Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de Vergadering van Curatoren, gehouden 8 —10 Juli 1913.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de Vergadering van Curatoren, gehouden 8 —10 Juli 1913.

3 minuten leestijd

Aan den vooravond van het examen werd een biduur gehouden, onder leiding van Ds. L.H. Beekamp, waarin door Z.Eerw. eene predikatie werd gehouden over Zach. 1:20.
Curatoren vergaderden op Dinsdagmorgen tot het afdoen van zaken. Alle Curatoren waren tegenwoordig met de B.B. Docenten. Aan Ds. den Boer werd naar toerbeurt het praesidium opgedragen. De notulen werden gelezen en goedgekeurd. Door de BB. Ds. Bakker en Ds. Geels werd verslag uitgebracht over de overgangsexamina, gehouden op 3 Juli.
Naar aanleiding van een aanbod zullen Curatoren de Synode vragen, wat zij wil in betrekking tot een schoolgebouw: omzien naar een geschikt gebouw of stichten van een nieuw; in verband hiermede zal ook op aanwijzing van eene plaats van vestiging worden aangedrongen.
Door den penningmeester der School, Br. J. Schotel, werd verslag van inkomsten en uitgaven gedaan. Het batig saldo van dit boekjaar overtreft dat van het vorige met f 240.—. De inkomsten bedroegen f 7597.57; de uitgaven f 6120.86. Dat het saldo grooter is, wordt niet gedankt aan eene meerdere opbrengst van collecten. Deze bleef f 170.— onder die van het vorige jaar. De penningmeester wees er op, dat er gemeenten zijn, zelfs eene gemeente met een predikant, waar in 't geheel niet is gecollecteerd voor de Theol. School.
De boeken van den penningmeester werden nagezien door Ds. Bakker en Ds. Beekamp. Alles was correct, zooals we dat van br. Schotel gewend zijn. De voorzitter dankte den penningmeester voor zijn accuraat beheer.
Curatoren, handelende over het ten vorigen jare gesprokene over de aanstelling van een vasten derden docent, besloten, ziende de noodzakelijkheid daarvan voor het onderwijs, de Synode voor te stellen daartoe over te gaan.
Aan het literarisch eindexamen werd deelgenomen door K. Groen, L. Holtregter en H. Velema. Door eene, gelukkig nu geheel geweken, ongesteldheid was Velema verhinderd geweest een opstel te maken. Door K. Groen werd voorgelezen een opstel over Bilderdijk; door L. Holtrigter over „De invloed van de Grieksche beschaving op het leven der Romeinen.”
De candidaten werden onderzocht door: Ds. den Boer naar de kennis van 't Latijn, Ds. Lengkeek: Grieksch en Nederl. taal, stijl en letterkunde; Ds. Sluiter: Hebreeuwsch en Gr. en Rom. Antiq en Mythologie; Ds. Geels: Vad. en Alg. Gescb.; Ds. Schouten: Aardrijkskunde; Ds. Beekamp: Psychologie en Logika; Ds. Bakker: Philosophie.
Gelijk reeds bekend is uit het vorig nummer van „De Wekker”, konden de candidaten allen worden toegelaten tot Theologische studiën.
Na dit examen werd een aanvang gemaakt met het Theol. Examen A. De candidaten werden onderzocht in kerkgeschiedenis door Ds. Geels; in Hermepeutiek door Ds. Beekamp; in Bijbelsche geschiedenis door Ds. Schouten; in Tekstcritiek door Ds. Bakker; in Hebreeuwsche Antiquiteiten en Aardrijkskunde van het Heilige Land door Ds. Sluiter; in Encyclopaedie door Ds. den Boer; in Isagogiek door Ds. Lengkeek.
Met blijdschap konden curatoren de B.B.
N. Bijdemast
​H. Hoogendoorn en
​J. Jongeleen bevorderen tot semi-candidaat in de Theologie.
Aan het einde der examina gekomen, werden, nadat Doc. de Bruin Psalm 121 had voorgelezen, door hem als Rector van den cursus 1912—13 de studenten toegesproken en in den gebede zoo hunne belangen als die van Docenten en Curatoren en die van geheel de kerk opgedragen aan den Heere.

P. LENGKEEK, Secr. Cur.
Amsterdam, 10 Juli 1913.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1913

De Wekker | 4 Pagina's

Kort verslag van de Vergadering van Curatoren, gehouden 8 —10 Juli 1913.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1913

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken