Bekijk het origineel

Beroepingsnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beroepingsnieuws

9 minuten leestijd

Beroepen

te Urk-Ichthus: ds. H.K.

Sok te Opperdoes

Aangenomen

naar Dronten: ds. J.

Oosterbroek te Kantens

Bedankt

voor Drachten: ds. G.J.H.

Vogel te Dordrecht-Zuid

voor Meerkerk: ds. A.J.T.

Ruis te Rotterdam-Kralingen (nadere beslissing)

Nieuws uit de kerken

’s Gravendeel

125 Jaar CGK ’s-Gravendeel, 7 april 2020 Dit moet gevierd worden, want het 125-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk ’s-Gravendeel is reden tot groot feest. Een feest vanwege de trouw van de Here. Hij die al 125 jaar mensen in en om de gemeente heeft ingeschakeld om Zijn Koninkrijk te bouwen. 25 jaar geleden schreef ds. Soeters in het gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, dat de liefde en trouw van de Here die Hij getoond heeft in het verleden, vertrouwen en perspectief geven voor de toekomst. Ook in de afgelopen 25 jaar is de Goede Herder de gemeente voorgegaan. In aanvulling op het gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt opnieuw een boek uitgegeven, waarin het wel en wee van de gemeente wordt verwoord. De uitnodigingen voor de viering op 4 april 2020 zijn verzonden, echter deze uitnodigingen zijn door de tijd ingehaald! Uiteraard kan de bijeenkomst ten gevolge van het coronavirus niet doorgaan. Op welk moment het 125-jarig bestaan van de CGK ’s-Gravendeel zal kunnen worden gevierd, zal later D.V. dit jaar worden bepaald.

Mussel

Op zondag 1 maart heeft ds. W.C. van Slooten in de middagdienst afscheid genomen van de gemeente van Mussel. Op de vrijdagavond daaraan voorafgaand was al in informele sfeer afscheid genomen van ds. Van Slooten en zijn gezin. Bij die gelegenheid werd aan ds. Van Slooten een ingelijste fotocollage en een barometer aangeboden. Aan het begin van de dienst werd een door een gemeentelid gemaakt liturgisch bloemstuk aangeboden.

Tijdens de dienst preekte ds. Van Slooten over Openbaring 22: 12 – 21, met als thema: “Leven van Jezus’ genade, de Eerste en de Laatste”.

Ds. Van Slooten werd vervolgens toegesproken door ds. W. van der Griend, voorganger van de PKN-gemeente Musselkanaal-Mussel, die mede sprak namens Samen Kerk een samenwerkingsverband van de kerken in de omgeving. Namens de GKV van Mussel sprak br. Eerko Fissering, voorzitter van de kerkenraad met name over de samensprekingen tussen de plaatselijke gemeenten van de GKV en de CGK. Br. Michiel Wubs sprak namens de buurgemeente CGK Onstwedde en de classis Groningen lovende woorden over de inzet van ds. Van Slooten gedurende zijn periode in Mussel voor de classis Groningen. Als laatste spreker nam br. Ties de Vries, voorzitter van de kerkenraad van de CGK Mussel het woord en bedankte ds. Van Slooten voor de enorme betekenis die hij gedurende zijn ambtsperiode heeft gehad voor de gemeente van Mussel en ook voor de gemeenschap in het dorp. Er is veel werk verzet op vele terreinen en daar heeft ds. Van Slooten een groot aandeel in gehad.

Uiteraard ging ds. Van Slooten vervolgens in op de woorden van alle sprekers. Hij benadrukte in zijn toespraak de zegen van de HEERE, die hij heeft ervaren op zijn werken in Mussel. Aansluitend sprak hij de zegen uit en werd het lijflied van CGK Mussel gezongen: “Glorie aan God”.

Classis Leeuwarden

Op 19 maart kwam de classis Leeuwarden bijeen in een vergadering voor het peremptoir examen van kandidaat A.J. Dorst. Ondanks dat de classicale voorjaarsvergadering niet door kon gaan vanwege het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen zijn is er dankbaarheid dat, hoewel in afgeslankte vorm, er een vergadering belegd kon worden waarin kandidaat A.J. Dorst toch geëxamineerd kon worden. Hij heeft het examen met goed gevolg afgelegd, zodat hij toegelaten kon worden tot de bediening van Woord en sacramenten in onze kerken. Teruggekeken wordt op een mooi en gezegend examen. Kandidaat A.J. Dorst kan nu verbonden worden aan de gemeente van de CGKV te Surhuisterveen.

Drs. M.J. van Keulen, assessor classis Leeuwarden

Annuleringen vanwege het coronavirus

In verband met het coronavirus zijn de volgende activiteiten, die eerder werden aangekondigd afgelast:

– Jeugdappel -16, op 4 april, te Aalsmeerderbrug,

– Ambtsdragersvergadering, op 18 april, te Apeldoorn. Deze vergadering is verplaatst naar het najaar 2020.

– Ontmoetingsdag ‘Bewaar het Pand’, op 18 april, te Werkendam

– De vergadering van de P.S. van het Zuiden, 15 april, is tot nader order uitgesteld

Rectificatie

In Nader Bekeken van 13 maart 2020 schreef ik dat Anne van der Meiden in Enschede opgroeide als ‘zoon van de professor’. Dit had moeten zijn ‘zoon van de koster’. Deze koster was op zijn beurt een broer van prof. L.H. van der Meiden.

J.A. Voorthuijzen

Beste opvoeders,

Van de ene op de andere dag waren deze week alle kinderen de hele week thuis. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw gezin. Het geeft ook extra tijd en momenten om met kinderen in gesprek te zijn. Misschien maken ze zich veel zorgen en roepen alle maatregelen angst op. Misschien hebben ze er veel vragen over, misschien lijkt het ze juist niet echt bezig te houden.

Als christelijke ouders mogen we deze momenten met onze kinderen ook benutten om samen na te denken over wat alles wat er om ons heen gebeurt. Wat betekent het allemaal als we geloven dat God alle dingen regeert? Zijn het tekenen van de komst van de Heere Jezus? Vanuit ABC voor kinderen doen we graag een handreiking om hierover met uw kinderen in gesprek te gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ABC van het Geloof: info@abcvanhetgeloof.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 2020

De Wekker | 24 Pagina's

Beroepingsnieuws

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 2020

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken