Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat het Manna ons predikt.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat het Manna ons predikt.

4 minuten leestijd

Exodus 16:32—35.

De spijziging van Israël met manna in de woestijn blijft een wonder. In een gouden kruik moest naar het bevel des Heeren een gomer manna, wOTden bewaard voor net Aangezicht des Heeren als een prediking voor volgende geslachten.

Wat predikte da, n het maima; ?

Allereerst, dat God door het wonder i; ijn ^Viplk. in stand houdt en bij het leven bewaart. ..; -, •••• •

Het manna zelf was een wondere schepping Gods.

Neen, het was niet het natuurlijke manna., dal men ook nu nog wel den reiziger in het Oosten aanbiedt. .: .,

Het w.as een wonderbrood opzettelijk voorhZijiTj volk verwekt.

Was het geen wonder, dat het er iederen morgen was?

En dat hel dagelijks kon verzameld worden in zullt een hoeveelheid, dat er voor ieder gezinslid een gomer , was?

Dan, men mocht niet meer bijeenvcrgadèren dan een gomer per hoofd.

Wie meer namen, ondervoarden, . dat God Zijn ordinauliëir handhaaft.

Want het meerdere was den volgenden dag bedorven en kon niet gegeten worden.

Was.dat ook niet een ingrijpen Gods als, yan een wonder? , .: ^\ .j

Maar wat nu op andere dagen niet kon ^lï piatll mocht, dal was juist op den zesden dag wel moge-' lijk, want dan mocht het dubbele verzameld mei het oog op den komenden Sabbath en dit meerdere was op de-n rustdag wel eetbaar.

W.as dat ook weer niet een wonder?

Zoo sprak hel manna tot Israiël — en dat predikt het ook nog tot ons : — dat God, wonderen doet.

Zijn wondermacht zorgt voor heel Zijn volk.;

Voor ieder persoonlijk en voor elk gezin naar behoefte. ; : .; , •

A'oor de mogelijkheid van Sabbathsrusl, die .opleidt tol Hem en voorbereidt voor de eeuwige.j'us|'. in het Kanaan der toekomst. •.> ; !', '' '*

Dan, dil manna wordt genoemd in den Hebi; eënbrief een geestelijke spijze. . . •

Niet .als zou hel alleen geestelijk voedsel hebben ]> ereid, maar omdat het, in het geloof-ontvangen, opleidde tot Hem, die in de volheid der tijden als Vader van Zijn volk hun in Zijn Zoon het levende brood zou doen neerdalen.

Jezus noemde zich in Galilea, mei verwijzing naar het manna, , dat de vaderen gegeten hadden, het brood des levens.

Hij was uit den hemel neergedaald om aan de wereld hel leven te geveir.

Wie Hem eten zciu in het geloof ontving het eeuwige leven.

Werd het manna van oud-lsr, a, ël gezet in" het aardsche heiligdom voor het Aangezicht des Heeren., Christus ons levensbrood werd door de hemelvaart opgenomen in het hemelsch heiligdom, om daai' voor het Aangezicht Z, ijns Vaders te worden gestett

En nu predikt de hemel ons, omdat Christus daar werd opgenomen, dat in 'den hemeltempel ons levensbrood is.

Zoo komt er een prediking tot ons om te leven van de kracht, die Christus uit den hemel ons doet neerdalen.

In Deut. 8:3 zegt Mozes tot Israël, dat God hen daaxom spijzigde met het-manna, om hmi bekend te maken, dat do mensch niet alleen van het brood leeft, maar van alles, wat uit des Heeren mond uitgaat.

De woestijn kon hen niet in het loven houden.

Alleen uit Gods hand konden zij leven.

Een waarheid waarmee Jezus in later dagen den verzoeker in de woestijn overwon'. (Matth. 4:4).

Daarom predikt de hemel ons na Christus' hemelvaart, dat we bedenken zullen de dingen, die boven zijn.

Niet arbeiden voor de spijze, die vergaat.

Eerst zoeken het koninkrijik Gods.

Het geestelijke stellen boiven het stolfelijte.

Met hemelsche boven het aardsche.

Kn dan zorgt God voor heel de woestijnreis.

Hij begint niet alleen met ons te verlossen uit Egypte, maar hij zal het ook voleinden door de iuieiding in Kanaiin.

En dan geeft Hij dagelijks spijze.

Eiken morgen nieuwe goedertierenheden.

En vooa' eiken dag genoeg.

I'm vooT elk gezin voldoende.

Kn zoolang als wij in dit leven zijn.

Het manna hield op toien Israël in Kanaiiu kwam.

Toen kon de bodem hen voeden.

Wonderen doet God alleen als ze noodig zijn.

.Vnders volgt Hij met ons den weg dier middelen.

Maai' als 't no'odig is-za, l Hij ons bij het leven bewaren door wonderen.

En tot bekroning van Zijn werk waicht ons, zoo wij overwinnen, te mogen eten van het manna, dat verborgen is.

Is dat niét een rijke prediking van ons manna, uit den hemel?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 mei 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Wat het Manna ons predikt.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 mei 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken