Bekijk het origineel

Ingezonden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingezonden.

4 minuten leestijd

Geachte Redacteur!

Zou voor het onderstaande een plaatsje in ,de Wekker” mogen worden ingeruimd. Bij voorbaat mijn dank daarvoor!
Neerlandsch onafhankelijkheid en de gehouden verkiezingen.
Nederland staat gereed om feest te vieren en wel van haar 100 jarig bestaan, doordat zij de Fransche dwinglandij afwierp, die haar benauwde. En hoe was dit gekomen? De geest der revolutie, die Frankrijk had bewierookt, zóó dat zij haren koning doodde en aan duizenden landgenooten die daaraan niet medededen het leven had benomen, die geest der revolutie werkte ook door in Nederland. Ook Nederland, dat wel is waar gespaard bleef voor Vorstenmoord had toch den moed haar koning te verbannen, en schaarde zich om den vrijheidsboom van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap.
De schoone beloften, die de revolutie had gegeven, bleven echter achterwege en in plaats van welvaart, de vrede, enz. kwam er armoede en verwarring, zoodat het land reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos scheen.
Geen wonder dat men dan ook het bij nog velen geliefde Vorstenhuis terug verlangde. Dit Vorstenhuis, hoe ook beleedigd, kwam terug en gaf zich wederom aan het Nederlandsche volk, zooals ook hunne voorvaderen dit gedaan hadden. Met de terugkomst van ons geliefd Vorstenhuis kwam er ook weder orde op de zaken en de welvaart keerde terug in den handel, enz. Dat wij, als rechtgeaarde Nederlanders, na 100 jaren deze hernieuwing van het drievoudig snoer (God, Nederland en Oranje) willen herdenken, dit eert ons volk.
God, Nederland en Oranje! Dit was, dit werd en is nog het drievoudig snoer, hetwelk God heeft saamgebonden.
Wat nu God heeft saamgebonden, schelde de mensch niet!
Doch met het oog op den afloop der verkiezingen is ons hart niet gerust, want daar zijn teekenen in te aanschouwen, die ons niet veel goeds voorspellen.
De uitslag der stemmingen nagaande, zijn het juist die mannen, die ons volk gekozen heeft om ons te regeeren, die dit drievoudig snoer willen verbreken.
Als men den gewonen regel volgt, dan moeten de socialisten nu de leiding op zich nemen en zal Troelstra, hun leider, het Ministerie moeten samenstellen.
Deze partij en hunne leiders gelooven niet aan God. Zij staan zoo vijandig tegenover Godsdienst, dat, als het aan hen lag, alle Godsdienst van de aarde verbannen werd.
Vijandig staan zij niet alleen tegenover ons, maar ook tegenover alle Vorstenhuizen, zoodat het hun liever was dat deze nog heden in plaats van morgen verdwenen.
Een vaderland hebben zij niet, want zij beschouwen de gansche aarde als hun eigendom.
Met deze mannen, die zulke beginselen hebben, wordt nu onze geëerbiedigde koningin geroepen te regeeren.
Dit is dan nu de dankbare daad van ons volk tegenover ons geliefd Oranjehuis bij het vieren van z'n 100 jarige onafhankelijkheidsfeest.
Schrille tegenstelling!
Donkere wolk, die deze feesten omfloerst.
Aan de regeeringstafel gebracht door het Nederlandsche volk!  Mannen, doortrokken van dezelfde leugengeest van voorheen, die u ook voorspiegelen vrijheid, gelijkheid en broederschap en zich niet zullen ontzien om wederom het Vorstenhuis te verdrijven en onze onafhankelijkheid in gevaar te brengen.
Ons volk is wel hardleers!
Deze onafhankelijkheidsfeesten zullen godsdienstig worden ingeluid.
Zij er dan niet alleen dankensstof, maar nog meer verootmoediging en gebed.
Zij er vooral in deze dagen en ook dan veel gebed voor onze geliefde Koningin en dat het den Heere moge behagen, dat de oogen van ons volk mogen opengaan voor het gevaar, dat in de beginselen van het socialisme gelegen is.
God behoede ons land en ons Koningshuis!
Uw dienstw. dienaar en br.

P. BUTER.
Delft, 30 Juni 1913.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1913

De Wekker | 4 Pagina's

Ingezonden.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1913

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken