Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke berichten

3 minuten leestijd

Nieuw Amsterdam 1 Febr. 1914.
Heden was het voor onze gemeente een blijde dag, daar onze beroepen Leeraar Ds, G.J. Hekkert tot ons was overgekomen, en des morgens werd bevestigd. door onzen Consulent de Weleerw. heer Ds. J.W. Polman van Hoogeveen. Deze had tot tekst gekozen Handel. 10 : 33, laatste gedeelte. Des middags verbond zich onze Leeraar aan de gemeente met de woorden uit Jer. 31 : 14 Beide keeren was ons kerkgebouw vol belangstellende hoorders. Zegene de Heere verder Leeraar en gemeente, opdat Zijn naam verheerlijkt worde, is onze wensch en bede.
Namen den Kerkeraad,
F. PALS, Scriba.

Onstwedde, Onstw-Mussel 2 Febr. 1914.
Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. 27 Jan. was voor onze gemeenten een blijde dag; Ds. Johs. van der Vegt, tot ons overgekomen, werd toen door Ds. K. Zuidersma in een gecombineerde vergadering van beide gemeenten te Onstwedde bevestigd, naar aanleiding van 2 Petr. 5 : 2, 3, 4 Na afloop daarvan sprak Ds. van der Vegt een hartelijk woord van dank. Ten eersten uit zijn eigen hart, ten tweeden uit naam van beide kerkeraden tot Ds. Zuidersma, voor al zijn arbeid hier verricht en al de welwillendheid, ons betoond.
Zondag 1 Febr. verbond zich onze Leeraar aan de gemeente te Onstwedde naar aanleiding van 2 Cor. 15 : 20. Des namiddags te Onstw.-Mussel naar aanleid. van 1 Cor. 1 : 23a. ‘t Waren biijde uren. Moge de Heere onzen Leeraar alhier stellen tot een rijken zegen en geve Hij ook te Steenwijk den man Zijns raads,
Gode alleen de eer!
G. WEVER, Scriba te Onstwedde.
M. WEVER, Scriba te Onstw.-Mussel.

Arnhem 29 Jan. 1914.
Hedenavond na de godsdienstoefening werden wij verblijd, door dat onze geachte Leeraar Ds. L.H. Beekamp de gemeente bekenk maakte voor de roeping naar de gemeente Lutten a. d. Dedemsvaart met vrijmoedigheid mocht bedanken.
De Heere bekrone dit besluit met Zijn onmisbaren zegen in ons midden mogen arbeiden, is de wensch en bede van de kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
C. SCHUURMAN, Scriba.

CLASSIS ‘s-GRAVENHAGE.
D. V. Woensdag, den 25sten Febr. 1914 ten 9½ vergadering in het gebouw „De Dageraad”, Assendelftstr. 18, Den Haag,
Stukken voor het Agendum tot 21 Febr. in te zenden bij
de Classis-Correspondent,
Ds. T.A. BAKKER.
‘s Gravenhage, Daguerrestr. 68.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken