Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEREFORMEERDE KERKEN.

6 minuten leestijd

Drietal te: Loosduinen (2e pred. pi.): Di. v. D(jk te Groningen, J. v. Herksen te Hillegom en H. A. Munnik te Zwolle.

Tweetal te: Gouda: D. B. Hagenbeek te Viaardingen en J. A. Schep te B'Olnes.

Beroepen te: Arnhem (vac. J. G.' Kunst): J. Gülebaard te Zeist. Diokkum: J. H. Kroeze te Reitsum. Dien Haag-Oost (vac. G. R. Knijper); H. Holtrop te IJmuiden-Oost. Lemmer: H. W. H. v. Andel te St. Pancras. Metslawier en Nijawier: J. Maaskant te Echten. Maastricht: K. W. Dercksen, cand. te Gouda. Nieuweroord (Dr.): A. H. Piersma te Sleen. Urk: W. Dioorenbos te Gerkesklooster-Stroobos. Vlissingen: N. Willemse te Abcoude. IJmuideu (vac. wijlen S. v. Leeuwen); W. Seinen te Opperdoes.

Aangenomen naar: Delft (als 3e miss. pred. v. So'lo): Dr J. H. BaVinck te Heemstede. ' i 's-Gravemoer: J. Snoey, cand. te Tinte bij Brielle. Oosthem: R. H. Kuipers, cand. te Den Haag.

Bedankt voor: Arum: A. H. Piersma te Sleen. Oudega (W.), Stadskanaal-Pekelderweg, Stellendam en Wiesterlee: J. Snoey, cand. te Tinte bij' Brielle. Pijnacker-Nootdorp: R. H. Kuipers, cand. te Den Haag.

Intrede te: einkenszand: oh. Booy, cand. Tekst 1 Cor. 3:23a. Rotterdam (Tuindorp-Heüplaat): . D. Drenth. Tekst 1 Cor

2:2 (8 Nov.). Jubilea:29 Nov.: . van Dijk te Keboemen (N. 0. L) 25 jaar'.

Candidaten tot den H. Dienst. Door de Classis Dordrecht der Geref. Kerken is praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar de bediening des Woords, de heer A. de Bondt, te Zwjjndrecht, (Kerkstraat 43), Theol. oand. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam die reeds van heden af gaarne een eventueel beroep in overweging zal nemen.

— Door de Classis Den Haag is na praeparatoir eocamen! toegelaten om te staan naar het ambt van dienaar des Woords in de Geref. Kerken de heer I. Groenenberg te Den Haag (Valkenboschlaan 146), cand. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, die bereid is des Zondags de Kerken te dienen en na 1 December a.s. gaarne een e.v. beroep in overweging zal nemen. f

— De classis Zutphen der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar de bediening des Woords, den heer W. G. Bovendorp, te Bruramen, F. 10.

Peremptoir werd geëxamineerd, en eveneens met algemeene stemmen toegelaten, de heer E. I. F. Navvijn, beroepen predikant te Geesteren—Gelselaar.

— - De Classis Middelburg der Geref. Kerken heeft na praeparatoir examen mei algemeene stemmen beroepbaar verklaard den heer Ö. van Wouwe te Vlissingen (Kasteelstraat 69), cand. aan de Theol. School te Kampen, die gaarne bereid is een eventueel beroep uit de Geref. Kerken in overweging te nemen.

— - De Classis Zaandam der Geref. Kerken hoeft praeparatoi* geëxamineerd en toegelaten om te staan naar de bediening des Woords den heer H. KaJces, te Zaandam, adres Wpst zijde 151. De heer Kakes verzoekt mede te deelen, dat hij gaarne na 1 Jan. a.s. een beroep in overweging wil nemen, en reeds nu genegen is in de Gemeeintan op te treden tot het spreken van een stichtelijk woord.

— De Classis Brielle der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten om te staan naar den dienst des Woords en der Sacramenten den heer J. C. A. van Loon, te 'Den Bommel (post-adres; Achthuizen, Flakkee), Theol. cand. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, die dientengevolge beroepbaar is.

— De Classis Dokkum der Geref. Kerken heeft peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot de bediening des W.oords em der Sacramenten den heer Y. Nauta, Theol. cand., te Terzool, beroepen predikant te Ternaard.

— Cand. H. W. Engelkes, te Amsterdam, (Ceintuurbaan 177huis), zal na 1 Dec. a.s., gaarne een beroep van een der Geref. Kerken in overweging nemen.

Geref. Kerk vanMarien berg. In de gehouden vergadering van leden der Geref. Kerk van Mariënberg (Ambt-Hardenberg) werd besloten» zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het bouwen van een houten hulpkerk. Men hoopt dat de gemeente nog tegen het einde van dit jaar in dat gebouw zal kunnen vergaderen.

Kerkinstitueering. Te Dinxperloo wonende leden der Geref. Kerk van V'arsseveld hadden verzocht tot instelling der ambten in eerstgenoemde plaats.

De Kerkeraad van Varsseveld heeft dit verzoek ernstig overwogen en betreurde wel, dat daar in den Achterhoek in vele gevallen de_ afstand tot de vergaderplaats der Gemeente zoo groot is. Maar lettende op de weinigen, die bij' inwilliging van het' verzoek gebaat zouden zijn, op het klein getal van hen die het verzoek gedaan hebben, op de min-vaste woonplaats van velen die in D> . woonachtig zijn en op het feit dat het aantal noodUideiide Kerken weer met één vermeerderd zou worden, was de Kerkeraad van oordeel, dat de tijd om een zelfstandige Geref. Kerk te Dinxperloo ie institueeren, nog niet gekomen is. („Rott.")

Diaconale Conferenties. Te Leeuwarden wordt Woensdag 21 November a.s. de 10de Diaconale Conferentie voor de Geref. Kerken in de provincie l'riesland gehouden. Ds J. D. Wielenga, van Franeker, zal spreken over: „De priester een profeet" eu Mr R. van Maare, van Arnhem, over: „Vele goede middelen". Voorts worden eenige ingekomen vraagpunten behandeld.

CHR. GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Hoo'geveen (als 2e Miss. Pred.): C. v. d. Zaal te Deventer. Kampen: P. J. de Bruin te Veenendaal. Utrecht: P. de Smit te Boskoop.

Afscheid van: ijnsburg: . L. de Vries. Tekst Rom. 8:35a.

NEDERLA]N[DSCHE HERVORMDE KERK.

Drietal te: Den Haag (vac. Dr A. Troelstra): F. H. v. Oosten te Feijenloord, I. Voorsteegh te Gouda en A. Altena te Rijnsburg. Kralingen (vac. N. v. d. Snoek): Dr J. N. Biakhuizen van den Brink te Winterswijk, J. F. van Duühe te Zaandam en J. A. Raams te Kloetinge. ; Warmond: B. H-v. d. Berg te Koekange (Dr.), J. J. Kloots te Zwammerdam en G. v. d. Zee te Den Bommel.

Beroepen te: Biggekerke (toez.): C. v. d. Waa (Z.).-Driesum: H. D. v. d. Hoek te Langerak. Ede: J. E. Klomp te Oldebroek. Garderen: B.. G. C. Steenbeek te Wierden. Giessendam-Neder-Hardinxveld: P. de Looze Ie Renkum. Huizinge (Gr.): H. • Marra pred. Evang. te Eniraen. Loon op Zand: H. v. Eist te Reeuwijt bij Gouda. Maasdam-Cillaarshoek: M. J. G. J. v. d. Pol te Buniük. Neerlangbroek: D. Planfinga te Linschoten by Woerden. Schéiluinen: D. Pla.Minga te Linschoten bij Weerden. - Westerbroek: N. v. Dijk te Nuis. Die Wilp: G. Feensma te Siddeburen.

Aangenomen naar: Borne: A. Wartena te Nieuw-Dordrecht. Gorinchem. (vac. F. M. Muller): Jac. J. H. Pop te Maassluis. Oosterhaule: F. C. Willekes te Dirogeham. Oosthem: J. Hengeveld te Jutphaas. Workum (vac. J. C. H. Romijn): Th. A. Hoen te Ee bjj Dokkum. Zwolle (voor het Jeugd-wijkwerk): A. M. Knottnerus te Groningen.

Bedankt voor: Doom: Th. A. Hoen te Ee bg Dokkum. Den Haag: (vac. Dr .Foh. de Groot): A. J. Wormgoor te Bussum. Heeg: J. A. Steenbeek te Nijehaske. Lage Vuursche: D. Plantinga te Linschoten. Ooltgensplaat: G. A. Pott te Bodegraven.

Intrede te: aarland: . v. d. Loos Jr, cand. Tekst Hand. 8:35. Oostermeer en Eestrmn: . C. J. v. Deelen. Tekst Col 3:16a.

Afscheid van: oudswaard: . Kloek. Tekst Hand. 20:32.

Overleden:12 Nov.: . Hattink J. Ph.zn, Em. pred. te Apeldoorn, 69 jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken