Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vragenbus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vragenbus

4 minuten leestijd

N. N. Is het zonde, als een meisje op de meisjesvereeniging voorgaat in gebed?
Neen, de vergaderingen van de meisjesvereeniging zijn geen gemeentelijke samenkomsten. Op deze is het de vrouw niet toegestaan te spreken, laat staan te bidden. Dat we nergens in den Bijbel lezen van eene vrouw, die in het gebed voorgaat, is waar. We moeten er echter om denken, dat de tijden van toen anders waren dan die van nu. Van vereenigingsleven lezen we niet in de H. Schrift. Me dunkt, als onder het Oude Verbond of in de eerste eeuwen na Christus' geboorte vrouwen zijn saamgekomen in wie de Geest des Heeren woonde, dat ook bij haar wel eens eene zal voorgegaan hebben in den gebede. Wat in het openbaar niet voegt, kan in besloten kring uitnemend zijn.
Open daarom gerustelijk uwe samenkomsten met gebed en sluit ze met dankzegging.
Er is een hoorend oor in den hemel, ook voor de gebeden der meisjesvereeniging.
Mogen het ware gebeden, oprechte dankzeggingen zijn.

N. N. Is het niet noodig, dat ieder lid der gemeente eens in het jaar huisbezoek ontvangt van predikant of ouderling? Moeten ook de meisjes, die dienen niet bezocht worden?
Op beide vragen moeten we toestemmend antwoorden. Elk lid der gemeente behoort geregeld bezocht te worden, ook de dienstmeisjes. En dan is eens per jaar zeker niet te veel, hoewel erkend moet worden, dat de omstandigheden dikwijls het geregelde huisbezoek verhinderen. Hierbij dient ook bedacht te worden, dat in hetgeen voor kleine gemeenten gemakkelijk gaat, dat kan in groote gemeenten onmogelijk zijn.

B. P. te M. Van geen der apostelen des Heeren wordt ons het einde gemeld. Is daaromtrent iets bekend?
Judas Ischkariot schakelt u zeker uit. Nu, hij is ook eigenlijk niet waardig een apostel genaamd te worden. Zijn einde vindt ge beschreven Hand. 1 : 16—19.
Ook Jacobus, den zoon van Zebedeus, broeder van Johannes wordt daarin over het hoofd gezien. In Hand. 12 : 2 lezen we, dat hij door Herodes met het zwaard gedood is.
Volgen we de lijst der apostelen gelijk we die vinden in Mattheus 10 : 2—4, dan is ons met meer of minder zekerheid bekend, dat
Simon Petrus, omstreeks 67 den marteldood gestorven is: hij zou met het hoofd naar beneden (op zijn verzoek, omdat hij zich niet waardig achtte een gelijken dood te sterven als zijn Meester) gekruisigd zijn. Men zegt te Rome.
Andreas, de broeder van Petrus, heeft, volgens de overlevering, het Evangelie verkondigd onder de Scythen en is te Patras in Achaia gekruisigd.
Johannes, de zoon van Zebedeus, heeft het langst van al de apostelen geleefd en is in hoogen ouderdom te Efeze gestorven.
Filippus moet het Evangelie vooral in Samaria, Scythië en Phrygië gepredikt hebben en in 80 te Hierapolis den marteldood gestorven zijn.
Bartholomeus, heeft, naar men zegt, gepredikt in Indië. Hij is daar levend gevild en toen gekruisigd als Petrus.
Thomas heeft gearbeid in Perzië (Parthië) en Indië. Het is onzeker, of hij den marteldood gestorven is.
Mattheus stierf, doch alleen de overlevering meldt dit, den marteldood.
Jacobus, de. zoon van Alfeüs, is waarschijnlijk van de tinne des tempels geworpen en daarna met knotsen doodgeslagen.
Lebbeüs, toegenaamd Thaddeüs, heeft in Arabië, Syrië en Mesopatamië gearbeid. Hoe hij gestorven is, is onbekend.
Simon Kananites. De overlevering vermeldt zijn arbeid in Perzië, Egypte en Brittannië. De berichten over zijn dood zijn onzeker.
Van den apostel Paulus wordt verhaald, dat hij onthoofd is; van Matthias,. die gekozen werd in Judas' plaats, dat hij gepredikt heeft in Juda en Cappadocië en vervolgens in Aethiopie. Hij zou te Jeruzalem den marteldood gestorven zijn.

d.H. (den Haag) L.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 1917

De Wekker | 4 Pagina's

Vragenbus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 1917

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken