Bekijk het origineel

Lisse

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lisse

2 minuten leestijd

11 Juni 1917.
Het was gisteren voor de gemeente te dezer plaatse een blijden dag. Immers toch, de Heere kwam aan ons zijne belofte vervullen: „Uwe oogen zullen uwen leeraar zien." Des morgens trad voor ons op onzen geachten consulent. Ds. Geels van Haarlem, die, na het uitspreken eener rede naar aanleiding van Marcus 16 : 20, waarbij ZEw. sprak over de Goddelijke medewerking in de prediking des Evangelies en aantoonde dat de medewerking, 1o. volstrekt noodzakelijk is; 2o. duidelijk zichtbaar en 3o. hoogst verblijdend Uwen geroepen leeraar. Ds. Hoogendoorn, in zijn gewichtvol ambt bevestigde. De gemeente zong haren leeraar toe, Ps. 134 : 3.
Des avonds verbond Ds. Hoogendoorn zich aan de gemeente, predikende over Hand. 10 : 33, daarbij wijzende hoe de gemeente, die ten huize van Cornelius saamgekomen was, 1o. wachtende was op den geroepen dienaar, 2o. door diens komst verblijd was en 3o. begeerig naar de prediking des Evangelies.
Aan het slot werden nog verschillende toespraken gehouden.
Door ouderling Faas werden eenige woorden van welkom gesproken en zong de gemeente op diens verzoek Ps. 122 : 3.
Beide malen was het kerkgebouw vol.
Zoo zijn wij dan, door 's-Heeren goedheid, in het bezit van den door ons begeerden leeraar. Stelle de Heere hem nog tot een rijken zegen in het midden der gemeente.
Hartelijk dank ten slotte aan onzen geachten consulent, aan docenten, predikanten en studenten, die ons tijdens de vacature hebben gediend.

Namens den Kerkeraad.
G. MIJNDERS Jr. Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 1917

De Wekker | 4 Pagina's

Lisse

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 1917

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken