Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke berichten

3 minuten leestijd

CLASSIS DORDRECHT
vergadert D.V. a.s. Woensdag 23 dezer op gewone tijd en plaats.
Ds. M. DEN BOER, Class. Corresp. Dordrecht, 15 Sept. 1914.

Amsterdam, 14 Sept, 1914.
De dag van gisteren (Zondag) was voor onze Gemeente een rijk gezegende, maar ook zéér gewichtvolle dag, waar in den ochtenddienst haar werd bekend gemaakt, dat de WelEerw. Heer Ds. J.J. v.d. Schuit haar roeping heeft aangenomen, en in den avonddienst haar beminde Leeraar, de WelEerw. Heer F. Lengkeek, die ruim vijf jaren ais een getrouw Herder en Leeraar in haar midden heeft gearbeid, afscheid van haar nam, met de woorden uit Hebreen 13 : 8. Moge de Heere den beminden Leeraar met de Zijnen in gunst gedenken, en Z.EerW. krachtig sterken tot de opleidingstaak, waartoe hij is geroepen, en brenge Hij op Zijn tijd met zijn gezin den beroepen Leeraar met rijken zegen van het heerlijk Evangelie in ons midden. Zij des Heeren grooten naam geprezen voor Zijn bijzondere gunst ons betoond, en de gemeente Kampen, nu in rouw, moge weldra ervaren, dat de Heere ook haar een nieuwen Leeraar wil schenken.
Namens den Kerkeraad,
A. S, SLUIJTER, Scriba.

Bussum-Naarden, 8 Sept. 1914.
Hedenavond werd, na voorafgaand biduur onder leiding van den WelEerw. Heer Ds. F. Lengkeek, bij acclamatie tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen de WelEerw. Heer Ds. A,M. Berkhoff van Leeuwarden, 't Is ons aller wensch en bede, dat de Heere het hart van Zijnen dienstknecht zoo moge bewerken, dat hij met volle vrijmoedigheid onze roeping mocht opvolgen, waardoor kerkeraad en gemeente grootelijks verbljjd zouden zijn.
Namens den Kerkeraad,
C. STERK, Scriba.

Beroepen te Almelo Ds. A.M. Berkhoff.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken