

Dan nu, door Gods barmhartigheên,

Die, met ons lot bewogen,

Om ons van zond’ en ongeval t’ ontslaan,

Een ster in Jakob op doet gaan, De zon des heils doet aan de kimmen staan.

De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Er zijn nog enkele gemeenten die de berijming van Datheen zingen:

Dat gij den volke vroeg en spaad’

Zijn zaligheid moogt verkonden;

Dewelk’ inzonderheid bestaat

In vergeving zijner zonden.

Door Gods goedheid, Die ons allein

Heeft als een zon uit ‘t oosten rein,

Bezocht en niet vergeten;

Opdat Hij ze mochte verlichten klaar,

Die in de duist’re schaduw zwaar

Des doods dus lange hebben gezeten.

Tenslotte laten we hier de berijming van ‘onze’ ds. C.J. Meeuse volgen:

Gods volk ontvangt de wetenschap

en kennis van hun zaligheid

als Hij hen leidt, van stap tot stap,

in ‘t spoor van Zijn gerechtigheid,

waarbij Hij hun de schuld vergeeft

door wat al eeuwig in Hem leeft:

barmhartigheid, bewogen

door ‘t welbehagen dat God eigen is

en waarvan nu getuigenis

geeft Die de Opgang uit de hoogte is.

Is nu de berijming van 1773 echt uit de bocht gevlogen? Persoon- lijk menen we van niet, mits we het nauwkeurig onderscheiden. Want oppervlakkig gezien, lijkt er een remonstrantse dwaling verklankt te worden. Wijlen ds. F. Mallan (1925-2010) heeft kern achtig in een kerstpreek een goed woord hierover gespro- ken: ‘En dan wordt er gezegd: God is niet met het lot van de mens bewogen geweest. In de eeuwige verkiezing is God ook niet met het lot van de mens bewogen geweest. Het hoofddoel in de verkiezing is de verheerlijking Gods geweest. En Hij heeft vrij en soeverein verkoren tot de zaligheid. Hij heeft geen deugd van de mens in aanmerking genomen en Hij heeft ook de ellende van de mens niet in aanmerking genomen. Dus Hij is - wat dat betreft - niet met ons lot bewogen geweest. Hij is in Zichzelf bewogen geweest. Maar we hebben de Raad des Vredes of het Verbond der verlossing wel te onderscheiden van de Godde- lijke verkiezing, al is die Raad des Vredes ook van eeuwigheid geweest. Maar in die Raad des Vredes of dat Verbond der ver- lossing zag God de door Hem verkorenen als gevallen voor Zich en zag Hij ze in die diep ellendige staat. En dan is Hij wel (daar het de voorwerpen van Zijn liefde waren) met hun lot bewogen geweest. En zo is in die Raad des Vredes ook de weg geo- pend, waardoor God Zijn barmhartigheid zou kunnen bewijzen’.

Stamelen

Elke berijmer moet zich ter wille van het rijm en het metrum bepaalde vrijheden veroorloven. Daarmee blijft het altijd wat stuntelen. Maar als het gaat om het eeuwig raadsbesluit van God kunnen we alleen maar stamelen. Want zeker deze zaken gaan ons begrip ver te boven. Wat is het dan belangrijk dat we nauwkeurig spreken en onderscheiden over dit deel van de geloofsleer. Zoals het is uitgelegd mag u dus meezingen, ook in de berijming van 1773… Wel blijft er nog één vraag over: lezer(es), is die ster, heenwij-

Wel blijft er nog één vraag over: lezer(es), is die ster, heenwij- zend naar de gekomen Zaligmaker, opgegaan in uw hart?


Vraag?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 2022

De Saambinder | 24 Pagina's

Die, met ons lot bewogen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 2022

De Saambinder | 24 Pagina's