Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zondvloed en Roode Zee (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zondvloed en Roode Zee (2)

4 minuten leestijd

Dat de doop reeds afgebeeld werd in het water van den zondvloed, leert ons 1 Petr. 3:18—21. Vandaar dat in het gebed vóór den doop op dien zondvloed als type gewezen wordt.
Het punt van overeenkomst tusschen zondvloed en doop ligt in de woorden: „door het water”.
Petrus zegt dat in de ark weinige (dat ie acht) zielen behouden werden door het water, dat wil zeggen, door middel van het water.
En evenzoo is het nu ook met het tegenbeeld, de doop, n.1. niet de uitwendige besprenkeling met het water, waardoor de vuilheid des lichaams wordt weggenomen, maar de inwendige, die eene vraag ia van eene goede conscientie door de opstanding van Jezus Christus.
Onze kantteekenaars teekenden bij dezen tekst aan: „Bij beiden is water het scheiding makend element tusschen de wereld die haar verderf tegemoet gaat en de gemeente die behouden wordt”.
Het water scheidde Noach en zijn gezin van de verdorven wereld af.
Het water maakte scheiding tusschen hen die onder het oordeel God omkwamen en hen die in de ark behouden werden.
Zoo ook scheidt het water, dat op den doopeling komt, dien doopeling als der kerk ingelijfd van de wereld. De doop maakt dus scheiding tusschen wereld en kerk.
De gedoopten zijn der kerk ingelijfd, de ongedoopten zijn er buiten.
Ook de doortocht van Israël door de Roode Zee wordt door de Schrift een voorbeeld van den doop genoemd, en daarom in het gebed aangehaald.
I Corinthe 10 :1 en 2 wijst er op: „En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee”.
Deze tekst lijkt bij oppervlakkige beschouwing niet duidelijk. Paulus wijst den geloovigen te Corinthe er op, dat hunne geestelijke vaderen, namelijk de kinderen Israëls, onder de wolk (wolk en vuurkolom) waren en door de zee zijn doorgegaan. Door dien doortocht door de Roode zee onder geleide van de wolk en vuurkolom zijn ze in Mozes gedoopt.
Dit is in onze Nederlandsche taal niet duidelijk te verstaan, daar er driemaal het woordje in gebruikt wordt, n.l.
in Mozes gedoopt
in de wolk en
in de zee.
Doch in de Grieksche taal staat vóór den naam Mozes het woordje terwijl in de wolk en in de zee door aangeduid wordt. Nu duidt eene richting ergens heen aan, zoodat in Mozes gedoopt worden, zeggen wil, zóó” gedoopt worden dat zij in betrekking tot Mozes kwamen te staan, terwijl het Grieksche woordje aanduidt een toestand waarin men verkeert. De Israëlieten waren dus door het verkeeren in de zee en onder de wolk in betrekking tot Mozes, den Middelaar van tusschenspraak gebracht. Vroeger stonden zij in betrekking tot Farao, dien zij moesten dienen in den ticheloven, doch in de zee ingegaan zijnde, werden zij van Farao verlost en gescheiden, daar hij in de zee verdronk.
Door dat doorgaan door de zee kwamen zij nu in betrekking tot Mozes, den van God geschonken leidsman.
Het ingaan in en Roode zee bracht dus scheiding.
Waren zij er vóór blijven staan, dan waren zij in Farao’s macht gebleven, nu. daarentegen waren zij van hem voor altijd gescheiden. Zoo bracht dus het water der Roode zee en scheiding tusschen Israël en Farao en een nieuwe betrekking n.l.verbinding van Israël aan Mozes hun leidsman.
Evenzoo doet weer de doop, welke afscheiding brengt van de wereld en in betrekking brengt tot de kerk, en de wedergeboorte, als geestelijke doop scheidt af van bet rijk des Satans, des helschen Farao’s en brengt in betrekking met Christus, den Middelaar van verzoening.
Ook hier is het dus weer het water, dat scheiding brengt.
Het water der zee scheidde Israël van zijne verdrukkers, het water des doops scheidt degenen, die der kerk zijn ingelijfd, van de wereld en van het heidendom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 1910

De Wekker | 4 Pagina's

Zondvloed en Roode Zee (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 1910

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken