Bekijk het origineel

Alexander de Kopersmid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Alexander de Kopersmid

3 minuten leestijd

A. W. te L. vraagt het volgende: „In 2 Tim. 4 : 14 staat te lezen: Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. Hoe moet ik dit verstaan? Heeft Alexander Paulus kwaad betoond in het geld, wijl er wel eens gezegd wordt van eene collecte, waarin weinig zilvergeld is: de kopersmid is weer bezig ?”
Wel neen. Dit is slechts eene figuurlijke uitdrukking. Als er eene collecte geteld wordt, waarin weinig zilvergeld maar veel brons (vroeger koper-) geld gevonden wordt, dan zegt men wel eens „de kopersmid is weer bezig” of „de kopersmid doet veel kwaad”, daarmede bedoelende dat het vele kopergeld en het terughouden van het zilvergeld de collecte schraal gemaakt beeft Had men in plaats van brons zilver gegeven dan ware de collecte grooter geweest, dus het koper heeft de collecte in dat opzicht schade gedaan.
Waar in Alexander aan. Paulus kwaad heeft betoond? vers 15 deelt het u mede: „want hij heeft onze woorden zeer tegen-gestaan.”
Hoogstwaarschijnlijk is Alexander de Kopersmid dezelfde Alexander die in Handelingen 19 : 34 genoemd wordt. Bij het oproer door Demetrius te Efeze verwekt, wilde Alexander tot het volk spreken. Men vermoedt dat die Alexander medewerkte aan het vervaardigen van kleine tempeltjes van Diana evenals Demetrius. Hij wilde beschuldiging tegen Paulus inbrengen, maar omdat bij van afkomst een Jood was, liet men hem te Efeze niet toe te spreken. Paulus, dezen tweeden brief aan Timotheus te Efeze van uit de gevangenis te Rome schrijvende, meld nu in vers 16 dat hij zich te Rome voor den rechter de eerste maal beeft verantwoord en door Alexander de Kopersmid daarbij zeer is tegengestaan.
Alexander, die bij het oproer te Efeze had willen spreken ten ongunste van Paulus, is dus naar Rome gegaan om aldaar tegen den Apostel te getuigen. Daar Paulus nu wel weet dat Alexander straks naar Efeze terug zal keeren, waarschuwt hij Timotheus voor dien Alexander als hij straks te Efeze zal wedergekeerd zijn.
Sommigen nemen zelfs aan dat Alexander een tijd lang te Efeze zich tot het christendom zal gevoegd hebben en weldra de dwaalleer van Hymeneus omhelsd heeft, en daarom door den Apostel is in den ban gedaan. Deze tucht op Alexander toegepast als geneesmiddel tot terechtbrenging zou hem zoo verwoed gemaakt hebben tegen Paulus, dat hij daarna naar Rome is gegaan om tegen Paulus te getuigen. Dan zou de Kopersmid dus ook dezelfde Alexander zijn waarvan Paulus 1 Timotheus 1 vers 20 schrijft, dat hij „van het geloof schipbreuk geleden heeft”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 1911

De Wekker | 4 Pagina's

Alexander de Kopersmid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 1911

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken