Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kroniek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kroniek

4 minuten leestijd

In den laatsten tijd kwamen meermalen onrustbarende berichten over vreeselijke opstanden in de Zuidelijke provinciën van China. Thans vernemen wij van een zendeling, die in de Chineesche provincie Kwang-si woont, dat de berichten niet overdreven maar geheel onwaar zijn. Wel trekken een aantal goed gewapende benden aan de Westrivier het land rond, roovend en plunderend, maar de schrikaanjagende verhalen van aanvallen op steden zijn verzonnen door de ambtenaren, die hierdoor hoopten des te eerder hulp van de regeering te krijgen. China mag ook gerust het land der leugenen worden genoemd. De Chinees is listig van aard en tracht langs allerlei slinksche wegen zijn doel te bereiken. Zoo speelt den een den ander parten. Ach, dat dit onder Christenen nimmer geschiedde! Alleen door de hulp van ’s Heeren Geest zal slinkschheid en bedrog verre van ons blijven.

„Kwade samensprekingen bederven goede zeden,” zegt Salomo. Telkens hebben wij de gelegenheid de waarheid dezer woorden door daden te zien bevestigd. Zoo hebben nu weer weesjongens, die in het weeshuis te Herford worden verpleegd, herhaaldelijk getracht het huis in brand te steken. Drie jongens hebben zich achtereenvolgens aan brandstichting schuldig gemaakt. Gelukkig zijn telkenmale de vlammen nog bijtijds gebluscht. Dat wij het kwaad gezelschap toch mochten vlieden en bidden, dat wij niet in de strikken des Satans vallen!

Het hevig onweder, dat in de afgeloopen week nà. het zeer warme weder is losgebarsten, heeft vooral in het noorden van Frankrijk ontzettend veel schade aangericht. Hel onweder ging vergezeld van hevige hagelbuien, waardoor de grond met eene drie centimeter dikke laag hagelsteenen bedekt was, waaronder er waren ter grootte van een hoenderei. De grond was overdekt met doode vogels en meer dan 15000 vensterruiten werden te Chalons verbrijzeld. Hier en daar is de oogst verwoest, zijn hevige branden uitgeslagen en bleef geen dakpan heel. Met allerlei beproevingen: hevige aardbevingen, watervloeden, onweder, hagelslag, komt de Heere tot ons. In Afrika zien wij het onrecht zegevieren en het gebed der vromen onverhoord. Mochten wij onder dit alles stil zijn en de genade ontvangen om bij zooveel, dat ons twijfelmoedig zou maken, met een Abraham geloovig te spreken: „de Heere zal het voorzien!”Nog altijd is het onder de Boeren in Rusland niet rustig. De ontevredenheid neemt hand over hand toe. De stad Saratow, die bijna geheel uit houten huizen bestaat, is vernield, door een troep van meer dan 18000 Boeren uit den omtrek, die joelend langs de straten trok. De gouverneur der stad wist niet wat aan te vangen; de militaire bezetting van 200 man was machteloos. In andere deelen van het gouvernement geeft de toestand ook te vreezen. De Czaar heeft den minister bij zich op zijn buitenverblijf ontboden, teneinde maatregelen te kunnen nemen. De beste maatregel zou echter zijn, de bevolking te brengen onder de beademing van Gods Woord en door waarlijk Christelijke wetten het land te regeeren. Die maatregel zal, helaas, vooreerst wel niet worden toegepast.

De Zigeuners, die ook zoo af en toe ons land nog wel eens met een bezoek vereeren, maar dan ook als ongenoode gasten weer netjes over de grenzen worden gezet, zijn toch maar niet te vertrouwen.
Dit bleek opnieuw in Hannover. In Aug. van het vorige jaar werd Elise Kassel, een lief meisje van 6 jaar, door hare ouders vermist. Overal werd gezocht, doch zij werd niet gevonden. De droefheid der ouders was groot. Men kan echter hunne vreugde voorstellen nu zij dezer dagen hunne lieveling weder mochten terug ontvangen. Het kind was te Franchenthal bij eene bende Zigeuners opgemerkt, de politie snelde ter hulpe en de Zigeuners werden gearresteerd. Bij de thuiskomst van het doodgewaande kind viel de moeder in zwijn. Moge ook in geestelijken zin nog eens van dit kind gezegd kunnen worden: „Zie het is dood geweest en is weder levend geworden!”

Den 10den Juni vertrok H. M. de Koningin en de Koningin-Moeder naar het slot Schaumburg. De Prins-Gemaal ging eerst op familie-bezoek in Duitschland en zal zich daarna ook naar Schaumburg begeven. De beste wenschen vergezellen H. M. naar het vreemde oord. Worde Zij volkomen hersteld en doe de Heere Haar weder in gezondheid naar haar land en volk wederkeeren!

In Amerika (te Lansing in Texas) is eene neger, die zich aan eene blanke vrouw heeft vergrepen, door een verwoede volksmenigte op een brandstapel ter dood gebracht. Als de zwarten zoo met de blanken deden, wat zou men dan wel zeggen? Het Evangelie is het eenige middel ter zedelijke verbetering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 13 June 1902

De Wekker | 4 Pagina's

Kroniek

Bekijk de hele uitgave van Friday 13 June 1902

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken