Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDEDELING.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDEDELING.

3 minuten leestijd

HET COLLEGE VAN HOOGLERAREN MAAKT BE­ KEND, IN OVERLEG MET DE PKAESES-DEPUTAAT-CURATOK, DAT IN VERBAND MET HET VOORT­ DUREN VAN DE ZITTINGEN DEK GENERALE SYNODE, DE INSCHRIJVING VAN NIEUWE STU­ DENTEN, RECENSIE DEK INGESCHREVEN STU­ DENTEN EN DE OPENING DEK LESSEN OP VRIJ­ DAG 28 SEPT., TOT NADERE AANKONDIGING WOKDEN UITGESTELD.

OM DEZELFDE REDEN BEGINNEN DE COLLE­ GES NIET OP DE GEWONE TIJD. NADER BERICHT VOLGT ZO SPOEDIG MOGEUJK. NAMENS HET COLLEGE VAN HOOGLEKAKEN,

H. J. JAGER, SECR.

Andere bladen worden verzocht dit bericht over te nemen.

bos en Berkouwer eea benauwende voortgang. Daar moet scherp op gelet worden. Zooals we Ridderbos reeds hoorden zeggen: Kuyper heeft in heel zijn breede oeuvre over deze materie nergens gesproken over een gunstige gezindheid Gods jegens alle menschen. Wellicht heeft hij hier nog de gevaren van zijn „proeve" gezien en gevreesd en willen vermijden. Maar daarna is de critiek van b.v. Greijdanus en Schilder gekomen op de conceptie van Kuyper. Een critiek, die eerbiedig o.a. de belijdenis van Dordrecht in rekening wilde brengen óók in het spreken over de onderhouding Gods en in het waardeeren van de natuurlijke gaven. Die critiek moest toege'stemd óf er moest stelling tegen genomen worden. Van tweeën één. Maar dit hield in, dat na het uitbrengen van die critiek de situatie nooit meer worden kon als daarvoor. Kuyper kon nog de vraag naar de gezindheid Gods op den achtergrond houden, maar zij, die hem ondanks de uitgebrachte critiek juist in zijn fouten vast wilden houden, ZIJ moesten verder. En ze zijn verder gegaan! Heeft Kuyper niet gesproken over de lankmoedigheid Gods als achtergrond van de gemeene gratie? Wel, en die lankmoedigheid is naar de Schrift een gunstige gezindheid Gods. Nu kan geconcludeerd: God heeft een gunstige gezindheid jegens alle menschen. „Wij stellen dus vast de oude, maar opnieuw te verdedigen waarheid, dat God lankmoedig is jegens ongeloovigen, goddeloozen, verworpenen, vaten des tooms. En het is niet te ontkennen, dat deze lankmoedigheid een genadige, gunstige gezindheid is"^"). Botst deze leer niet tegen de belijdenis van Gods eeuwig besluit, zoodat hier een ja en een neen tegenover elkaar staan? Dat hindert niet: wij kunnen niet alle „lijnen van de openbaring" in een sluitend systeem brengen i^). En: pas op voor schematisme en logicisme^^). Zoo is het dan geschied in deze jaren, dat de goede leer van de e e n v o u d i g-h e i d Gods door theologen, die zich gereformeerd noemen vierkant ontkend wordt, hoewel men met den mond daarvan belijdenis doet (Art. 1 N.G.B.). Hoe is het goud verdonkerd! De huidige dogmatische verwarring in het synodocratische kamp moge voor ons een waarschuwing zijn nimmer het oor te sluiten voor reformatorische critiek, van welken kant die critiek ook moge' komen. Want het niet willen luisteren wordt zwaar gestraft.

KAMPHUIS.


10) Dr S. J. Ridderbos, „Rondom het Gemeene-Gratieprobleem", bl. 13.

11) Idem, t.a.p,

12) Berkouwer, t.a.p.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 september 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

MEDEDELING.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 september 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken