Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onzinnigen en dwazen - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onzinnigen en dwazen - pagina 3

16 minuten leestijd

oNZ ! h^N I GEN

EN

Dv^AZEN

B e z v r a s r d e r z i j r o n z i r i n i g en d - f i s . " ' i j b e d o e l e n d n a r m e e n i c x , d i e n e n s o h e n , d i e op a l i o s "^n n o g w a t ianm-->rkinr-en hebber.» Er> Ü i e d a t h u m o r i s t i s c h , ^ i k a n x oi s s r o a s t i s o h d o e n 7/ar_t u i e m s u s c h e n z i j n n i e x z o o d--uas Z i j v o l d o e n a a n d e ' r e n o c l n ^ra-^ do g r o o t - m a s s a Ze -TOi-den g ^ p r r e v e r d r a g e n . F a i r b c / ;. i r c e r , d i o h e t z o n z l j n , d p t hun j h> 1" i . ni r l i j k e nr;zoj i n v o r z ^ t k o m t , t o g e n CJ t : ; e r e -^at ^e h o e r e n e n z i e n ^ e ' i -"i^-r ;rooi c ^n i ' n d e n g e b u i ' ^ ^ r ^ s ' . i j n bogen h r doer, e r 1' G . -•" p hu'^ me demons c h e n , d if >- r d r a a •- -.- "--^r:!!:^ r i e t r o o h ook PE ^~; T "L"" O-^-^j^i'^:] / e r d r - - t z u l k - g e t u i g e n n i s " , TT.I, / l " ! 1 3 ''''-itv^LD i\LL\, " i l r u s M, c . r.z. -ril c- -o , t o o r v zv 'c d r i n k ^ ct v r o o l i j k j i j ; . ^ '"ok c o t e r k a l s orr '^ri'. ^ d l c-^n p l a - u i t ^ o . r?-»-jv '2 i' . r r i ' s - ^ o P r c r , - a l i e t s ^^i'oot«3 a c e i v o o ' - h3 b o o p v a n a l l e m o n c o h ^ n - i^r t o c h ^ a ' - t d" •.,- fs^^ k r a o ^ t v a n u i t . De k r i c l -_^aa'^ I c n de ^-'.ji-^ h e i l i g e a l g e r r e t n e C h r i s t e l i j k ^ c • c- T i e k e r k d i r d-= ^ oi'gpi^io. ^ F "jru"" c ' ^ I s e c j ro-."" om t'^ komen t o t , ce gemer^rsclrap . ' r h - . i l LT--'^ i n C h r i s t u s . Eio u o n n a a m ^-an C h r i s t u s n e e m t t i t . f s ~ a t v n on>^er3t; n t i ^ - h ^ i a . , cA ••'c'• ^ : o e g e r e c h ^ t i ' ^ ' . i d z o o g r o o t i s o o k i n d e k e r k aj": u i t z o n d i g e n c n s c h i. b'•s^;"^t " , : k r z r - z d t Tod van o u d s a f a l l i j a -^v'.r ac b e z T - a ^ r L c n , - I s o n z i x r i r o en d/• z ^n i n c ^r i^zc .«._.-, •hca'-vo r a I c , o p d a t k ' j ü c o i ' d a t r r^ / a t d-'-aas sohiiT^T;, nc t i j z e hesch^.'^cn ^ j i ^ . '}JOO ' O . l e e n k u n i c r i 7 i j i e d e r e r e f o r r a c i e r e r &amp; t d . a r . Door b e t v . . r f l a ' i ''"-in h - t e c l :e g ^ l o o " v a n CiO e n k e l i n g op z i c h z e l ' f j g - - t t h " t o o ^ v"-^ d e n kT'^k ^ r c c h O''' ' - ' c - ' ^ i 7 ' e r r i ' ' m o e t e n a a n d i t c o e n en a c t u o e n en a l l e s doexr. Z i j m^oeten e r v o e r z o r f o i d a t a l l e s " o l j - - . F T)lan •^.' F g e n a a v r l o o p t n Ln u l k ^ re-'^&amp;Gn r ' ' i j r . r - i l t i j d ^v. ^ t e v i n i . e r , ^ i e d a c a o e n kui-men •== ^ T-il'''^_-» Z o o o n t s t ^ a T e-^n or,-?-'^: s n e , a a t op e^^n a m b t ^ n a " e n s t s ' t g e l i j ' r t » I'»' de k e r k •'raxe C ' V - i . s . a s , v p y r Z i j . . G-^3St n o . t r e g e e r e n i s di"^ .. r. d ^ o a e i i j k gc" ^ a r l i j k a t o ^ s ^ ' ^ ^ . d . "^..'ds v o o r d e n v r ^ e s e l i j k e n o o i ' l o \ •"•"' 1 9 4 0 ^ g e v o e l d e n r o c c s v e l e 1_ uo ^i r e i ' , k e r k e n , d^^t e 1 1 "LS h a n e r e e . >fop- hooi' i k e e . p r e d i k a n t z e g g e r i r d e ^""^ ^ ' ; ' . - i j ? i j n o j m a c h t i g , " " i j ï.i.ei l e u g j l l a i i L , "''Ij k u r n o r ^ r n i e t o n a e r u i t k o m e i u . . a ; XV d i e t ^ o o d e l i j k c t o e s t ^ n a j ' - a ^ r i - l i e t g e l o o f O x i t b r e o k t « n ook de - r . - f .k"-rlcriensohen mee "rrome /voo'^den b e g i n i i e n hur o^maehi^ t e b e d e k k e n . T^iarin hee"' r ~ t c ' . l c r c l i j k IcA'-er b e s : . a t u i t •"ooi'dt.n^ Voa s p r e e k t ov r r e f o r m a t i e v&amp;a • v r o e g e r e n be-'-oi ' ^r ., de p ' o f e t e n , a i e a i s b o e - g'-'-^X]!" j r , z u l k e g e - g e l d i g " c o r d o n i n do k e r k , F • r-ar^ z~ z e l v e l i d j - a r e n , s l i n f f - r d t n . l-j om d i ^ -"Oorder k r a c h c b i j be z e t t e n , z u l k e d ;-H - , o. ' 1 i^f Zitrxf:;'bst o e d e n ''00 / " l l ' i e Coa h c t , r e r t e oo"' ga '•on" '-oor-^^.n d i e ook z o l f s i n d e c^_^i a''-:og'-^^i g e l e z e n v e r o e n "'r K t v o l k n l j t g e r a a k t , ^ n ^ i i x n i g c en d'"Hze d i n e e n , m r e n n o • P l l e ^ - n .f-c.r i n s t ^ a t h e b ' o l k "C'-^'or t e k r i j g c i - ?\ h e r t e - v e r o o t m o e d i g i ^ g c f t o t v'or t :c "-^rojj-..n- '^n a l tiid o e - t t o b i / e ^ T . C s J a z e l f i c-. ^'^r z L' ^ I J ' Ci'lTT'ZL v e r z e t e t c h t o f r " - r - f o ^ m a t i e V dp'^-'-kt ov~r l e f orr.iatie 7 \ •"•ro , - . en k e n b a-^ k r a c h t tr ^'. vxc e r V - J-i 'ê o m d a t me • n i e t u i t h e t "f/lRF g e l o o f l ' - c f b . . H e t g e l o o f d q t men n e o n L tc . ' b b e n i s 2;eon I c v o n d g e l o o f , a a t b l i j k t u i t l i j f d e t o t ' e b r o e d e r e , d o c h d a b i s r^ C x . Li 3 1 . IW v=ir e e r o r g s n i s i e e j -* n do •^'•orn, d r r n " ' ! az 1' a r midd^ 1 m^g z j j n , . I s c - " " o a l n - d e r Kerk - a n i e t a l t i j ' •-. r Z i j . i e b e z ' v a a r d e n m a a k t e , . . s e h r n i n hun z i e l ; - e e p , i n h u r g e v e t e r +-rof, z c o a - ^ t ^ . h^ t n i e t k-,"j'jt ko.'-dr , k 1 ge t-'-'igen door o o r d e:i d a t d , d->n vcc de k c . <: ^ - r l o ' f ^ n . Ho.. d^M-•-s bu^ o p t r e u r ook s •h-'eii , d o o r de k r a e h c v a n kt t g e l o o f h i e l c - ^ n ze " o l ^ ^ o n r j i irrioe <'i\' ' " o a c h , "'-'raha i e d e P r o f e t e . , J o h n n e s <e n o o p e r en c e A p o s t e l e n , j a z e l f s J o ^ u s C h r i s t u s z - l f , '-e' oe zich n i c - g s j h i ' T i . d , o m d r - « 3 t e z i j n i r h e b e c g d r v ^ - e l c , i n h ' t oog v in de- " " i i i C j n V M - : - - e a i g e - . e n s c h e n - P i e Virijze -jn ' r s t r d i g e m e n s c h e n , d i e n i e fc d o o - : d fj Cof^s t /or oor e f n g e - u i r r , rnpar p r - . c i j s b w r - k e n d h r b b e n , v a a r h e t l a n g s ^oe"- r r b t' k " ' k . om succec-: c., h ' ' ' ' ' e r . , om groo-*- .e z i j n . G e ^ - e l a i g L f a ^ r a.s n e t l e v e n u e r L at . d e n , d i e r'o d e e d z i o n de dooc ir-h--io v z u i k k r r K l - v ' e n - En n o o i t k u n n e n z b e ] "^ r^-^^ d e n z e n en -'•'-'.'eindig i t Cod h u r r j-, l , s t g a f . Dooh de o p r e c h r n , - a - . \K ^- l i c Vit on i n c - r u i ' r ^ i s . P i r i s ge-^n v / f i j f r l a a n . En z i j n u l l e n z i ^ ^ n , vivx. e c h t i s , e n a - n L ' t f-i]l'-'"n, z e z u l l e n ook r e c h b d o e . •^, -'ro0 de b . z v ^ a r o . - , a l c . z v l j g r . a , Ho- m o e i l i j k h e b h e r o o k " v a l t o. . a g e n huji ^^ .y . r s o h c e n z e l f - b r o ' - d . r s t e g'->.ui^'-n, omdab Z" ook gaarr^- v r e d e " ' b - - ->n t o e ' b e i a - i l l ' - ^ r , . - n i b m i n d e r o r . a t z z e l f vvete. z u l k e groo"' lo a a r , , t o ó i j r , -cock,, leunnen " e n i - ^ t z - i j f f e n . . z i j r woa r r j i r Cr^'nTE'T s c h u l d i . ; i s n c ' - pe "f-^-en? f^-r{-ori of c o r s c i e n t i e hoorc e i k e n s d u e v - r k l ^ r e n : con i ö mer . p . s l ó n f i o I s r t . r ' -n . ' S ï". e f t r . ^ ' - d e - v e t e n m.-1 ^ o a . r i j , (onr, i r n e r l i j k ) r ~ d u s aede m c C o d , T-. O u iz (.V k ' " a d . ï t -- n i . rcr-^'-' ^ d-.t if^j i e t s ^ ' ^ ' t ^ r d o - r . Ce o^^ n ; -, e r r - r n... i . v - r U ide> o b3'v-n h u L g e ï e t ^ n i j t s L. o e n , oi o - ^ r e o e dTring»^- . i s ke . t o c h 'c ^>i, l ó e t g^-"roten, i e s t r r r Cods i r ons k r ' i c h t i g 3r z u i " r s p r :>kt. .[eb g " - ' n L." - 1 " o - s ^Toord g e b o r n r r . I r ,'i-ro ''^h b e ^ o e n t i^ z i JT, b e ^ - c a r d h e l d op d a b ;oo-e , aa^ moe M h ' t '.rord ni otib'^i n , ge'> rb1edit)-d "* -.

•^•v

Li

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1900

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

Onzinnigen en dwazen - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1900

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

PDF Bekijken