Bekijk het origineel

Beroepingswerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beroepingswerk

7 minuten leestijd

Nieuws uit de kerken

Renovatie De Hoeksteen in Putten

Kerkgebouw De Hoeksteen van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Putten is in de afgelopen maanden verbouwd. Eerst zag het ernaar uit dat met een tamelijk kleine verbouwing volstaan kon worden. Uiteindelijk is er veel veranderd. Het dak met de licht asbesthoudende leien vormde het begin. De leien werden vervangen en er zijn zonnepanelen op geplaatst. Daarna is het interieur aangepakt. Niet alleen is er een betere isolatie van het plafond tot stand gekomen, maar ook is het ruw metselwerk van de wanden gestuukt en is er een nieuwe vloer aangebracht. De banken zijn er uitgehaald en opnieuw bekleed. De verlichting is gemoderniseerd. Een nieuwe installatie voor beeld en geluid maakt nu ook videouitzendingen mogelijk. Verder hebben de twee glas-in-loodramen uit het oude kerkgebouw een mooie plaats voor in de kerkzaal gekregen. De preekstoel is vervangen door een verrijdbare kansel, waardoor het gebouw multifunctioneel kan worden gebruikt. De werkzaamheden duurden van maart tot eind juni. Het herplaatsen van de banken is nog even uitgesteld. De CGK te Putten werd in 1961 geïnstitueerd. De gemeente kwam eerst bijeen in het jeugdhuis van de Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat. In 1965 kreeg men een eigen gebouw aan de Molenstraat. Het huidige kerkgebouw werd in 1986 opgeleverd. In 2011 is een deel aangebouwd en nu is dus het hele gebouw grondig gerenoveerd.

Najaarsvergadering classis Utrecht

De roepende kerk van Driebergen nodigt de kerken van de classis Utrecht uit voor de najaarsvergadering op D.V. 10 oktober 2020 om 15.00 uur, in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos, Noordzijde 1a, 4225 PG Noordeloos.

De gemeenten van Culemborg, Driebergen en Eindhoven worden verzocht een diaken af te vaardigen.

Stukken voor de vergadering dienen uiterlijk 27 augustus 2020 (bij voorkeur via e-mail) in het bezit te zijn van de scriba van de roepende kerk:

- opgave van namen van de afgevaardigden;

- verslagen art. 41 K.O. c.q. verslagen kerkvisitatie;

- alle andere stukken voor de vergadering.

Het door de voorgaande classisvergadering besloten thema dat door de kerken in de art. 41 verslagen zal worden behandeld, is ‘Het Heilig Avondmaal’.

Namens de roepende kerk van Driebergen:

G. van Eckeveld, scriba

Nico Bergsteijnweg 145

3931 CC Woudenberg

E-mail: scriba-driebergen@cgk.nl

Catechesemethode Just Read It!

In het voorjaar van 2019 is de catechesemethode Just Read It! gepresenteerd. Zo’n honderd catechesegroepen heb - ben het afgelopen jaar gebruik ge maakt van deze catechesemethode. Daar naast hebben twaalf gemeenten gebruik gemaakt van de catechetenpool. De ontwikkeling is niet stil blijven staan. Het afgelopen seizoen zijn vijf thema’s voor leerjaar één ontwikkeld, namelijk (1) Wie is God? (2) Israël, (3) Wet, (4) Jezus de Christus en (5) Eindtijd; in totaal twintig lessen. De komende weken wordt het tweede leerjaar afgerond en lopende het nieuwe seizoen worden leerjaar drie en vier ontwikkeld. Concreet zijn voor de zomer van 2021 totaal vier leerjaren beschikbaar.

De leerlijn van Just Read It! is samengesteld op basis van de levensfases waar jongeren zich in bevinden. Er is gekeken waar de klassieke thema’s het beste aansluiten bij de leeftijd. Dit is gedaan zodat jongeren de informatie beter tot zich kunnen nemen, omdat ze ervaren dat de stof concreet ingaat op hun levensvraag, maar het gaat niet ten koste van de inhoud.

Om catecheten verder te ondersteunen is het afgelopen jaar ook de basis cursus Catechese ontwikkeld. Deze cursus biedt een laag drem pelige manier om als (beginnende) catecheet kennis uit te breiden of op te frissen. Medio oktober wordt dit op het platform van Just Read It! gepresenteerd.

Just Read It! is niet alleen een methode, maar biedt ook ondersteuning aan gemeenten en catecheten. Daarom is er voor gemeenten een catechetenpool. Als een gemeente kampt met een tekort aan catecheten door ziekte, vacant-zijn of de hoeveelheid groepen, kan hiervan gebruikt worden gemaakt. Vanuit deze pool wordt dan in overleg met de gemeente een catecheet gezocht.

Meer informatie over Just Read It! is te vinden op www.justreadit.nl Wilt u ook gebruikmaken van Just Read It!? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar rmschreur@justreadit.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 2020

De Wekker | 20 Pagina's

Beroepingswerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 2020

De Wekker | 20 Pagina's

PDF Bekijken